stop 1 stop 1 stop 1

c ghét bị đùa kiểu này lắm
nhỡ giả thành thật thì sao. há há
:rolling_on_the_floo