Cách 1: Post ảnh trên một trang web có sẵn

Khi post bài sưu tầm từ các trang web khác, muốn có hình ảnh kèm theo, chỉ cần thực hiện các bước sau:
- click chuột phải lên hình ảnh đó, chọn mục Copy Image Location.
- vào bài viết của mình trên diễn đàn, đặt con trỏ tại nơi muốn hình xuất hiện
- click vào biểu tượng Insert Image, hình quả núi nền vàng, ở vị trí thứ 5 tính từ bên phải. Xuất hiện cửa sổ (http://...)
- bấm Ctrl - V để dán đường link vào cửa sổ và OK.

Cách 2: Post ảnh cá nhân

Vào trang web: www.photobucket.com, ở góc trên sát bên phải màn hình chọn vào mục Sign in để đăng ký tài khoản cá nhân.

Username: tên truy cập
Password: mật khẩu truy cập
Email: địa chỉ email cá nhân
Gender: giới tính, chọn Male (Nam) hoặc Female (nữ)
Birth Date: ngày sinh
See this code? ô chữ xác nhận
Re-type it here: nhập đúng các chữ trong ô chữ xác nhận

Sau đó chọn nút Sign me up để kết thúc.

Sau bước này sẽ nhận được một email trong hộp thư vừa đăng ký, với những hướng dẫn kích hoạt tài khoản cá nhân để lưu hình ảnh.

Khi đã tạo tài khoản hình ảnh, muốn lưu hình ảnh thì vào lại trang web www.photobucket.com, chọn mục Log in tại góc trên bên phải.

Nhập tên và mật khẩu. Bấm nút Log in.
Khi vào trang lưu hình, chọn nút Upload now trên thanh tiêu đề.
Chọn nút Select Photos sau đó chọn hình cần lưu.
Chọn nút Save and Continue sẽ nhìn thấy hình đã lưu.
Rê chuột lên phía trên hình (không cần click chuột), sẽ thấy hiện lên các đường link, rê chuột vào linh thứ tư dưới cùng, có ghi IMG code và click chuột trái một lần, sẽ copy đường link.
Vào bài viết trên diễn đàn, đặt con trỏ tại nơi muốn hình xuất hiện, bấm Ctrl - V để dán đường link. Khi đó bài gởi sẽ có hình ảnh xuất hiện.