thế có bài nào chặt chém tí k? kiểu "đâm ngang đâm dọc" rồi ngạo nghễ bỏ đi ý, toàn thấy ong ong, buồn j đâu