S tôi tụng kinh Dược sư đều đặn, và cũng thường xuyên đi chùa, vì trì tụng thấy mẹ ở nhà đã bớt bệnh tật nên củng tin lắm. Và S. cũng thường xuyên lên Yahoo hỏi - đáp ( YHD). Bạn nào có tham gia bên đó chắc cũng biết, để được một đểm 10 rất là khó, vì câu trả lời của bạn phải là hay nhất và được người hỏi chọn, hoặc nhiều người khác chọn. Vì vậy có bạn tham gia YHD cả năm trời vẫn không được điểm 10 nào cả.
Hôm trước S. trả lời trong mục Tâm lý học của YHD, không hiểu sao bị xóa câu trả lời. Thậm chí câu hỏi cũng bị xóa, bị xóa cũng gần chục câu. Tất nhiên rất là bực bội, vì mình không làm cái gì sai, mà bị xóa sạch sẽ như vậy !( Mỗi lần bị xóa bạn bị trừ đi 10 diểm). Bức xúc quá, tối về đốt nhang cầu xin Phật Dược Sư giải tỏa sự oan ức dùm con. Hôm sau lên YHD, nhận được một loạt 62 cái mail, thì ra là mail báo bạn đã trả lời đúng 62 câu và nhận 620 điểm!

Bởi vậy S. hoàn toàn tin tưởng vào nguyện lực của đức Phật Dược Sư. Chỉ cần bạn trì tụng kinh Ngài, đi chùa cúng dường, làm việc nghĩa lợi cho mọi người, chắc chắn các bạn sẽ " cầu chi được nấy", như trong lời kinh Dược Sư Ngài đã nói. :money_eyes: