"Đất nước Việt Nam có nhiều dân tộc với các nghi lễ và tập tục khác nhau. Đặc biệt, có rất nhiều nghi lễ và tập tục dành riêng cho phụ nữ với các quy định, thiết chế, các điều này kiêng và cấm kỵ mà người phụ nữ phải tuân theo. Điều này được thể hiện rõ nét qua các nghi lễ trong việc tế tự, qua các điều kiêng kỵ trong hôn lễ, các thiết chế trong mối quan hệ giữa gia tộc, gia đình và các tập tục phải tuân thủ, gìn giữ đối với chồng, con.Cuốn sách Nghi lễ và tập tục của người Việt với phụ nữ đề cập tới các vấn đề nói trên nhằm thể hiện sự khác biệt và tương đồng về văn hóa của các dân tộc đang sinh sống hàng ngàn năm nay trên lãnh thổ Việt Nam. Thực tế cho thấy có một số điều trong các nghi lễ và tập tục này không còn thích hợp với cuộc sống hiện đại do sự lỗi thời và lạc hậu hoặc tính chất khắc nghiệt, ngặt nghèo của nó, song đa phần các nghi lễ và tập tục mang tính cộng đồng được truyền lại đến nay vẫn là sợi dây liên kết, củng cố sự bền vững của gia đình nên cần phải bảo vệ lưu giữ, khai thác và phát huy".

Download