Tu nho den gio minh rat muon tim hieu ve the gioi bua ngai va nhung kien thuc ve bua ngai nhung chua duoc biet ve no.Chi may ngay gan day minh duoc mot thang banthan cho biet website nay.Xin cac su huynh co the cho minh biet them ve ngai Thai Lan khong?
thanks!