xin bộc bạch cùng mọi người
mình là nam -con trươngtrong gia đình -26 tuổi--gia đình hiện còn 1 em trai 24t--bố mẹ mình gần 60--nhà mình ở quê làm ruộng và chăn nuôi-
hiện tại mình đang suy nghĩ về việc tu hành cầu đạo như thế nào cho hợp :
mình có y muốn xuất gia nhưng gia đình đi xem thầy biết được cản quyết liệt-mình hiểu tâm tư của người thân-đó là về phía người thân
về phía mình cũng đang băn khoan giưa việc xuât gia và việc tu ơ ngoài đơi -không xuât gia ngay bây giờ
và ở ngoài đời mình còn thấy có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình sức mình dù nhỏ -nhưng cũng có thể giúp họ được một chút--nhưng việc này mình thấy vẫn mang tính chất tạm thời-
-ở chiều hướng khác--trí tuệ của mình mới phát khởi -hiểu biết và công phu tu hành về đạo còn ít và thiếu--mình có ý nghĩ là mình cần tập trung vào việc tu tập trước một thời gian để trí huệ và công phu đạt tới một trình độ nào đó tức có hiểu biết sau hơn về phật pháp+năng lực rồi mới bước gia cuộc đời ...mình có nhìn nhận là nếu có có thể truyền bá được đạo pháp cho người khác thấu ngộ được thì thật là điều lâu dài......tư tưởng mình chưa thông hay nói khác là đầu mình còn chưa sáng.........
mong muốn được nghe những kiến giải của đồng đạo .....xin cảm ơn