Chào ACE,

Cuốn sách Lĩnh Nam Chích Quái về văn hóa Việt rất hay. Được bình giải bởi Tiến sĩ Trần Đình Hoành.

Download tại đây: Lĩnh Nam Chích Quái

Hay vào link về tuyển tập Ebook bên Đọt Chuối Non

ChúcACE một ngày vui,

Ba Lúa