Chào các bạn, nói ra thì thất kính và vô lễ với thánh nhân và cao nhân, lão làng... nhưng tôi được tiếp cận sách kinh dịch của Nguyễn Hiến Lê từ năm lớp 9, đến giờ trai qua bao nhiêu cuốn sách dịch... mà vẫn đọc chưa hết được khoảng 19 trang... cứ mỗi lần cầm sách lên đọc... tôi lại thấy nhiều tư tưởng và nhiều điều trái ngược trong sách... vậy là đọc được vài trang tôi lại gấp sách, và nằm thần người ra tự nghĩ... ko hiểu cái gì mới là gốc, cái gì mới là đạo, nếu dịch là gốc là đạo sao lại mông lung lan man và dài dòng khó hiểu... một âm, một dương gọi là dịch... nghe nó mơ hồ và nhạt nhẽo... 64 quẻ dịch, sau bao thời gian sáo trộn... giờ thành những bài diễn thuyết trên trời dưới biển....vậy gốc nằm ở đâu, đạo nằm nơi nào... Tự nhiên chăng....