KINH CHÙA TUYẾT
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


Nam Hải Giáng Sinh Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
Giáng:

PHẨM ĐỆ NHỊ

Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

Kim dung ngọc diệu – Hào tướng đoan nghiêm – Thủ trì kim liễu nhi huy hoàng – Đầu đới hoa quan nhi hồi sám – Từ bi vô lượng – Khai lục trí dĩ chửng chuân – Lân mẫn hữu tình – Phong tam thừa nhi tế khổ.

Thần duy nguyện:

Nam mô Bạch Y Đại Thánh – Ngũ vị Quan Âm – Linh Cảm Thần Thông Quan Thế Âm Bồ tát – Phổ cập tả thị Thiện tài – Hữu thị Long nữ – Nam Hải bản tâm – Long cung Kim quyết – Kim Đồng Ngọc nữ – Chiêu tài tiến lộc – Liệt vị bộ thuộc.

Duy nguyện:

Chiêu tài tài chí – Tiến lộc lộc lai
Giáng phó hương đàn – Chứng minh công đức.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(1)

Vẻ người băng tuyết phẩm Tiên Nga
Gấm dệt nhung thêu đẹp nõn nà.
Mắt sáng long lanh, ngời bốn bể,
Miệng cười tươi đẹp nở trăm hoa.
Mày ngài điểm nhạt giăng in mặt,
Tóc phượng xanh rờn tuyết điểm da.
Một tấm gương trong soi sáng tỏ,
Bốn phương ba cõi khắp gần xa.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(2)
Tiết nghĩa son tô nét đậm đà,
Giữa Giời vằng vặc mảnh Gương Nga.
Nhung thêu gấm dệt vàng tươi thắm,
Tuyết sạch giá trong, trắng nõn nà.
Mặt ngọc long lanh màu sắc tướng,
Lòng vàng thắm chói nét tinh hoa.
Khói hương nghi ngút muôn đời tỏa,
Choi chói sen vàng ngự một tòa.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(3)
Trận gió thanh hương đưa sực nức,
Bông sen hồng phô sắc khoe màu.
Ngọc lan kim cúc bích đào,
Hoa tiên hé nhụy vườn đào thêm xuân.
Treo giá ngọc trắng ngần tuyết sạch,
Dệt gấm nhung đỏ rực, vàng tươi.
Hương thơm nghi ngút tầng Giời,
Tấc thành cảm thấu Liên Đài, Lạc Bang.
Thỉnh BỒ TÁT TUYẾT SƠN GIÁO CHỦ,
Cốt Phật Tiên ai kẻ dám bì?
Trông vào đoan chính từ bi,
Dung nhan tướng mạo oai nghi khác thường.
Bông sen báu Tây phương nước Phật,
Trái Bàn Đào điện ngọc cung Tiên.
Thực là cốt cách thiên nhiên,
Thướt tha mình liễu gót sen dịu dàng.
Miệng mỉm cười sen vàng hé nhụy,
Ngắm dung nhan Nguyệt thẹn hoa nhường.
Mày ngài điểm nhạt má hồng,
Long lanh mặt ngọc trăng rằm tròn tươi.
Thực sắc nước hương Giời đệ nhất,
Vẻ thanh tao cốt cách siêu phàm.
Chân như thể tính tỏ tường,
Long lanh bóng nguyệt rõ ràng tâm châu.
Khuôn sắc tướng một màu tròn sáng,
Bóng viên quang tỏ rạng muôn nơi…
Gương Nga vằng vặc giữa Giời,
Vào Trung ra Hiếu trăm chiều vẻ vang.
Đức Phật Tổ truyền ban đạo Pháp,
Dạo Âm cung cứu thoát ngục tù.
Có khi Hương Tích ngao du,
Khi chơi Nam Hải khi qua Thần Phù.
Cảnh Yên Tử vàng tô gấm dệt,
Núi non non điệp điệp trùng trùng.
Khi chơi hải đảo tiên bồng,
Đào tiên chuốc rượu non thần vịnh thơ.
Núi Tản Viên mây che năm sắc,
Thắt cổ bồng cao ngất tầng Giời.
Khi chơi Hải – Hạc – Tiên – Kiều,
Non Tiên cảnh Bụt bầu Giời đẹp sao!
Chơi Tam Đảo non Đào Động Bích,
Chùa Tây Thiên nọ nước Bồng Dinh.
Sóc Sơn địa thế uy linh,
Hổ nhe nanh vuốt rồng quanh khúc chầu.
Đền Sòng Sơn liễu đào tươi thắm,
Cảnh Phố Cát dệt gấm thêu hoa.
Long lanh bóng nguyệt điểm tô,
Thông reo dịp phách gió đưa phím đàn.
Núi Sài Sơn có hang Thánh Hóa,
Tích cũ truyền vết đá còn in.
Có khi chơi động Long Tiên,
Hang xuống Địa Phủ lối lên Thiên Đình.
Núi Non Nước tuyệt sinh tuyệt đẹp.
Động Lục Vân cảnh thật nên thơ.
Khi chơi sông Lãi cửa Nga,
Khi chơi Bắc Hải khi qua Tây Hồ.
Đền Kiếp Bạc cung lầu mỹ lệ,
Uốn tay ngai địa thế oai hùng.
Minh đường một giải Bạch Đằng,
Tấm gương lồng lộng muôn trùng sáng soi.
Đền Hùng Sơn cao cao chót vót,
Cung điện đài lầu các nguy nga.
Rồng bay phượng múa loan ca,
Bốn phương tám mặt gần xa củng chầu.
Hồ Ba Bể một màu nước biếc,
Lại dạo qua Đế Thích, Đế Thiên.
Có khi đỉnh núi tọa thiền,
Có khi giảng thuyết đạo Huyền linh thông.
Dạo chơi khắp non Nhân nước Trí,
Phép thần thông cứu thế độ dân.
Thuyền Từ một mái thong dong,
Chở người khách tục vượt sông ái hà.
Lên Thiên Thượng Ba Tòa Bệ Ngọc,
Đức Mẫu Vương Cổ Phật Chúa Tiên.
Bái triều Đức Cửu Tằng Thiên,
Thượng Hư Không Phật vô biên phép màu.
Triều Di Lạc cung Giời Đâu Xuất,
Ngắm nhìn xem cảnh sắc tốt tươi.
Xuân phong hòa khí tứ thời,
Hoa vàng quả ngọc hương giời ngát thơm.
Khắp mặt đất vàng son đỏ ối,
Ở dưới ao sen báu năm màu.
Tường quang thụy khí ngạt ngào,
Đèn Thiền đuốc Tuệ tỏ ngời trăng sao.
Điện Lưu Ly cao cao muôn trượng
Thật huy hoàng sáng lạn tôn nghiêm.
Có khi sang cõi Tây Thiên,
Vãn kinh thỉnh pháp Tòa Sen khấu đầu.
Ánh quang minh sáng ngời muôn đạo,
Thân ngọc vàng nức xạ hương tiên.
Thần thông pháp lực diệu huyền,
Một thân hóa được ra nghìn muôn thân.
Mắt trông khắp xa gần tỏ rõ,
Lắng tai nghe ba cõi bốn phương.
Đi về khoảnh khắc nhẹ nhàng,
Hồng hồng năm sắc vân tường hiện ra.
Nước thanh lương trần sa gột rửa,
Gió từ bi mát mẻ nhẹ nhàng,
Đôi bên Bảo cái Tràng phan,
Phướn Tiên Lọng báu hào quang chói lòa.
Đầy phương giời mưa hoa đỏ ối,
Tiếng sáo đàn, êm ái du dương.
Cha yêu Mẹ quý Mẹ thương,
Chư Phật Bồ Tát Kim Cương các tòa.
Nơi Bệ Ngọc vào ra chầu chực,
Cung Điện Vàng rất mực tôn nghiêm.
Tiêu dao tự tại tự nhiên,
Sen vàng chín phẩm hương tiên ngạt ngào…

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(CÒN TIẾP)