Gần đây, có một tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương là ông Cao Ngọc Trung có viết bức Tâm thư phục đạo, nội dung kêu gọi chư tín đồ ngôi phục lại Bửu Sơn Kỳ Hương dựa trên giáo lý Tứ Ân từ những ngày đầu lập đạo. Sau khi bức tâm thư này được gởi đi cho tín đồ thì rất nhiều người đã hoan nghênh và ủng hộ việc này. Hôm nay trang BỬU SƠN KỲ HƯƠNG chúng tôi xin đăng nguyên văn bức Tâm thư phục đạo này và hình ảnh bản đánh máy đầu tiên của ông Cao Ngọc Trung. Cũng xin tuyên bố, kể từ nay, bức Tâm thư phục đạo này sẽ được xem như là tôn chỉ của trang BỬU SƠN KỲ HƯƠNG (todinhbskh.tk) và Cộng đồng tín hữu Bửu Sơn Kỳ Hương.


BỬU SƠN KỲ HƯƠNG
Năm đạo thứ 161

TÂM THƯ PHỤC ĐẠO

Kính gửi chư tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và tất cả nhơn sanh.
Năm Kỷ Dậu 1849, bệnh dịch hoành hành, Đức Phật Thầy Đoàn Minh Huyên ra đời cứu bệnh và phổ hóa nhơn sanh về đường ngay nẻo thẳng. Mùa thu năm ấy, Đức Ngài khai mối đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Nghi thức tu hành thờ phượng không đòi hỏi chùa cao, chủ trương không thờ tượng cốt mà thay vào đó là một tấm trần điều, cư sĩ không thế phát, cứ ở nhà cày cấy làm ăn, tránh các điều dữ, làm các điều lành. Giáo lý lấy Tứ Đại Trọng Ân mà con người ai cũng gánh chịu (ân Tam bảo, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào nhân loại) làm trọng.
Từ ấy đến nay đã gần hai trăm năm Bửu Son Kỳ Hương hòa mình theo dân tộc với biết bao thăng trầm trong lịch sử. Đạo ta đã phát dương quang đại tinh thần Tứ Ân của Thầy để góp phần xây dựng nền Đại Đạo phổ thông khắp nơi.
Vậy mà từ Kỷ Mão 1939, lợi dụng lúc Bửu Sơn Kỳ Hương không có lãnh đạo, một nhóm tín đồ tách ra lập phái riêng xưng Phật Giáo Hòa Hảo. Phái này do Huỳnh Phú Sổ cầm đầu đã lôi kéo được khá đông tín đồ ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đa số là dân lục lâm thảo khấu như Năm Lửa, Hai Ngoán, Ba Cụt… Huỳnh Phú Sổ dùng tà thuật chiêu rủ tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương theo Phật Giáo Hòa Hảo, dám tự nhận là Phật Thầy tái sanh, tự ý sửa trần điều thành trần dà. Khi Nhật vào đô hộ, Huỳnh Phú Sổ đã kêu gọi đồng bào vào đầu quân Nhật, theo Nhật. Sau Cách mạng 1945, Huỳnh Phú Sổ đan tâm từ bỏ dân tộc để theo Pháp, càng xa rời với lý tưởng Tứ Ân mà cụ thể là ân đất nước. Sau 1963, dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Sài Gòn, Phật Giáo Hòa Hảo chiếm dụng các cơ sở chùa chiền của Bửu Sơn Kỳ Hương, bỏ hết trần điều thay vào đó là trần dà của Hòa Hảo.
Từ năm 2006, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đã được Nhà nước công nhận, được tự do hành đạo và bình đẳng trước đạo khác. Vì vậy, hôm nay, tôi - một tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương kêu gọi chư tín đồ và nhơn sanh:
- Ai đã từng là tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương mà bị Phật Giáo Hòa Hảo lôi kéo theo Phật Giáo Hòa Hảo thì nay hãy hồi đầu thức tỉnh, quay về với Thầy, với đạo.
- Ai là tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương chơn chánh mà còn giữ được đạo thì hãy phát huy lý tưởng Tứ Ân, tuyên truyền, kêu gọi tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương trở về với đạo.
- Bất hợp tác với Phật Giáo Hòa Hảo, xin phép nhà nước giao trả cơ sở chùa chiền bị Phật Giáo Hòa Hảo trưng dụng.
Hỡi tất cả tín đồ, hãy trở về khôi phục Bửu Sơn Kỳ Hương dựa trên tinh thần lý thuyết Tứ Ân 1849 của Thầy mà Ngài đã dày công hoằng hóa.

Nam mô Tam Giáo Hội công đồng Chư Phật Thánh Tiên chứng minh.

Một tín đồ BSKH
Cao Ngọc Trung