Mong các bạn cho mình xin ý kiến làm sao để trở thành một Linh mục? Có phải thi không và có bằng cấp gì mới thi được? Thi xong thì học mất bao lâu? Và làm linh mục phải có những phẩm chất gì? Có cần ơn gọi không? Làm sao để biết mình có ơn gọi? Làm sao để xin Chúa cho mình biết ơn gọi để mình biết con đường mình đi đúng hay sai? Mong các bạn giúp trả lời những câu hỏi trên! Xin cảm ơn nhiều!