Diễn giả này khá nổi tiếng, nhiều tư tưởng bắt đầu từ Kinh Thánh. Nghe ông nói về Chúa mà không gây phản ứng tâm lý.

Tố chất lớn nhất của 1 nhà lãnh đạo là sự Phục vụ. Mà Phục vụ cũng là triết lý Kinh doanh khôn ngoan nhất, vì nó đem lại giá trị lớn nhất cho con người.


SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.