Vụ án này lâu rồi, không biết giờ còn không ta. Nếu còn thì xin kê chiếc dép ngồi hóng hớt như cha hcthinh.