tôi về lại con đường xưa
chỉ thấy cỏ và sỏi đá
hàng cây thẫn thờ
bên nhà hoang liêu
ngày cũ đã nhuộm màu ngày mới
tôi giờ cũng không là tôi
từ ngày giã từ
giờ bao kiếp trôi qua rồi
mùa đông chờ đàn chim