Lễ 1/5 có clip vui gửi huy đệ xem , máy hơi mờ vui là 9 hen .

http://youtu.be/KtHyovoyo8s