Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocpham Xem Bài Gởi
Sớm uống chè mai hơi ngun ngút,
Hôm kề hiên nguyệt tỏ lầu lầu
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa
-Có ai biết được lòng tri kỷ
Vòi vọi non cao nguyệt một vừng

Ngocanh vẫn tôn trong hcthinh là anh eatdrink004
mình cũng vậy eatdrink004 , mời huynh ấy làm tướng tiên phong nha, tính huynh ấy thích làm tiên phong :D