Chào chú con cũng muốn học nhân điện con tên vũ 1989 email: tqvu89@gmail.com. Số đt 0939090100 vui lòng liên hệ con. Con cám ơn.