+ Box Phong Thủy, Địa Lý: (dự kiến bổ sung 2 người)
Vhkhoi 02/2008 - 3/27,
Hcthinh 04/2010 - 5/617,
Đại Thiện 11/2011 - 1/13,
NGHI_PhapSu 07/2011 - 7/950

+ Box Võ Thuật: (dự kiến bổ sung 1 người)
thưsinh93 08/2012/1/77+23,
NganhCong 06/2012/17/126,

+ Box Khí Công – Dưỡng Sinh: (dự kiến bổ sung 2 người)

phậttạitâm 11/2011 - 5/253,
proxy 02/2008 - 2/25,
Richardhieu05 02/2011 - 12/597.