Âm Dương lý số


Dịch lý sĩ: Cao Thanh
Biên soạn: Xuân PhongĐôi lời thần triết.


Tài liệu này ta ghi hơi vôi, nên có hơi khó hiểu đối với người chưa học dịch Lý, hoặc mới học chút ít về Dịch Lý.

Nay, ta tuổi cao mắt mờ. Vậy ta phó thác cho trò Cao Thanh, phải lo chải chuốt lại Văn Lý học và phải sắp xếp lại sao cho thành hệ thống giáo khoa, để làm đủ thêm về tài liệu thuộc trung tâm Văn Minh dịch lý Việt Nam, gọi là để làm quà tặng cho hậu thế loài người, ắt sẽ có công đức...

Download: tại đây