kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN- KINH CHÙA TUYẾT 4 PHẨM ĐẦU

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Mặc định QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN- KINH CHÙA TUYẾT 4 PHẨM ĐẦU

  Toàn Bộ Kinh Quang Quang Minh Tu Đức gồm nhiều bản Kinh khác nhau. Trong đó Kinh Chùa Tuyết đã đăng mới từ phẩm thứ 5 cho tới cuối bộ.

  Nay chúng tôi đã sưu tập tìm thấy thêm 4 phẩm đầu. Về nguyên tắc có thể ghép chung thành một bộ cho đầy đủ hoặc để riêng thành 2 tập của một bộ cũng được.

  Trân trọng giới thiệu cùng các chư Thiện sĩ Quang Minh và các vị hữu duyên: Bốn phẩm đầu của Bộ Kinh quý này.

  Cũng mong Quý vị hữu duyên sưu tầm thêm, đăng tiếp để KINH QUANG MINH TU ĐỨC ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ.
  Last edited by Tuduong; 02-02-2013 at 04:12 PM.

 2. #2

  Mặc định

  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN
  KINH CHÙA TUYẾT

  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỐ TÁT ( QUAN ÂM CHÙA HƯƠNG )


  LỜI NÓI ĐẦU

  Xét các kinh sách trên đời rất nhiều, nhưng chưa thấy bộ kinh nào khuyên dạy rõ ràng, cảm động, thiết tha như bộ kinh Chùa Tuyết. Càng bình càng quý, càng đọc càng hay, càng ngâm càng thích, tựa phun vàng nhả ngọc, như hoa dệt gấm thêu, ý nghĩa cao siêu, đạo pháp huyền diệu, mỗi bài như chư Phật hóa hiện, mỗi câu như ánh sáng chiếu quang minh, tôi dám chắc đến loài vô tình như cỏ cây gỗ đá cũng phải rung chuyển, huống chi người!
  Các đàn thiện, các chùa chiền và các đền miếu, các vị thượng tọa sớm tối nên tuyên đọc cho các vị đàn na, thiện tín được rõ, người trên bình đọc trước rồi mọi người dưới họa theo thì hay quá! Thứ nhất các nơi tư gia và các học đường, các thầy giáo và các bậc phụ huynh nên dạy cho trẻ em học thuộc lòng, ngày ngày bình đọc để cho ngay từ lúc thơ ấu đã có được biết đến điều Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Từ bi, Hỷ xả trong tâm, đến khi khôn lớn mọi nết ắt được hoàn toàn, trở nên bậc hiền nhân quân tử.
  Tụng kinh miệng đọc, tâm suy, có hiểu mới có cảm, có cảm mới có biết sám hối. Thực là một quyển kinh thiêt thực với nhân tâm thế đạo, cần dùng cho mọi hạng người trong xã hội. Kinh Chùa Tuyết bốn phẩm cũng như bốn quyển kinh riêng khác nhau, vậy trong khi tụng không cứ gì phải tụng cả quyển kinh, tụng một phẩm hay hai ba phẩm cũng được, nhiều ít tùy theo thời giờ nhàn rỗi hoặc bận rộn.
  Trong đời mạt pháp này, cương thường đổ nát, đạo đức suy đồi, vậy tôi rất ước mong hải nội chư tôn các ngài đạo hữu, vị nào mến làm lành ưa đạo đức, khi đã nhận được bộ kinh này xin thể lòng từ bi truyền bá cho rộng ra, giàu có in muôn ức cuốn, mà nghèo thì kẻ ít người nhiều, góp của góp công, ngõ hầu khắp mọi gia đình đều có quyển kinh Chùa Tuyết, khác chi trong đêm tối ta thắp một ngọn đèn sáng tỏ.
  Ta cùng nhau rương buồm Tứ Đức, bẻ lái Ngũ Luân, reo giống Bồ Đề, vun cây Bát Nhã, ngõ hầu khắp mọi nơi cành Âu lá Á tốt tươi, mầm Lạc chồi Hồng nẩy nở, vãng hồi Thái cổ, mỹ tục thuần phong, cửa Khổng sân Trình ngày Nghiêu tháng Thuấn, công đức ấy thực vô biên vô lượng – Nam mô A di Đà Phật.
  Đạo Sơn
  NGUYỄN TRỌNG TRUNG


  Bài Sái Tịnh
  (Trước khi tụng kinh quỳ đọc bài này)

  Ngọn cỏ còn thành thể
  Bông sen lại kết thai
  Thoang thoảng mùi hương bay
  Mát trong nước cam lộ
  Đức Cửu Tằng Phật Tổ
  Đức Dược Sư Lưu Ly
  Đức Tuyết Sơn Bạch Y
  Hiện ngọc thân kim sắc
  Thỉnh tứ vị Bồ Tát
  Thỉnh Bát Bộ Kim Cương
  Giáng ứng đại linh quang
  Khai đại thần thông lực
  Tâm Ấn Thượng Sư Phật
  Phóng vô lượng quang minh
  Tiếp dẫn chư tiên linh
  Đồng đăng Cực Lạc Quốc
  Cháu con đều đội đức
  Đại đạo kế lưu truyền
  Cây đức được vững bền
  Hoa duyên thêm tươi đẹp
  Bốn phương trời ngào ngạt
  Mùi quế xạ tiên nhang
  Đệ nhất đạo Minh Quang
  Cha thương Cha yêu quý
  Cha ban cho lục trí
  Đại pháp bảo thần thông
  Kẻ chết được hồi xuân
  Kẻ mù được sáng tỏ
  Bao nhiêu bệnh tật khổ
  Một phút được tiêu tan
  Đệ nhất đạo Minh Quang
  Muôn đời đều tôn phụng.


  Làm phép
  NHẬT – NGUYỆT – QUANG – MINH – TÂM


  Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma ha Tát. (3 lần)

  Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)


  KINH CHÙA TUYẾT
  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


  Nam Hải Giáng Sinh Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
  Giáng:

  PHẨM ĐỆ NHẤT

  Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

  Thiên hoa phủng túc – Bách bảo nghiêm thân.
  Dương chi phất sứ đắc thanh lương.
  Cam lộ sái thời trừ nhiệt não.
  Bạch Y Cứu khổ – Tác tam giới chi Y Vương.
  Độc hiệu từ tôn – Vi Thiên nhân chi Thánh Tổ.

  Thần cung duy:

  Nam mô Bạch Y Đại thánh – Ngũ Vị Quan Âm Linh Cảm Thần Thông Quan Thế Âm Bồ Tát – Phả cập tả thị Thiện tài - Hữu thị Long nữ – Nam Hải bản tâm – Long cung kim quyết – Kim đồng ngọc nữ – Chiêu tài tiến lộc – Liệt vị bộ thuộc.

  Duy nguyện:

  Chiêu tài tài chí – Tiến lộc lộc lai
  Giáng phó hương đàn – Chứng minh công đức.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)
  (1)

  Khấu đầu sám hối trước tòa sen,
  Lạy Đức Tuyết Sơn Đại Đức hiền.
  Con nguyện ngày đêm trưa sáng tối,
  Tu tâm rèn tính luyện cần chuyên.
  (2)

  Tu tâm rèn tính luyện cần chuyên,
  Trí chẳng chuyển lay dạ vững bền.
  Hiếu thảo song thân đầu mối thiện,
  Thuận hòa yêu mến chị cùng em.
  (3)

  Thuận hòa yêu mến chị cùng em,
  Lễ Nghĩa Trí Nhân Khiết Sỉ Liêm.
  Vui vẻ hiền hòa theo tính Phật,
  Thơm tho ngào ngạt ngát như sen.
  (4)

  Thơm tho ngào ngạt ngát như sen,
  Mầm quế chồi lan quả phúc duyên.
  Cây đức rườm rà ngày tốt đẹp,
  Trên cao gương sáng cõi Tam Thiên.
  (5)

  Cúi đầu lạy trước Tòa Vàng,
  Kính tôn tán thán cúng dàng ngợi khen.
  Tuyết Sơn cốt cách Phật Tiên,
  Tinh hoa Trời Đất đúc nên rõ ràng.
  Giáng sinh vào cửa họ Hoàng,
  Ngọc phô màu trắng sen vàng khoe tươi.
  Dung nhan xinh đẹp tuyệt vời,
  Xanh rờn tóc phượng mày ngài điểm thưa.
  Miệng cười đua nở trăm hoa,
  Tươi tròn khuôn mặt gương Nga đêm rằm.
  Nguồn chân gốc đạo sẵn trồng.
  Vàng mười đỏ ối son hồng thắm tô.
  Màu thanh vẻ quý ai so?
  Suốt trong ngọc trắng thơm tho hương Giời.
  Non Nhân nước Trí vui chơi,
  Chèo Trung lái Hiếu khoan thai vẫy vùng.
  Bao dung, độ lượng, khoan hồng,
  Trang nghiêm, đoan chính, công bằng, từ bi.
  Một niềm dốc trí tu trì,
  Sen vàng choi chói chính vì ngôi cao.
  Cõi trần gương sáng treo cao,
  Muôn đời hương khói ngạt ngào phụng tôn.
  Từ bi chứng giám cho con,
  Nguyện xin một tấm lòng son không nhòa.
  Nguyện xin giây phút ngày giờ,
  Rèn tâm luyện tính khoan hòa, từ bi.
  Nguyện trừ tham độc sân si,
  Vui tươi nét mặt hoan hùy trong tâm.
  Nguyện xin chí hiếu song thân,
  Anh em xương thịt tay chân một nhà.
  Yêu thương, quý mến, thuận hòa,
  Vợ chồng tương kính mặn mà tình duyên.
  Nguyện xin thờ phụng Tổ Tiên,
  Nguyện xin làm phúc, làm duyên, làm lành.
  Nguyện xin giới sát, phóng sinh,
  Cầu Trời niệm Phật đinh ninh tâm thành.
  Nguyện lòng duy nhất duy tinh,
  Chẳng lay, chẳng chuyển, chẳng kinh, chẳng sờn.
  Nguyện xin tính tiến uy cường,
  Sông to quyết vượt sóng cồn quyết sang.
  Nguyện thân ở cõi Thế gian,
  Tinh thần phảng phất Lạc Bang Liên Trì.
  Cung vàng điện ngọc Lưu Ly,
  Long lanh, nhấp nhoáng quang huy chói lòa,
  Giữa ngôi Phật Tổ Di Đà,
  Chung quanh Bồ tát cùng là Long Thiên.
  Du dương này tiếng quản huyền,
  Tràng phan, Bảo cái, Phướn tiên, Lọng vàng.
  Dưới ao sen đỏ, sen vàng,
  Sen xanh, sen trắng rõ ràng chẳng sai.
  Câu Kinh tiếng Kệ êm tai.
  Mưa hoa đỏ ối ngát mùi Tiên nhang.
  Mọi lời phát nguyện rõ ràng,
  Từ bi chứng tấm lòng vàng cho con.
  Châu phê sổ ngọc bút son,
  Đệ trình Vương Mẫu Chí Tôn Diêu Trì.
  Đệ trình Phật Tổ A Di,
  Ba Tòa Thượng Đế chứng chi tấc thành.
  Vững bền cây đức tươi xinh,
  Cháu con hiếu nghĩa, trung trinh, hiền hòa.
  Bạc vàng châu bảo đề đa,
  Khang ninh, khánh cát, vinh hoa thọ tràng.
  Mai sau phúc quả viên hoàn,
  Siêu sinh nước Phật sen vàng hóa thân.
  Lòng con bao xiết vui mừng
  Một nhà sum họp ở trong Liên Trì.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (CÒN TIẾP)
  Last edited by Tuduong; 02-02-2013 at 04:22 PM.

 3. #3

  Mặc định

  KINH CHÙA TUYẾT
  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


  Nam Hải Giáng Sinh Quán Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
  Giáng:

  PHẨM ĐỆ NHỊ

  Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

  Kim dung ngọc diệu – Hào tướng đoan nghiêm – Thủ trì kim liễu nhi huy hoàng – Đầu đới hoa quan nhi hồi sám – Từ bi vô lượng – Khai lục trí dĩ chửng chuân – Lân mẫn hữu tình – Phong tam thừa nhi tế khổ.

  Thần duy nguyện:

  Nam mô Bạch Y Đại Thánh – Ngũ vị Quan Âm – Linh Cảm Thần Thông Quan Thế Âm Bồ tát – Phổ cập tả thị Thiện tài – Hữu thị Long nữ – Nam Hải bản tâm – Long cung Kim quyết – Kim Đồng Ngọc nữ – Chiêu tài tiến lộc – Liệt vị bộ thuộc.

  Duy nguyện:

  Chiêu tài tài chí – Tiến lộc lộc lai
  Giáng phó hương đàn – Chứng minh công đức.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (1)

  Vẻ người băng tuyết phẩm Tiên Nga
  Gấm dệt nhung thêu đẹp nõn nà.
  Mắt sáng long lanh, ngời bốn bể,
  Miệng cười tươi đẹp nở trăm hoa.
  Mày ngài điểm nhạt giăng in mặt,
  Tóc phượng xanh rờn tuyết điểm da.
  Một tấm gương trong soi sáng tỏ,
  Bốn phương ba cõi khắp gần xa.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (2)
  Tiết nghĩa son tô nét đậm đà,
  Giữa Giời vằng vặc mảnh Gương Nga.
  Nhung thêu gấm dệt vàng tươi thắm,
  Tuyết sạch giá trong, trắng nõn nà.
  Mặt ngọc long lanh màu sắc tướng,
  Lòng vàng thắm chói nét tinh hoa.
  Khói hương nghi ngút muôn đời tỏa,
  Choi chói sen vàng ngự một tòa.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (3)
  Trận gió thanh hương đưa sực nức,
  Bông sen hồng phô sắc khoe màu.
  Ngọc lan kim cúc bích đào,
  Hoa tiên hé nhụy vườn đào thêm xuân.
  Treo giá ngọc trắng ngần tuyết sạch,
  Dệt gấm nhung đỏ rực, vàng tươi.
  Hương thơm nghi ngút tầng Giời,
  Tấc thành cảm thấu Liên Đài, Lạc Bang.
  Thỉnh BỒ TÁT TUYẾT SƠN GIÁO CHỦ,
  Cốt Phật Tiên ai kẻ dám bì?
  Trông vào đoan chính từ bi,
  Dung nhan tướng mạo oai nghi khác thường.
  Bông sen báu Tây phương nước Phật,
  Trái Bàn Đào điện ngọc cung Tiên.
  Thực là cốt cách thiên nhiên,
  Thướt tha mình liễu gót sen dịu dàng.
  Miệng mỉm cười sen vàng hé nhụy,
  Ngắm dung nhan Nguyệt thẹn hoa nhường.
  Mày ngài điểm nhạt má hồng,
  Long lanh mặt ngọc trăng rằm tròn tươi.
  Thực sắc nước hương Giời đệ nhất,
  Vẻ thanh tao cốt cách siêu phàm.
  Chân như thể tính tỏ tường,
  Long lanh bóng nguyệt rõ ràng tâm châu.
  Khuôn sắc tướng một màu tròn sáng,
  Bóng viên quang tỏ rạng muôn nơi…
  Gương Nga vằng vặc giữa Giời,
  Vào Trung ra Hiếu trăm chiều vẻ vang.
  Đức Phật Tổ truyền ban đạo Pháp,
  Dạo Âm cung cứu thoát ngục tù.
  Có khi Hương Tích ngao du,
  Khi chơi Nam Hải khi qua Thần Phù.
  Cảnh Yên Tử vàng tô gấm dệt,
  Núi non non điệp điệp trùng trùng.
  Khi chơi hải đảo tiên bồng,
  Đào tiên chuốc rượu non thần vịnh thơ.
  Núi Tản Viên mây che năm sắc,
  Thắt cổ bồng cao ngất tầng Giời.
  Khi chơi Hải – Hạc – Tiên – Kiều,
  Non Tiên cảnh Bụt bầu Giời đẹp sao!
  Chơi Tam Đảo non Đào Động Bích,
  Chùa Tây Thiên nọ nước Bồng Dinh.
  Sóc Sơn địa thế uy linh,
  Hổ nhe nanh vuốt rồng quanh khúc chầu.
  Đền Sòng Sơn liễu đào tươi thắm,
  Cảnh Phố Cát dệt gấm thêu hoa.
  Long lanh bóng nguyệt điểm tô,
  Thông reo dịp phách gió đưa phím đàn.
  Núi Sài Sơn có hang Thánh Hóa,
  Tích cũ truyền vết đá còn in.
  Có khi chơi động Long Tiên,
  Hang xuống Địa Phủ lối lên Thiên Đình.
  Núi Non Nước tuyệt sinh tuyệt đẹp.
  Động Lục Vân cảnh thật nên thơ.
  Khi chơi sông Lãi cửa Nga,
  Khi chơi Bắc Hải khi qua Tây Hồ.
  Đền Kiếp Bạc cung lầu mỹ lệ,
  Uốn tay ngai địa thế oai hùng.
  Minh đường một giải Bạch Đằng,
  Tấm gương lồng lộng muôn trùng sáng soi.
  Đền Hùng Sơn cao cao chót vót,
  Cung điện đài lầu các nguy nga.
  Rồng bay phượng múa loan ca,
  Bốn phương tám mặt gần xa củng chầu.
  Hồ Ba Bể một màu nước biếc,
  Lại dạo qua Đế Thích, Đế Thiên.
  Có khi đỉnh núi tọa thiền,
  Có khi giảng thuyết đạo Huyền linh thông.
  Dạo chơi khắp non Nhân nước Trí,
  Phép thần thông cứu thế độ dân.
  Thuyền Từ một mái thong dong,
  Chở người khách tục vượt sông ái hà.
  Lên Thiên Thượng Ba Tòa Bệ Ngọc,
  Đức Mẫu Vương Cổ Phật Chúa Tiên.
  Bái triều Đức Cửu Tằng Thiên,
  Thượng Hư Không Phật vô biên phép màu.
  Triều Di Lạc cung Giời Đâu Xuất,
  Ngắm nhìn xem cảnh sắc tốt tươi.
  Xuân phong hòa khí tứ thời,
  Hoa vàng quả ngọc hương giời ngát thơm.
  Khắp mặt đất vàng son đỏ ối,
  Ở dưới ao sen báu năm màu.
  Tường quang thụy khí ngạt ngào,
  Đèn Thiền đuốc Tuệ tỏ ngời trăng sao.
  Điện Lưu Ly cao cao muôn trượng
  Thật huy hoàng sáng lạn tôn nghiêm.
  Có khi sang cõi Tây Thiên,
  Vãn kinh thỉnh pháp Tòa Sen khấu đầu.
  Ánh quang minh sáng ngời muôn đạo,
  Thân ngọc vàng nức xạ hương tiên.
  Thần thông pháp lực diệu huyền,
  Một thân hóa được ra nghìn muôn thân.
  Mắt trông khắp xa gần tỏ rõ,
  Lắng tai nghe ba cõi bốn phương.
  Đi về khoảnh khắc nhẹ nhàng,
  Hồng hồng năm sắc vân tường hiện ra.
  Nước thanh lương trần sa gột rửa,
  Gió từ bi mát mẻ nhẹ nhàng,
  Đôi bên Bảo cái Tràng phan,
  Phướn Tiên Lọng báu hào quang chói lòa.
  Đầy phương giời mưa hoa đỏ ối,
  Tiếng sáo đàn, êm ái du dương.
  Cha yêu Mẹ quý Mẹ thương,
  Chư Phật Bồ Tát Kim Cương các tòa.
  Nơi Bệ Ngọc vào ra chầu chực,
  Cung Điện Vàng rất mực tôn nghiêm.
  Tiêu dao tự tại tự nhiên,
  Sen vàng chín phẩm hương tiên ngạt ngào…

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (CÒN TIẾP)

 4. #4

  Mặc định

  KINH CHÙA TUYẾT
  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


  Nam Hải giáng sinh Quán thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
  Giáng:

  PHẨM ĐỆ TAM

  Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

  Do Thiên giáng thế, thác vi Đế Nữ chi thân, đắc đạo ư Hương Sơn, thệ cứu Diêm Phù chi khổ. Hưng đại từ, đại bi chi nguyện, quảng tế nhân tế vật chi tâm, bát thiên dư thế giới mông ân, hàm linh giác ngộ; tam thập lục Phong đô tù khổ, các toại siêu thăng. Bất câu quí tiện thân sơ, mạc vấn tôn ty viễn cận, ngộ khổ ách nhất hô Thánh Hiệu, tuyết tán băng tiêu bị tai ương bái khiếu thiên nhan, sơn minh tốc ứng. Tế nhân độ vật, phụ chính trừ tà, hạ Thánh đức chi như tư, nãi xưng dương chi mạc tận.

  Thần cung duy:

  Nam Mô Đô Đàn Giáo Chủ Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát – Hồng Liên tọa hạ.

  Duy nguyện:

  Hỉ xả từ bi lân mẫn phàm tình, quang giáng hương đàn, chứng minh công đức.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (1)
  Tuyết Sơn Bồ tát giáng nhân hoàn,
  Phượng giá loan dư thượng ngự đàn.
  Tích phúc lưu ân đồng thiện sĩ,
  Bảo nhân hộ vật tẩy tà gian.
  Tứ phương các đắc bình an thái,
  Vạn đại đô quy Phúc Thọ Khang.
  Nhất niệm Tâm Thành Trung Hiếu Nghĩa,
  Phúc như Đông Hải thọ như san.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (2)
  Ngã kiến đàn sinh đại thiện tâm,
  Loan dư hạc giá bút đào lâm.
  Phát tâm ấn tống kinh kinh phẩm,
  Hoạch phúc vô cùng phúc phúc tân.
  Vĩnh bảo thiên thu danh bất hủ,
  Trường thùy vạn đại phúc vô nhâm.
  Gia gia cộng hoạch nhân tăng thọ,
  Kinh quyển truyền chi đạt thượng chân.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (3)
  Bạch Y cứu khổ Phật Quan Âm,
  Đản nhật chính kỳ ngã giáng lâm.
  Đăng chúc huy hoàng nhang cúng dạng,
  Đồng tôn niệm hiệu phúc sâm sâm.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (4)
  Tháng bảy chính ngày hai mươi mốt.
  Ngày đản sinh Bồ Tát Tuyết Sơn.
  Tiền thân Nam Hải Quan Âm,
  Thương đời mạt pháp tối tăm ám mờ.
  Đạo Ngũ Luân hững hờ biếng nhác,
  Chữ Tam Tòng, Tứ Đức rẻ khinh.
  Muôn làn sóng vỗ dập dềnh,
  Nguồn ân bể ái sông tình chứa chan.
  Quyết từ nơi Sen Vàng Bệ Ngọc,
  Giáng xuống trần ô trọc tanh hôi.
  Bông Sen mặt nước khoe tươi,
  Ngạt ngào sực nức hương giời tỏa xông…
  Đẹp châu ngọc, sạch trong băng tuyết
  Giăng tròn tươi chiếu khắp nhân hoàn.
  Trông vào đoan chính nghiêm trang
  Uy nghi tướng mạo dịu dàng nết na.
  Lái Ngũ Luân khoan hòa rẽ nước
  Dương cánh buồm Tứ Đức cao cao
  Che mui Tám Mục ra vào,
  Tỏ tường Chín Nghĩa thông làu Mười Kinh.
  Thanh Gươm Tuệ Quang Minh chói lọi.
  Ngọn Đèn Tâm chiếu diệu mười phương.
  Lúc nào lòng cũng yêu thương,
  Lúc nào lòng cũng xót thương muôn loài.
  Gương Trinh Tiết tỏ ngời vạn cổ,
  Giữ Hiếu Trung thắm đỏ vàng son.
  Mọi điều mọi vẻ vuông tròn,
  Mọi tính mọi nết vẹn tròn quý sao!
  Tấm gương sáng treo cao cõi thế.
  Lại một giờ xa giá hồi loan.
  Khâm tuân chiếu chỉ Nguyên Dương,
  Vô Nguyên Cổ Phật Mẫu Vương Diêu Trì.
  Trừ tai ách cứu chư nạn khổ,
  Hiện chân thân khắp cả mười phương.
  Tường Vân ánh ngũ sắc quang,
  Kim Dung Ngọc Thể muôn ngàn oai nghi.
  Ra phép lạ diệu kì hiển ứng
  Nước Thanh Lương cứu chứng bệnh nguy,
  Muôn dân thờ phụng quy y,
  Đồng tôn niệm hiệu Bạch Y một lòng.
  Hằng cứu giúp hằng lòng thương xót,
  Tiếng đồn vang dậy khắp xa gần.
  Nam mô Linh Cảm Quan Âm,
  Tuyết Sơn Bồ Tát thần thông khác thường.
  Vâng chiếu chỉ Tây Phương Phật tổ,
  Dạo Âm cung cứu độ các hồn.
  Ai mà siêu độ Tổ tông,
  Lập đàn trai giới niệm tôn cúng dàng,
  Ta tức giáng Đàn tràng hiển hiện,
  Phóng hào quang chiếu diệu tây đông.
  Đôi bên Ngọc Nữ, Kim Đồng,
  Thiện Tài, Long Nữ muôn phần oai nghi!
  Tòa sen báu quang huy chói lọi,
  Ngát bốn phương Tiên xạ dị nhang.
  Phướn Tiên, Lọng Báu, Tàn Vàng,
  Nhạc giời thánh thót cung đàn du dương.
  Tiếp hồn về Tây Phương Lạc Quốc,
  Được đời đời hưởng phước thanh nhàn.
  Tây Phương cảnh đẹp muôn vàn,
  Long lanh nhấp nhoáng ngọc vàng lưu ly.
  Con cháu được hoan hùy vô lượng,
  Cửa nhà thêm thịnh vượng giàu sang.
  Âm dương lợi lạc đôi đàng,
  Xinh tươi cõi đức vững vàng nền nhân.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (CÒN TIẾP)

 5. #5

  Mặc định

  KINH CHÙA TUYẾT
  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


  Nam Hải giáng sinh Quán thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
  Giáng:

  PHẨM ĐỆ TỨ

  Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

  Hải trung dũng xuất Phổ Đà sơn, Quan Âm Bồ Tát tại kỳ gian. Tam căn tứ chúc vi bạn lữ – Nhất chi dương liễu sái trần hoàn – Anh Vũ hàm hoa lai cúng dạng – Long Nữ hiến bảo bảo thiên ban – Cước đạp Liên hoa thiên đóa hiện – Thủ trì dương liễu độ chúng sinh.
  Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (1)
  Một mái chèo bơi dạo các miền,
  Vớt người đắm đuối bể trần duyên.
  Ban bình Cam Lộ trừ oan nghiệp,
  Rưới nước Dương Chi giải não phiền.
  Khêu tỏ đèn tâm soi Vạn Vũ,
  Treo cao gương trí chiếu Tam Thiên.
  Phá tan địa ngục đen sì tối,
  Mở cửa thiên đàng tiếp dẫn lên.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (2)
  Núi cao mây phủ cảnh thiên nhiên,
  Khơi động trần ai mộ đạo thuyền.
  Mặt nước long lanh làn sóng vỗ,
  Đầu non thấp thoáng bóng giăng lên.
  Thông reo thánh thót cung đàn phách,
  Gió thổi vi vu tiếng quảng huyền.
  Càng ngắm càng say lòng khách tục,
  Hương Sơn đệ nhất động Nam Thiên.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (3)
  Dưới trần riêng một chốn Bồng Lai,
  Cảnh sắc Hương Sơn đẹp tuyệt vời.
  Mai võ mình gầy hoa trắng nõn,
  Đào phô cánh thắm nhụy vàng tươi.
  Núi non trùng điệp quanh co khúc,
  Mây khói mịt mù tỏa ngất trời.
  Suối bạc rập rờn trong suốt đáy,
  Tung tăng đàn cá vẫy vùng bơi.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (4)
  Thấy đời mạt pháp động lòng thương,
  Ta hiện chân thân cõi thế thường.
  Sái tẩy bốn phương bình tịnh thủy,
  Tiêu trừ muôn bệnh thuốc kim đan.
  Dắt người khách tục qua bồng đảo,
  Độ kẻ duyên lành tới Lạc Bang.
  Muôn nước phụng tôn triều bái củng,
  Ba ngàn thế giới ngưỡng linh quang.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (5)
  Đỏ ối giời mây lành năm sắc,
  Mùi hương đưa sực nức bốn phương.
  Chói lòa muôn đạo hào quang,
  Bạch Y Cứu Khổ Tuyết Sơn lâm đàn.
  Đôi bên Bảo cái, Tràng phan,
  Thung dung ngự tòa Sen vàng tối cao.
  Phật Cửu Tằng truyền trao ấn quyết,
  Đức Như Lai ban phép thần thông.
  Dạo chơi khắp hết tây đông,
  Với người đắm đuối trầm luân lạc loài.
  Cũng có khi dạo chơi Địa Phủ,
  Cứu những người tù khổ gian nguy
  Có khi dạo chốn Diêu Trì,
  Bàn Đào, Tiệc Ngọc thi đề ca ngâm.
  Chiếc thuyền từ bể trầm dạo khắp,
  Niệm danh ta tức khắc ứng linh.
  Khắp người thiện sĩ Quang Minh,
  Ta ban phú quý khang ninh thọ tràng.
  Quyển Sổ Ngọc Thiên Đàng ghi chép,
  Ta châu phê những nét vàng tươi.
  Mai sau hưởng phúc đời đời…
  Tòa Sen Bệ Ngọc đợi người phúc duyên.
  Các con phải đức tin dũng mãnh,
  Theo đạo màu thanh tĩnh từ bi.
  Sáng trưa chiều tối canh khuya,
  Ngọc Văn Bảo Sám niệm trì liên liên.
  Tấm Bảo Hiệu linh thiêng ứng cảm,
  Đeo ở mình đừng lãng chớ quên.
  Chữ Tâm chữ Vạn đôi bên,
  Quang Minh Nhật Nguyệt chiếu lên muôn trùng.
  Đức Thánh linh ngự trong tâm trí,
  Hằng nâng niu yêu quý giúp con.
  Lúc nào cũng thắm vàng son,
  Ngát mùi sen báu tươi tròn trăng thu.
  Duyên cảnh khởi chân như vững chắc,
  Lòng rắn bền như sắt thép gang.
  Gặp cơn tai biến gian nan,
  Chẳng hề oán trách chẳng than chẳng phiền.
  Lúc nào cũng ơn trên sám tạ,
  Tạ ơn Giời hết dạ xót thương.
  Xét mình tội chướng vấn vương,
  Ăn nhầm ở lỗi trăm đường u mê.
  Lại có lúc Giời kia thách thử,
  Thử xem ta có đủ can trường.
  Chủ lòng cho vững dây cương,
  Ắt là vượt khỏi con đường treo leo.
  Chịu được khổ mới nhiều công đức,
  Sắt nấu nung mới đúc nên kim.
  Gặp khi thời đạt vận lên,
  Cũng đừng vui thích im lìm như không.
  Việc đã qua cũng không tưởng nhớ,
  Việc sắp tới cũng chớ có mong.
  Bồ đề cội rễ vốn không,
  Còn chi dấu vết quả nhân nữa mà!
  Tâm ấy thật trần sa chẳng dính
  Sóng tỏ soi lóng lánh xa gần.
  Nghĩ nhiều nói ít khỏi nhầm,
  Cũng đừng tô điểm không cần bớt thêm.
  Miệng lưỡi con phải nên thận trọng,
  Mặt ngoài sao trong bụng như in.
  Mắt đừng trông ngắm lệch thiên,
  Tâm cho chân chính ý nên kính thành.
  Thân kia cho khiết cho tinh,
  Tai không nghe tiếng dâm tình uế nhơ.
  Lửa tam độc một giờ tắt dập,
  Bụi lục trần rũ sạch lâng lâng…
  Mừng nay mũi đạo đã thông,
  Bên mình quế xạ hương xông ngạt ngào…
  Tám thứ gió chẳng xao xuyến động,
  Vầng trăng thiền muôn trượng cao cao.
  Ai khen cũng chẳng mừng nào,
  Ai chê ta cũng chẳng nao tấm lòng.
  Thấy kẻ ngốc ta không khinh bỉ,
  Thấy người hiền hoan hỉ kính tôn.
  Thấy người có lỗi thì thương,
  Thấy người phạm tội tìm đường cởi ra.
  Ta xá người rồi ta được xá,
  Ta cởi người Giời mới cởi ta.
  Con ơi ngẫm nghĩ cho ra,
  Bên tiền bên đức con đà thử cân?
  Âm đức thật muôn năm bền chắc,
  Bạc tiền rồi có lúc tan không.
  Bỏ tiền làm đức làm nhân,
  Cho giời vay tạm cũng không thiệt mà!
  Của giời thật hằng hà sa số,
  Nào kho vàng kho lúa kho tiền.
  Thương trời trời lại thương liền,
  Của ta bỏ một trời đền cho muôn.
  Đạo Giời(Trời) thật khoan nhân đại độ
  Phép Giời thật vô lượng vô cùng!
  Làm công chớ nghĩ đến công,
  Làm lành cũng chẳng để trong dạ này,
  Thế mới thật lòng ngay dạ thẳng,
  Thế mới là phúc đẳng hà sa…
  Lúc nào cũng thấy lỗi ta,
  Lúc nào cũng thấy xấu xa, thấp hèn.
  Lúc nào cũng u huyền, kín đáo,
  Lúc nào cũng thư thái, nhẹ nhàng.
  Lúc nào cũng chẳng hoang mang,
  Lúc nào cũng chẳng mơ màng, đảo điên.
  Lúc nào cũng tự nhiên tự tại,
  Lúc nào cũng chẳng đợi ước mong.
  Thắm tươi như đóa hồng nhung,
  Sạch như băng tuyết, trắng trong, ngọc ngà.
  Trí tuệ nở bừng hoa bát nhã,
  Hương tỏa bay khắp cả xa gần.
  Gió từ thổi sạch bụi trần,
  Mây tan nhật nguyệt muôn phần quang huy.
  Ấy mới thật tâm kia “Tịnh Độ”
  Ây mới là “Phật Tổ Như Lai”
  Không không, không một, không hai,
  Không dời, không đổi, không phai, không mờ.
  Không thêm bớt, không nhơ, không sạch,
  Không thủy chung, không diệt không sinh.
  Không hương, không sắc, không thanh,
  Không bóng, không dáng, không hình, không thân.
  Thực vô lượng, vô phân, vô số,
  Chẳng tính lường, chẳng khác luận bàn.
  Ta nay hết dạ bảo ban,
  Thêu hoa dệt gấm nhả vàng phun châu.
  Liều thuốc Phật nhiệm màu hiển ứng,
  Lò Kim Đan cứu chứng bệnh nguy.
  Khuyên con mau chóng tu trì,
  Mọi lời dạy giỗ tạc ghi lòng vàng.
  Hồi tâm lại mây tan, trăng tỏ,
  Quay đầu về, hoa nở hương xông.
  Tự nhiên chứng đạo, viên thông,
  Nợ nần một phút sạch không làu làu…
  Thế mới là biết cầu Đạo Chính,
  Thế mới là “Kiến Tính Minh Tâm”
  Nghe lời ta dạy ân cần,
  Non Tiên, Phật cảnh rất gần không xa.
  Cái cõi thế trần sa gợn đục,
  Này muôn loài nhung nhúc sâu trùng.
  Đua chen tranh cạnh khôn cùng,
  Đố ai thoát khỏi lòng trần thương ôi!
  Dẫu quyền thế ngang giời dọc đất,
  Không biết tu một khắc tan tành.
  Ngọc vàng như cát như sành,
  Không tu rồi cũng tan tành như không.
  Tốt tươi mày liễu má hồng,
  Thoát đà đầu bạc răng long còn gì?
  Cái cuộc thế thật y chớp nhoáng,
  Tựa sương sa như đám mây bay.
  Các con sao hãy còn say?
  Nghe lời ta dạy tỉnh ngay tức thì.
  Tìm phúc thật, ham chi phúc giả,
  Chăm đường tu phúc quả vẹn toàn.
  Tây Phương khoái lạc muôn vàn,
  Ngọc thay cốt tục Sen vàng hóa thân.
  Hoa đua nở đủ trăm màu sắc,
  Hương ngát bay sực nức ngạt ngào…
  Lưu ly lóng lánh đẹp sao!
  Đầu non dát ngọc, đáy ao lót vàng.
  Đời đời được an nhàn, tự tại,
  Sống, chết, già chẳng ngại lo chi.
  Con ơi! Có chí nên thì,
  Quang Minh đường sáng quyết đi, đi cùng!
  Ta nâng niu đỡ đần quý báu,
  Dắt các con sang tới Lạc Bang.
  Ta nay Bồ Tát Tuyết Sơn,
  Linh quang ứng giáng bảo ban tỏ tường.
  Tham muốn vọng cầu đợi ước mong,
  Như tơ chằng chịt rối bòng bong,
  Tâm không đợi chứng, tâm rồi chứng,
  Tuệ chẳng cầu thông, tuệ ắt thông.
  Ngẫm lại sáu căn đều rất huyễn,
  Xem ra muôn pháp vốn là không.
  Tự mình không biết cùng không tỏ.
  Mây vẹt hư không thể tính đồng.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
  (Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

  (CÒN TIẾP)

 6. #6

  Mặc định

  KINH CHÙA TUYẾT
  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN

  Cầu Cam Lộ
  ( Nước đun sôi hoặc nước lọc cho vào bình thủy tinh sau khi tụng một phẩm hoặc hai ba phẩm Kinh Văn đức Bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn rồi đọc bài sau này cầu Cam Lộ).

  Ngọc lô nghi ngút Tiên nhang,
  Tấc thành cảm thấu Tây Phương Liên Trì.
  Tuyết Sơn vô lượng từ bi,
  Kim thân ngọc thể oai nghi rỡ ràng.
  Liên hoa giá ngự đàn tràng,
  Đôi bên lọng báu, tàn vàng, phướn Tiên.
  Thần thông pháp lực diệu huyền,
  Giáng bình Cam Lộ cứu miền nhân gian.
  Ban cho Phật Dược, Tiên Đan,
  Cứu bao bệnh tật tiêu tan tức thì.
  Thật là hiển hiện thần uy,
  Ai ai mà chẳng quy y khấu đầu.
  Tuyết Sơn hiển ứng nhiệm mầu,
  Hiện thân khắp cả đâu đâu cõi đời.
  Mây lành năm vẻ sáng ngời,
  Hào quang chói lọi hương Giời ngát xông.
  Dưới chân muôn đóa sen hồng,
  Mình mắc áo trắng tay cầm dương chi.
  Thương đời mạt pháp đen sì,
  Biết bao bệnh tật gian nguy thảm sầu.
  Dốc lòng thành kính khẩn cầu,
  Niệm tôn danh hiệu cảm cầu Kinh Văn.
  Đức Tuyết Sơn mở lượng từ nhân,
  Độ cho như ý tòng tâm sở cầu.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)


  (CÒN TIẾP)

 7. #7

  Mặc định

  KINH CHÙA TUYẾT
  QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN

  Bài Văn Chầu Đức Quan Âm

  Đệ tử con bái thỉnh đức Phật Bà
  Uy linh trắc giáng trên tòa hiến hương.
  Vốn xưa con Vua Trang Vương,
  Sinh ra Tiên Nữ khác thường trần gian.
  Da ngà mắt phượng mày loan,
  Môi son má phấn Quảng Hàn dễ so?.
  Tích cũ dấu khí con Vua,
  Lánh nơi Cung Cấm tu Chùa Hương Sơn.
  Tu hành quả mãn phương viên,
  Bể Nam Hoa được Tòa Sen lầu lầu.
  Lệnh truyền thẳng chỉ tới đâu,
  Giời nghiêng, Đất động, Quỷ sầu, Thần kinh.
  Có phen biến tướng hiện hình,
  Vi Thần, vi Thánh trừ tinh tróc tà.
  Nghìn tay nghìn mắt hóa ra,
  Bắt hết càn sát, oan gia, luân hồi.
  Hổ thần, ma quỷ mọi nơi,
  Bắt hết yêu quái mọi loài không dung.
  Có phen hoán vũ, hô phong,
  Lôi oanh chuyển động đùng đùng ghê thay!
  Có phen vượt bể xem mây,
  Tay cầm Kim Quyết chân giầy Long Vương.
  Có phen hóa phép rút đường,
  Rong chơi Bệ Ngọc Tòa Vàng thảnh thơi.
  Ngự dạo chơi Ta Bà Thế Giới,
  Rủ Tràng phan, Bảo cái mây che.
  Thiện Tài, Long Nữ đứng kề,
  Tả dâng chén ngọc, hữu quỳ dâng hoa.
  Có phen dạo khắp gần xa,
  Diễn núi Phổ Đà những Thánh cùng Tiên.
  Trải xem Bắc Hải, Tây Xuyên,
  Thánh Từ học phép, Tề Thiên học phù.
  Mình Ngài mặc áo Bạch Y,
  Nước Cam một giọt Dương Chi tay cầm.
  Hiệu Ngài: Tuyết Sơn Quan Âm,
  Đô Đàn Giáo Chủ thần thông khác thường.
  Phép thiêng tỏa khắp bốn phương,
  Dẫn nơi Địa ngục lên đường Thiên Cung.
  Cứu sinh độ tử vô cùng,
  Chân Như sắc sắc không không dập dìu.
  Non từ gió thổi hiu hiu,
  Cá khe lắng Kệ vẹt chiều nghe Kinh.
  Hương Sơn nhất động anh linh,
  Từ Bi Hỷ Xả mẫn tình nhân gian.
  Dầu ai gặp sự tai nàn,
  Niệm tôn Danh Hiệu Ngài liền cứu cho.
  Một nhà cơm áo ấm no,
  Bình an khánh cát thiên thu thọ tràng.

  NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)


  (CÒN TIẾP PHẦN LINH ỨNG)
  Last edited by Tuduong; 13-02-2013 at 09:42 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 1938
  Bài mới gởi: 10-08-2022, 10:12 PM
 2. Trả lời: 48
  Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
 3. Tâm Luận Bồ Đề
  By phanquanbt in forum Đạo Phật
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 27-01-2013, 04:33 PM
 4. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 19-09-2012, 06:30 PM
 5. QUANG MINH TU ĐỨC - KINH CHÙA TUYẾT
  By Love_Tamlinh in forum Quang Minh Tu Đức
  Trả lời: 26
  Bài mới gởi: 28-12-2010, 06:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •