hihi, có tật giật mình ấy trango... mình ko biết avatar của sham ý nghĩa gì nhưng tìm hiểu thì đó là ấn vô uý thí (Vô úy thí là làm cho người khác không sợ hãi) lại có bánh xe chuyển pháp luân như trên tay của Quán Thế âm bồ tát ... thì ko biết ý nghĩa là sao nữa ?