Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: QUANG MINH TU ĐỨC - KINH CHÙA TUYẾT

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Mặc định QUANG MINH TU ĐỨC - KINH CHÙA TUYẾT

  KINH CHÙA TUYẾT

  Quang Minh Tu Đức Tâm Đạo

  BẠCH Y QUAN ÂM TUYẾT SƠN Giáng thi

  Bát Nhã sinh chồi nảy nhánh mầm,
  Nay mừng muôn nước niệm Quan Âm,
  Rồng vàng quanh khúc triều Kim Quyết,
  Thế giới quy về một ĐẠO TÂM.

  CẢNH SẮC CHÙA TUYẾT: Nam thiên đệ nhất động

  Ai về nhắn nhủ đôi lời
  Có đi Chùa Tuyết cho tôi đi cùng!
  Chùa Tuyết có chín con rồng
  Giương vây uốn khúc lượn vòng quanh co,
  Chùa Tuyết có Thái Cực Đồ,
  Có điện Ngọc Quyết, có lò Kim Đan,
  Chùa Tuyết có ao Sen Vàng
  Có suối Thanh Tịnh, có hang U Huyền,
  Chùa Tuyết có núi Thiên Nhiên,
  Ông lão thổi sáo, có Tiên gảy đàn,
  Chùa Tuyết có chiếc ấn vàng,
  Có dấu Bách Bảo, có đàn Thất Tinh,
  Chùa Tuyết có cây Ngọc Quỳnh,
  Có gác Vọng Nguyệt, có đình Ô Diên,
  Chùa Tuyết có bút có nghiên,
  Có cung Bắc Đẩu, có hiên Tây Trì,
  Chùa Tuyết có động Bạch Y
  Kỳ Lân củng phục, Thần Quy khấu đầu.

  Hương Sơn PHẠM NGỌC THÀNH

  QUYỂN TRUNG VÀ QUYỂN HẠ

  Nước Lã Hóa Hoa Sen


  Tôi hằng ngày tụng kinh chùa Tuyết, niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn và cầu bài Cam Lộ. Một buổi kia tôi để ba cốc nước lã, khi cầu xong uống thì thấy ba cốc nước hiện ra ba mùi hoa khác nhau. Một cốc mùi hoa sen, một cốc mùi hoa hồng nhung và một cốc mùi hoa thủy tiên. Tôi lấy làm lạ cho cả nhà uống thì ai cũng cảm nhận là ba mùi hoa. Và thường thường cốc nước lã để trên ban cầu nguyện xong đem xuống uống thì đã hóa ra cốc hoa sen, hương vị thơm ngào ngạt. Cuối năm Mậu Dần và đầu năm Tân Mão, nội tướng tôi gặp nhiều tai ách bệnh tật nguy nan vạn tử nhất sinh, đều niệm danh hiệu và tụng kinh Đức Tuyết Sơn được tai qua nạn khỏi. Vì thấy Ngài linh ứng mầu nhiệm vô cùng, cho nên cả nhà tôi đều đeo chân tượng Đức Tuyết Sơn, niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn và tối nào cũng tụng kinh Chùa Tuyết.tôi lại kính cẩn nhờ người thợ vẽ trai giới vẽ bức chân dung Đức Tuyết Sơn, hô thần nhập định, lập một ban thờ thật nguy nga để thờ phụng Ngài.

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Trịnh Hữu Mỹ hiệu Xuân Sơn
  30 Phố Hàng Da – Hà Nội


  ĐỨC TUYẾT SƠN hiện Kim Thân Ngọc Thể

  Đêm hôm 21 tháng 4 năm Tân Mão, tôi vừa niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn và tụng kinh Chùa Tuyết xong, để ảnh Ngài lên bàn thì lạ quá! Cái ảnh Ngài cứ dần dần to mãi ra. Rồi Ngài hiện thành Kim Thân Ngọc Thể, mặt ngọc da ngà, môi son má phấn, nhan sắc cực kỳ lộng lẫy tươi đẹp, trên đầu Ngài ánh ra muôn đạo hào quang trông chói lòa cả mắt. Tôi vội vàng quỳ xuống niệm câu: Na Mô Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát. Lúc bấy giờ suốt nhà tôi hiện ra một cảnh sắc huy hoàng sán lạn, mùi tiên hương dị xạ sực nức, mùi sen tỏa ngạt ngào. Cho đến ba ngày hôm sau mùi thơm cũng chưa dứt. Vì thấy Đức Tuyết Sơn anh linh hiển hiện cho nên mắt tôi trông thấy thế nào tôi lại y theo vẽ bức chân dung Ngài, tôn lập ban thờ, hương hoa cúng dàng, để kỷ niệm muôn đời. Nam Mô A Di Đà Phật.

  Lê Văn Lương, hiệu Thiện Sơn
  76 Phố Hàng Điếu, Hà Nội

 2. #2

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  MẤY LỜI NÓI ĐẦU

  Xét các kinh sách trên đời cực nhiều, nhưng chưa thấy bộ kinh nào khuyên dạy rõ ràng cảm động thiết tha như bộ kinh Chùa Tuyết. Càng bình càng quý, càng đọc càng hay, càng ngâm càng thích, tựa phun vàng nhả ngọc, như hoa dệt gấm thêu, ý nghĩa cao siêu, đạo pháp huyền diệu, mỗi bài như chư Phật hóa hiện, mỗi câu như ánh chiếu quang minh, tôi dám chắc đến loài vô tình như cỏ cây gỗ đá cũng phải chuyển, huống chi người!

  Các đàn thiện, các chùa chiền và đền miếu, các vị thượng tọa sớm tối nên tuyên đọc cho các vị đàn na thiện tín được rõ, người trên bình đọc trước rồi mọi người dưới họa theo thì hay quá! Thứ nhất các nơi tư gia và các học đường, các thầy giáo và các bậc phụ huynh nên dạy cho trẻ em học thuộc lòng ngày ngày bình đọc để cho ngay từ lúc thơ ấu đã tiêm nhiễm được điều Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Từ Bi, Hỉ Xả trong tâm, đến khi khôn lớn mọi nết ắt được hoàn toàn, trở nên bậc hiền nhân quân tử.

  Tụng kinh miệng đọc tâm suy, có hiểu mới có cảm, có cảm mới biết sám hối. Thực là một quyển kinh thiết thực với nhân tâm thế đạo, cần dùng cho mọi hạng người trong xã hội. Kinh Chùa Tuyết bốn phẩm cũng như bốn quyển kinh riêng khác nhau, vậy trong khi tụng không cứ gì phải tụng cả quyển kinh, tụng một phẩm hoặc hai ba phẩm cũng được nhiều ít tuỳ theo thời giờ nhàn rỗi hoặc bận rộn.

  Trong đời mạt pháp này cương thường đổ nát, đạo đức suy đồi, vậy tôi rất ước mong hải nội chư tôn các ngài đạo hữu, vị nào mến làm lành ưa đạo đức, khi đã nhận được bộ kinh này xin thể lòng từ bi truyền bá cho rộng ra, giàu có in muôn ức cuốn, mà nghèo hèn thì rủ nhau kẻ ít người nhiều, góp của góp công, ngõ hầu khắp mọi gia đình đều có quyển kinh Chùa Tuyết, khác chi trong đêm tối ta thắp một ngọn đèn sáng tỏ.

  Ta cùng nhau dương buồm Tứ Đức, bẻ lái Ngũ Luân, gieo giống Bồ Đề, vun cây Bát Nhã, ngõ hầu khắp mọi nơi cành Âu lá Á tốt tươi, mầm Lạc chồi Hồng nẩy nở, vãn hồi Thái cổ, mỹ tục thuần phong, cửa Khổng sân Trình ngày Nghiêu tháng Thuấn, công đức ấy thực vô biên, vô lượng. Na Mô A Di Đà Phật.

  ĐẠO SƠN
  NGUYỄN TRỌNG TRUNG  BÀI SÁI TỊNH
  (Trước khi tụng kinh quỳ đọc bài này)


  Ngọn cỏ còn thành thể
  Bông sen lại kết thai
  Thoang thoảng mùi hương bay
  Mát trong nước Cam Lộ.
  ĐỨC CỬU TẰNG PHẬT TỔ
  ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY
  ĐỨC TUYẾT SƠN BẠCH Y
  Hiện ngọc thân kim sắc.
  Thỉnh TỨ VỊ BỒ TÁT
  Thỉnh BÁT BỘ KIM CƯƠNG
  Giáng ứng đại linh quang
  Khai đại thần thông lực.
  Tâm ấn THƯỢNG SƯ PHẬT
  Phóng vô lượng quang minh
  Tiếp dẫn chư Tiên Linh
  Đồng đăng Cực Lạc Quốc.
  Cháu con đều đội đức
  Đại đại kế lưu truyền
  Cây đức được vững bền
  Hoa duyên thêm tươi đẹp
  Bốn phương trời ngào ngạt
  Mùi quế xạ tiên nhang
  Đệ nhất đạo Minh Quang.
  Cha thương, Cha yêu quý
  Cha ban cho lục trí
  Đại pháp bảo thần thông
  Kẻ chết được hồi xuân
  Kẻ mù được sáng tỏ
  Bao nhiêu bệnh tật khổ
  Một phút được tiêu tan
  Đệ nhất đạo Minh Quang
  Muôn đời đều tôn phụng.

  Làm phép:

  NHẬT – NGUYỆT – QUANG – MINH – TÂM

  Na Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
  Na Mô Thanh Lương địa Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
  Na Mô Thất Câu Chỉ Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

 3. #3

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Quang Minh Tu Đức Kinh Văn

  Nam Hải giáng sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát giáng thi.

  PHẨM ĐỆ NGŨ


  1. THI
  Quan Âm Bồ Tát giáng nhân gian,
  Dương Liễu chi đầu sái thế hoàn,
  Thoát tục siêu phàm đăng bỉ ngạn,
  Triều Thiên Bái Phật vãng Nam bang,
  Hương Sơn điện thượng linh linh ứng,
  Bảo quyển kinh chung xứ xứ toàn,
  Tứ Phủ công đồng lai chiếu giám,
  Viên thành phúc quả bái Thiên Nhan.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Bồ Tát đại tôn vật thị thường,
  Giáng lâm tứ phúc phúc dương dương,
  Viên thành thiện quả Kim kinh ấn,
  Hoàn mãn tuệ căn Ngọc Quyển hương,
  Truyền tông thập phương phương xứ tại,
  Khâm sai bách bộ bộ ty dương,
  Tâm tâm niệm niệm truyền tuân thủ,
  Phúc lượng vô cùng thế thế xương.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Nhất ánh hào quang chiếu thế gian,
  Quang Minh Tu Đức soạn kinh hoàn,
  Từ bi phụ tế lâm Kim Điện,
  Lân mẫn hoằng khai giáng Ngọc Đàn,
  Thế giới tam thiên hồi thiện niệm,
  Trần hoàn ức triệu ngưỡng linh quang,
  Nhân nhân đồng hướng Quang Minh Đạo,
  Khả bảo âm dương lưỡng lộ an.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. THI
  Nhân cơ nghĩa chỉ đại minh đường,
  Ngọc Đế loan dư tối hiển quang,
  Giáng phúc lưu ân chư thiện tín,
  Bái triều Kim Quyết Ngọc Kinh hoàn.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  5. THI
  Thiên dã cao hề địa dã thâm,
  Hương Sơn Phật Tổ Phật Quan Âm,
  Lai lâm giáng ứng Kinh văn Sám,
  Ấn tống hoằng khai giá ngọc kim.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  6. KỆ
  Hương Sơn đệ nhất động,
  Mãn nhân nhân triều củng,
  Kiến nhữ chư thiện sinh,
  Tâm tâm thành cảm động,
  Cổ ngã Phật lâm đàn,
  Ban phúc đồng nhân chúng,
  Chuyên tâm Ngọc Sám Văn,
  Nhật nhật thời thời tụng,
  Luyện luyện nghi thiết tha,
  Kinh trì thượng thượng phụng,
  Ngưỡng tấu Ngọc Đế Sư,
  Trì tụng cần trì tụng.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  7. KỆ
  Ngọc Sám Bảo Linh Văn,
  Do tự bản tự căn,
  Hoàng Thiên khai bút giáng,
  Giáng bút giáng Linh Văn,
  Thao thao họa bất tuyệt,
  Ngã hiệu “QUAN THẾ ÂM”,
  Đàn sinh chư đẳng chúng,
  Khể thủ tất quy tâm,
  Tâm tâm hồi thiện niệm,
  Phúc phúc phúc lai lâm.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  8. PHÚ
  Từ Hàng Tế độ - Ngọc Sám Linh Văn,
  Do Thiên do Đế - Tự bản tự căn,
  Ứng giáng linh linh ư Quang Minh Tu Đức,
  Phả thi diệu diệu ư Ngọc bảo Chí Chân,
  Phương phương ninh thiếp hề,
  Ư Nghiêu thiên Thuấn nhật,
  Xứ xứ thăng bình hề,
  Ư Khổng hộ môn Trình,
  Phong chi điều vũ chi thuận hề,
  Côn trùng cộng lại,
  Nhân chi an vật chi phụng hề,
  Thảo mộc hàm vinh.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  9. CA
  Một bầu Cam Lộ hóa ra,
  Tưới trên ba cõi thực là thanh minh,
  Muôn dân được hưởng thái bình,
  Thuyền từ tế độ chúng sinh hằng hà,
  Nhiệm mầu là phép PHẬT BÀ,
  HƯƠNG SƠN đệ nhất Ta Bà Giời Nam,
  Từ bi lân mẫn thế phàm,
  Linh linh giá ngự Kim Đàn chứng minh,
  Bút Đào ghi tạc như in,
  Châu phê đổi chữ khắp miền nhân gian,
  Quang Minh Tu Đức Kinh hoàn,
  Hội đồng Tứ Giáo vạn ban Thánh Thần,
  Khá tu rèn luyện lấy tâm,
  Văn Sám chuyên cần phúc đẳng hà xa…
  Một thiên ứng giáng bút hoa,
  Đào Tiên chính thực PHẬT BÀ QUAN ÂM,
  Đại bi đại nguyện đại nhân,
  Thương lũ con đàn rọt lệ rơi tuôn…
  Hơn lòng cha mẹ thương con,
  Hủy mình cắt thịt dóc xương cứu người,
  Hễ còn mẩy khổ ở đời,
  Ta đã nguyện nhời chẳng chứng ngôi cao,
  Quản chi trần thế tanh hôi,
  Giáng xuống cõi đời cứu độ muôn dân,
  Khu tà đoạn chướng trừ căn,
  Thành sầu đạp phẳng trầm luân lấp đầy,
  Gió từ mát mẻ hây hây…
  Bốn phương ba cõi hương bay ngạt ngào…
  Hoa khai năm sắc đẹp sao,
  Hé miệng mỉm cười trình báo điềm hay,
  Loan ca phượng múa rồng bay,
  Đá kia thành ngọc đất đai hóa vàng,
  Diệu huyền là Đạo Minh Quang,
  Chiếu khắp trần hoàn treo ngọn đèn Tâm,
  Non đông hiện nhất điểm Hồng,
  Nầy nhành Bát Nhã nở bông Bồ Đề,
  Huyết hồ chuyển hóa Liên Trì,
  Địa ngục tức thì hóa cảnh Bồng Lai,
  Bạch Y Quan Âm Như Lai,
  Muôn giống muôn loài triều bái ngưỡng tôn.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

 4. #4

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Quang Minh Tu Đức Kinh Văn

  PHẨM ĐỆ LỤC

  1. BẠCH Y QUAN ÂM Giáng thi
  Phúc Quả viên thành Đại Đạo Minh,
  Thanh Hương phức úc đạt Thiên Đình,
  Liên Hoa đóa đóa tường vân hiện,
  Ngọc Thụ chi chi thụy khí trình.
  Vũ Trụ hồi thuần Nghiêu Thuấn Đạo,
  Sơn Hà cộng lạc Phật Nho Kinh,
  Quang Minh Chí Bảo Hoàng Thiên tứ,
  Vạn cổ hoằng khai vạn cổ linh.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THIÊN THẦN Giáng thi
  Bốn phương giời rồng bay phượng múa,
  Ba tòa vàng Thượng Đế Chí Tôn,
  Chói lòa muôn đạo hào quang,
  Tây Phương chín phẩm tòa vàng Liên Hoa.
  Một ngôi báu Di Đà Mẹ ngự,
  Muôn dân điều phụng sự ngưỡng tôn,
  Chư Phật Bồ Tát mười phương,
  Tả văn hữu võ bách quan hội đồng.
  Trên đội đức Cửu Trùng sắc chỉ,
  Dưới bốn phương sĩ tử mông ân,
  Mắt từ trông xuống cõi trần,
  Thấy đàn con dại muôn phần xót thương.
  Giáng Tu Đức Khai Trường Tâm Đạo,
  Hiện Quang Minh cải tạo nhân gian,
  Đùng đùng một tiếng sấm vang,
  Tường vân xuất hiện kim quang chói lòa.
  Đầy phương giời mưa hoa rải rác,
  Hiện một vườn xuân sắc tốt tươi,
  Cành Dương rẩy tưới nơi nơi,
  Cam Lồ tịnh thủy cứu đời bệnh nguy.
  Phép thần thông tối kỳ tối diệu,
  Kể sinh linh ức triệu tôn sùng,
  Non đông hiện nhất điểm Hồng,
  Nẩy nhành Bát Nhã nở bông Bồ Đề.
  Khắp sĩ tử tu trì Tâm Đạo,
  Đồng phụng tôn Bảo Hiệu Quang Minh,
  Rằng vàng sắc chỉ Thiên Đình,
  Thiên thần vạn thánh linh linh giáng đàn.
  Tả Nam Tào sổ vàng biên chép,
  Hữu Bắc Đẩu ngòi bút châu phê,
  Bao nhiêu tội phạm tức thì,
  Một giờ đại xá tuyệt kỳ ác căn.
  Trừ tai chướng được tăng thọ toán,
  Khai tuệ căn u ám bất minh,
  Ông bà cha mẹ siêu sinh,
  Con hiền cháu thảo hiển vinh một nhà.
  Quy Tâm Đạo hà xa số phúc,
  Đẹp xinh tươi cỗi Đức nền Nhân,
  Tuốt gươm dẹp lũ ma quân,
  Treo cao một ngọn đèn tâm chói lòa.
  Đường sáng suốt trẻ già mau bước,
  Đạo Quang Minh Tu Đức nhiệm mầu,
  Tiên hương sực nức đâu đâu…
  Rửa lòng trần thế sạch lầu sáng thanh.
  Cảm ba tòa Thiên Đình Thượng Đế,
  Đức Di Đà, Thế Chí, Quan Âm,
  Chư Phật Bồ Tát giáng lâm,
  Nhân gian Thiên Thượng Long cung các tòa.
  Cảm thấu đến Dao Trì cung động,
  Mẫu Cửu Trùng Thiên Thượng chí tôn,
  Mười hai thần tướng Kim Cương,
  Thần Linh Thánh Chúa bốn phương phù trì.
  Khắp Thế giới quy y Tâm Đạo,
  Tôn Giời Cha Phật Đại Mẫu Hiền,
  Muôn loài tựa thể anh em,
  Sông mê gió lặng sóng êm bể trầm.
  Chuyển đổi hẳn cõi trần ô uế,
  Đạo Quang Minh tế thế độ dân,
  Ba nghìn Thế giới xa gần,
  Đôi vừng Nhật Nguyệt muôn trùng sáng soi.
  Đạo Quang Minh đời đời tôn phụng,
  Phép thần thông vô lượng vô biên,
  Thảnh thơi chở một con thuyền,
  Vớt người đắm đuối sang miền Lạc Bang.
  Sen chín phẩm Tòa Vàng Bệ Ngọc,
  Ngôi Quang Vinh rất mực quý tôn,
  Quang Minh Bồ Tát Kim Cương,
  Xạ hương sực nức kim quang chói lòa.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. CA
  Trên Thiên Đình rồng bay năm sắc,
  Dưới trần gian sực nức Quế nhang,
  Long lanh quả ngọc hoa vàng,
  Ba nghìn thế giới nhân hoàn Tiên Cung,
  Sắc chỉ ban hội đồng Phật Thánh,
  Giáng Quang Minh Đạo Chính truyền ra,
  Thiên Đình Thượng Đế ba tòa,
  Sen Vàng choi chói Di Đà chí tôn,
  Ngôi cao qúy vạn phương triều bái,
  Dốc lòng thành hương khói phụng thờ,
  Sám văn khuya sớm nguyện cờ,
  Đông, tây, nam, bắc trẻ già ngưỡng tôn,
  Ai ai cũng lòng son dạ sắt,
  Quy Quang Minh công đức hải hà,
  Cửa Giời này đã mở ra,
  Muôn năm một Hội Long Hoa rỡ ràng,
  Tấm Bảo Hiệu hào quang sáng chói,
  Đức Cha Hiền Mẹ Báu giáng linh,
  Bốn chữ Nhật Nguyệt Quang Minh,
  Đôi bên rành rành chữ Vạn chữ Tâm,
  Khu tà khí ma quân chúng quỷ,
  Bỗng sinh lòng hoan huỷ từ bi,
  Tuyệt trừ tam độc sân si,
  Một cơn gió thổi mây che sáng liền,
  Đức Cửu Tằng Thượng Thiên Phật Tổ,
  Đức Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly,
  Nhật Quang Bồ Tát chứng chỉ,
  Nguyệt Quang Bồ Tát quang huy giáng đàn,
  Phướn lọng báu tràng phan bảo cái,
  Văng vẳng nghe tiếng sáo cung đàn,
  Nức mùi tiên xạ dị nhang,
  Giáo Chủ Phật Tổ hào quang chói lòa,
  Trên Tam Thanh Ba Tòa Thượng Thánh,
  Đức Thiên Cương thân tính Lãng danh,
  Vang Giời một tiếng lôi thanh,
  Thiên Tôn Phổ Hóa giáng linh tức thì,
  Đức Thái Ất đồng kỳ giáng hạ,
  Đức Tử Vi Ngọc Bệ chí tôn,
  Nam Tào Bắc Đẩu lưỡng quan,
  Nhị thập bát tú liệt ban giáng đàn,
  Vua Đế Thích cung vàng điện ngọc,
  Quyền quản cai tam thập tam Thiên,
  Chân quân Đại Pháp Phù Nguyên,
  Đông Cực Thái Ất chư Thiên lâm đàn,
  Đức Tam Nguyên Tam Quan Đại Đế,
  Đức Huyền Thiên Thượng Đế Chí Tôn,
  Quang Nghiên Diệu Lạc Quốc Vương,
  Nguyệt Quang Hoàng Hậu dương dương giáng đàn,
  Đức Văn Xương quyển vàng bút ngọc,
  Quyền quản cai văn học thi khoa,
  Thừa tuân Ngọc Chỉ ban ra,
  Giáng linh Tu Đức bút hoa phê trình,
  Đức Phù Hịu Thần Linh Thánh tổ,
  Luyện thuốc Tiên cứu khổ nhân gian,
  Tinh trung nghĩa khí can tràng,
  Sáng như nhật nguyệt muôn ngàn chiếu soi,
  Đức Quan Đế tức thời giáng hạ,
  Giáng Quang Minh sổ bạ chép biên,
  Chí cao Mẫu Cửu Trùng Thiên,
  Chí tôn Vương Mẫu Kim Liên Dao Trì,
  Đức Quan Âm đại bi đại nguyện,
  Đại khoan hồng đại thiện đại nhân,
  Hương Sơn cảnh đẹp tuyệt trần,
  Non xanh nước biếc tiên thần Bồng Lai,
  Khắp thế giới muôn loài ngưỡng vọng,
  Chốn Nam Thiên nhất động là đây,
  Mịt mù khói tỏa mây bay,
  Cỏ tươi hoa đẹp càng say lòng trần,
  Đức Quan Âm thần thông vô lượng,
  Quyền quản cai thiên thượng nhân gian,
  Liệt Ty liệt bộ liệt Ban,
  Vạn Thần triều lễ bách Quan tôn sùng,
  Khai Tu Đức thần thông tức giáng,
  Ánh Quang Minh soi sáng nhân gian,
  Liên hoa bệ ngọc hào quang,
  Tam thiên thế giới nhất ban đạo mầu,
  Khắp sĩ tử khấu đầu ngưỡng vọng,
  Đồng quy y tôn phụng Quang Minh,
  Sắc sai thổ địa thần linh,
  Hộ kinh hộ đạo đệ trình ký biên,
  Ghi sổ quế Tòa Sen trình tấu,
  Ánh vàng tô son dấu phân minh,
  Cành dương rẩy tưới chúng sinh,
  Cam Lồ tịnh thủy ứng linh vô cùng!
  Chuyển cõi thế hóa Bồng Hải Đảo,
  Cứu muôn loài vượt khỏi sông Mê,
  Tràng phan bảo cái tiếp về,
  Tây Thiên Tịnh Độ Liên Trì Lạc Bang.

  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

 5. #5

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  PHẨM ĐỆ THẤT

  BẠCH Y QUAN ÂM Giáng thi

  1. THI
  Nhớ ngày Đản Nhật tiến hương hoa,
  Đồng niệm phụng tôn Đức Phật Bà,
  Phật tức giáng linh thần hiển hiện,
  Cam Lồ rẩy tưới khắp gần xa…
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Cam Lồ rẩy tưới khắp gần xa…
  Hoa cỏ xinh tươi đẹp nõn nà,
  Thoang thoảng mùi hương thơm sực nức,
  Khí tanh hơi độc phút tiêu ma.
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Khí tanh hơi độc phút tiêu ma,
  Nhà được yên vui nước Thái Hòa,
  Niệm hiệu Tuyết Sơn linh ứng hiển,
  Vô biên vô lượng phúc hà sa…
  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. THIÊN THẦN Giáng ca
  Nay mừng sinh nhật Quan Âm,
  Cây khổ nảy lộc hoa xuân phô mầu,
  Bốn phương ba cõi ngạt ngào,
  Trúc, Mai, Hoè, Quế, Bích Đào, Ngọc Lan,
  Nơi nơi nở đóa Sen Vàng,
  Tưng bừng thụy khí tường quang chói lòa,
  Nay mừng sinh nhật Phật Bà,
  Muôn hồng ngàn tía mặn mà tốt tươi,
  Mưa hoa đỏ ối từng Giời,
  Cung đàn thánh thót nhạc Giời du dương,
  Nay mừng sinh nhật Tuyết Sơn,
  Tháng hai mười chín Tiên Nhơn hạ phàm.

  (Nếu Đản Nhật về kỳ tháng bảy ngày hai mươi mốt thì đọc: )

  Tháng bảy hai mốt Tiên Nhơn hạ phàm,
  Giáng sinh vào cửa “HỌ HOÀNG”,
  Ngẫm xem cốt ngọc mình vàng phẩm Tiên,
  Toàn thân thơm ngát mùi mùi sen,
  Dị nhang sực nức xạ tiên ngọt ngào…
  Chí thanh chí tịnh chí cao,
  Vô cùng tôn quý ai nào giám so?
  Trong ngần như nước mùa thu,
  Long lanh mắt phượng điểm thưa mày ngài,
  Thực là sắc nước hương giời,
  Tóc mây mặt ngọc má đào lưng ong,
  Xinh tươi một đóa hồng nhung,
  Nhị vàng cánh thắm hương xông ngạt ngào…
  Nõn nà một trái Tiên Đào,
  Sen Vàng cảnh Phật Quỳnh Giao cung Giời,
  Dung nhan càng ngắm càng tươi,
  Cá chìm đáy nước nhạn rơi bên ngàn,
  Dung nhan diễm lệ huy hoàng,
  Hằng Nga mất vía Quảng Hàn kinh tâm,
  Dung nhan sắc sảo muôn phần,
  Nguyệt ghen thua sáng hoa xuân thua màu,
  Chín kinh mười nghĩa thông làu,
  Giương buồm Tứ Đức bơi chèo Ngũ Luân,
  Treo gương Tiết Nghĩa Hiếu Nhân,
  Gương Nga vằng vặc chiếu trong đất giời,
  Mọi điều mọi vẻ vẹn mười,
  Muôn đức muôn nết tròn tươi trong ngần,
  Quan Âm giáng xuống cõi trần,
  Tiếng thơm lưu để xa gần muôn năm,
  Ai ai nhất niệm nhất tâm.
  Tháng hai mười chín Quan Âm niệm trì.

  (Nếu Đản Nhật về kỳ tháng bảy ngày hai mươi mốt thì đọc: )

  Tháng bảy hai mốt Quan Âm niệm trì,
  Na Mô Tuyết Sơn Bạch Y,
  Niệm tôn danh hiệu tức thì giáng lâm,
  Nam Mô Linh Cảm Quan Âm,
  Lòng từ thương khắp chúng nhân trong đời,
  Hiện thân khắp bốn phương giời,
  Giương buồm Tế Độ vớt người trầm luân,
  Na Mô Nam Hải Quan Âm,
  Đại bi đại nguyện đại nhân đại hiền,
  Khi xưa Ngài nặng lời nguyền,
  Hễ đời còn chịu não phiền lầm than,
  Hễ còn mẩy khổ thế gian,
  Thì ta chẳng chứng Sen Vàng ngôi cao,
  Vô biên đức trạch giồi dào,
  Muôn nước, muôn loài, nhuần gội Thánh Ân,
  Đồng tôn niệm hiệu Quan Âm,
  Tháng hai mười chín muôn dân một lòng.

  (Nếu Đản Nhật về kỳ tháng bảy ngày hai mươi mốt thì đọc: )
  Tháng bảy hai mốt muôn dân một lòng,
  Phật ban Phúc Lộc trùng trùng,
  Mầm Lan chồi Quế con Rồng cháu Tiên,
  Niệm tôn công đức vô biên,
  Mai sau được ngự Tòa Sen đời đời.

  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (đọc 3 lần lễ 3 lễ)

 6. #6

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát Giáng thi

  PHẨM ĐỆ BÁT

  Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh

  Viên Thông Giáo Chủ, mãn nguyệt kim dung thị Di Đà ư Cực Lạc Quốc trung, trợ Thích Ca ư Ta Bà giới nội, cư lưu ly chúng bảo chi sơn, sử thiên diệp Hồng Liên chỉ tọa, quá khứ chính pháp minh, hiện tiền quán tự tại, tam thập nhị ứng quảng độ quần sinh, thất nạn nhị cầu đa phương ứng vật, thù thắng diệu lực, tán mạc năng cùng.

  Đại bi Đại Nguyện, Đại Thánh Đại Từ,
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  1. THI
  Nhiệm mầu đệ nhất đạo Minh Quang,
  Diệu quyết linh phù Phật Tổ ban,
  Mở túi Càn Khôn thu quỷ mỵ,
  Cầm cân Tạo Hóa xét ngay gian,
  Bốn phương tín ngưỡng quy tâm sám,
  Muôn nước phụng tôn khấu thủ hàng,
  Mưa đạn rừng gươm thành núi ngọc,
  Tanh hôi ao máu hóa Sen Vàng.
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Phật ban đủ sáu trí thần thông,
  Nhật đạo Quang Minh vạn cổ sùng,
  Thế giới tám ngàn thu một túi,
  Sinh Linh ức triệu chứa vài thưng,
  Rồng vàng mây tía che ba cõi,
  Bảng ngọc danh thơm nức chín từng,
  Cây Đức rườm rà ngày tốt đẹp,
  Tựa vừng Nhật Nguyệt hé non Đông,
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Treo gương Nhật Nguyệt chiếu năm châu,
  Phép Đức Tuyết Sơn tuyệt nhiệm màu,
  Tắt rập lửa phiền, tiêu bệnh khổ,
  Phá tan bể thảm đạp thành sầu,
  Muôn đời ngàn kiếp đồng tôn phụng,
  Ba cõi bốn phương cùng bái chầu,
  Ngự tọa Tòa Vàng sen chín phẩm,
  Anh Linh lừng lẫy khắp đâu đâu…
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. THIÊN THẦN Giáng thi
  Đức Tuyết Sơn mình vàng cốt ngọc,
  Ngát mùi sen thơm nức toàn thân,
  Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần,
  Miệng cười muôn đóa hoa xuân phô màu,
  Vừng nguyệt chếch mày ngài điểm nhạt,
  Sáng tròn tươi khuôn mặt giăng rằm,
  Long lanh đôi mắt sao băng,
  Môi son má phấn lưng ong dịu dàng,
  Chân nhẹ bước sen vàng đua nở,
  Ngát tiên nhang bay tỏa mười phương,
  Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường,
  Tiên Nga Tố Nữ Quảng Hàn giám so?
  Vốn ngày xưa tu chùa Hương Tích,
  Động Tuyết Sơn còn vết Tiên Nương,
  Bốn mùa cỏ đẹp hoa thơm,
  Thông reo dịp phách suối tuôn phím đàn,
  Đào khoe tươi nhị vàng cánh thắm,
  Liễu xanh rờn mai trắng nõn nà,
  Đầu non mây khói mịt mù,
  Dưới khe đàn cá lững lờ lượn bơi,
  Mây năm sắc từng giời che phủ,
  Hoa trăm màu xanh đỏ trắng vàng,
  Long lanh châu bảo ngọc vàng,
  Tràng phan bảo cái lọng vàng phướn tiên,
  Cảnh Chùa Tuyết non Tiên đất Phật,
  Cõi Nam Thiên đệ nhất Bồng Lai,
  Thần thông trí tuệ biện tài,
  Tuyết Sơn Bồ Tát muôn đời phụng tôn,
  Phép thần thông dời non lấp bể,
  Phép thần thông cải tử hồi sinh,
  Nơi nào giáng hiện chân linh,
  Mùi sen thơm nức quang minh chói lòa,
  Khí đen tối khí tà tiêu tán,
  Các hung tinh phản giáng cát tường,
  Vô cùng hiển ứng dương dương,
  Lòng từ che chở xót thương muôn loài,
  Hiện thân khắp cõi đời cứu nạn,
  Hiện chân thân vạn vạn thiên thiên,
  Vô cùng pháp lực diệu huyền,
  Cam Lồ rẩy tưới khắp miền nhân gian,
  Ai thành kính phụng tôn Phật Tượng,
  Tán hương hoa cúng dạng Quan Âm,
  Chắp tay niệm Phật ân cần,
  Thần thông tức giáng nhất chân rõ ràng,
  Tòa sen báu kim quang chói lọi,
  Khắp bốn phương tiên xạ ngạt ngào…
  Đôi bên Long Nữ Thiện tài,
  Văn quan võ tướng trong ngoài uy nghiêm,
  Ghi sổ quế Tòa Sen Bệ Ngọc,
  Phật ban cho phúc lộc vẹn toàn,
  Long lanh quả ngọc hoa vàng,
  Cháu con thịnh vượng bạc vàng đề đa,
  Khi trăm tuổi liên hoa thay sắc,
  Ánh hào quang thơm ngát xạ nhang,
  Na Mô Giáo Chủ Tuyết Sơn,
  Tứ Vị Bồ Tát dương dương giáng đàn,
  Niệm Na Mô Già Lam Chân tể,
  Niệm Na Mô Ngũ vị Quan Âm,
  Na Mô bát vạn Long Thần,
  Kim Cương bát bộ oai thần vô biên.

  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

 7. #7

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát

  PHẨM ĐỆ CỬU

  Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh


  Viên Thông Giáo Chủ, chính pháp đạo sứ, cư Thiên Trúc, trụ Bồ Đà, hiện tăng già, hóa Đạt Ma, biến thiên thủ nhỡn, cụ lục thần thông, mỵ hoành tân nguyệt loan loan, mục động lưu tinh sán sán, thủy phát bố tam xuân chi liễu, hồng nhan khai cửu hạ chỉ liên, hà y quải lục thù, hoa quan trang thất bảo, tầm thanh nhi cứu khổ cứu nạn phát nguyện nhi lợi vật lợi nhân, cúng dàng giả phúc đẳng hà sa, tán lễ giả tội tiêu trần kiếp.

  Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ.
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  THIÊN THẦN Giáng

  1. THI
  Tuyết Sơn Bồ Tát ngự Kim Đàn,
  Phổ phóng vô biên bách ức quang,
  Vạn bộ Ty Thần nghênh Thánh Giá,
  Liệt hạ văn vũ lưỡng phân ban.

  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Phẩm Phật cách Tiên cốt ngọc vàng,
  Toàn thân sen ngát tỏa mùi nhang,
  Cha nâng niu báu như viên ngọc,
  Mẹ qúy Mẹ thương đủ mọi đàng.
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Cành Dương Cam Lộ thuốc Kim Đan,
  Tắt lửa não phiền tẩy nghiệp oan,
  Phép Đức Tuyết Sơn huyền diệu diệu,
  Uy linh vang động khắp nhân hoàn.
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. CA
  Khắp mặt đất sen vàng đua nở,
  Ngát mùi nhang bay tỏa mười phương,
  Tưng bừng thụy khí tường quang,
  Đất đai lóng lánh ngọc vàng lưu ly,
  Tuân chiếu chỉ Dao Trì Vô Cực,
  Vâng điệp văn chư Phật mười phương,
  Giáng sinh vào cửa “HỌ HOÀNG”,
  Ngắm xem tướng mạo dung nhan tuyệt vời!
  Đôi mắt phượng mày ngài điểm nhạt,
  Má hoa đào xinh đẹp nõn nà,
  Tươi tròn khuôn mặt gương nga,
  Mây thua nước tóc mầu da tuyết nhường,
  Phẩm Tiên Phật mình vàng cốt ngọc,
  Khắp toàn thân ngào ngạt mùi sen,
  Bàn Đào ở chốn Cung Tiên,
  Bông hoa Quỳnh Ngọc ở trên Dao Trì,
  Tòa Sen Báu chính vì ngự tọa,
  Ngát tỏa bay tiên xạ dị nhang,
  Phóng ra muôn đạo hào quang,
  Sáng soi khắp cõi nhân gian xa gần,
  Một cán cân công bằng chính trực,
  Quyển sổ vàng bút ngọc châu phê,
  Vô biên vô lượng từ bi,
  Oai thần đức thánh diệu kỳ linh thông,
  Ra tay phép cạn sông lấp bể,
  Đạo linh phù cải tử hồi sinh,
  Nơi nào giáng hiện chân linh,
  Ma Vương mất vía yêu tinh bạt hồn,
  Bao nhiêu giống tà thần độc ác,
  Bao nhiêu loài càn sát hãi kinh,
  Vô cùng hiển ứng anh linh,
  Khắp hòa thế giới chúng sinh ơn nhuần,
  Hiện thân khắp cõi trần cứu độ,
  Cành Dương Chi Cam Lộ Kim Đan,
  Cứu bao bệnh tật nguy nan,
  Cứu bao hạn ách tiêu tan tức thì,
  Nơi nào đức Bạch Y giá ngự,
  Các Thánh Thần vạn bộ tiếp nghênh,
  Đầy giời năm sắc mây lành,
  Mùi sen thơm nức quang minh chói lòa,
  Rừng gươm dáo hóa ra núi ngọc,
  Phá đạp tan địa ngục đen sì,
  Tuyết Sơn Cứu Khổ Bạch Y,
  Vô cùng hiển hiện thần uy nhiệm màu,
  Cung điện ngọc ra vào chầu trực,
  Triều phụng tôn Vô Cực Thánh Hoàng,
  Vô Nguyên Cổ Phật Mẫu Vương,
  Di Đà Mẹ Báu Tây Phương Liên Trì,
  Con qúy nhất ai bì sánh đọ,
  Ở đẹp lòng Đức Mẹ mọi đàng,
  Đêm ngày chầu trực Tòa Vàng,
  Mẹ nưng niu quý báu yêu thương trăm chiều.

  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

 8. #8

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  QUANG MINH SÁM NGUYỆN CHÂN KINH

  Quan Âm Như Lai Thượng Tằng Phật Tổ giáng


  PHẨM ĐỆ THẬP

  1. THI
  Nhất đóa liên hoa ngũ sắc liên,
  Cửu thiên cửu địa liệt ban Tiên,
  Ngọc Đài bệ thượng thùy từ lực,
  Kim Quyết đàn chung tối diệu huyền,
  Phương giác quy y năng cải quá,
  Tu chân sám nguyện giải đa khiên,
  Cơ cừu vạn vũ đồng thừa kế,
  Khả bảo phương danh ức vạn niên.
  NA MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHỠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Thượng Tằng Phật Tổ Phật Quan Âm,
  Phả giáng nhân hoàn giáng Thế trần,
  Liên tọa hoa khai khai ngũ sắc,
  Ngọc đài hương phóng phóng thiên huân,
  Tam Thiên Vũ Trụ giai y ngưỡng,
  Vạn xứ giang sơn cộng sám chân,
  Thiết thiết hoàng hoàng đô củng thủ,
  Nhất ban cải quá dĩ duy tân.
  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Sĩ nhân giai khả đắc thi hành,
  Ngô nãi Quan Âm phủ duyệt kinh,
  Đóa đóa liên hoa hoa xuất hiện,
  Kinh kinh Nguyệt Sám sám Quang Minh,
  Hoàn toàn phúc quả thành san ấn,
  Viên mãn chân kinh toại khắc minh,
  Vũ Trụ nhất thiên giai sám nguyện,
  Phả đồng nhân phả đắc sinh sinh.
  NA MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHỠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. CA
  Liên Hoa bệ ngọc hào quang,
  Tam Thiên Thế Giới nhất ban đạo mầu,
  Quy Y Sám hối khấu đầu,
  Giải trừ nghiệp chướng tâm sầu xuất thân,
  Thượng Tằng Phật Tổ Quan Âm,
  Giáng lai linh điện vu kim án đồng,
  Đại thần thông đại thần thông,
  Hoằng thùy pháp lực công đồng chứng minh,
  Giáng linh đào bút linh linh,
  Giám kỳ thiện phúc phân minh ty hào,
  Đạo tiêu rao Thích tiêu rao,
  Lạc dân ngô rữ ngô bào thung dung,
  Linh linh ứng giám điện chung,
  Giám kinh Sám Nguyện chân kinh tường trần,
  Ngọc Hoàng Thượng Đế chi chân,
  Hiệu tôn Thái Thượng chân quân duyệt trình,
  Duyệt kinh kinh thủ nhất kinh,
  Ngã Quan Âm Phật mẫn tình chúng nhân,
  Y y đạo pháp cần cần,
  Quy y quy mệnh quay thần quy tâm,
  Quy y Phật Tổ Quan Âm,
  Quy y Tam Bảo đồng tâm gia trì,
  Quy y liệt Đế chứng chi,
  Quy y liệt Vị chư Ty chư Thần,
  Phả đồng nhân phả đồng nhân,
  Đốc thành Sám nguyện chân tâm vật trì,
  Nguyện sám hối tội phi vi,
  Nguyện sám hối quá các nghi ứng hành,
  Danh danh liệt tịch Đế Đình,
  Danh danh liệt tịch liệt tinh nhị tào,
  Tả văn hữu võ liệt trào,
  Tả nam hữu bắc liệt tào ký danh,
  Danh linh năng thỉnh lệnh hành,
  Hạ nhân phả hữu phù minh cao quyền,
  Trì kinh Sám Nguyện đồng tuyên,
  Đồng âm phúng đọc liên thiên hướng bài,
  Nhị Vương Thái Tuế quản cai,
  Đương cảnh Thổ Địa liệt tài thần linh,
  Duy kỳ Táo phủ âm tinh,
  Liệt nhân công quả thượng trình liệt ban,
  Thế nhân hoàn, thế nhân hoàn,
  Nghi tuân kỳ lệnh dĩ toàn kỳ thân,
  Nghi cần cần, nghi cần cần,
  Mạc nghi vi mạn bất tuân kỳ hành,
  Vật khinh khinh, vật khinh khinh,
  Nghi tuân Sám nguyện Chân kinh bộ toàn,
  Phúc Minh Quang, Đạo Minh Quang,
  Thiên thu thọ toán diễn tràng hậu lai,
  Linh linh Bồ Tát giáng đài,
  Cứu kỳ nhân thế bất sai ly hào,
  Linh linh ứng giáng bút đào.
  NA MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHỠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  5. KỆ VĂN
  Ngô nãi Quan Âm Phật – Công bằng cứu vạn vật – Từ bi đại thiện tâm – Luyện Tiên Đan thành chất – Sám Nguyện Sám Chân Kinh – Quy y trì chú mật – Nhị đề liệt chư tăng – Các nghi tuân pháp luật – Quan Âm duyệt kinh hoàn – Ngã cáo tu ấn khắc – Sử nhân nhân hướng thiện – Bảo xứ xứ hồi thuần – Phùng hạn tất tự duyệt – Phùng hỏa bất năng phân – Phùng thủy bất khả nịch – Phùng tai bất hại thân – Phùng dương hầu bất tổn – Phùng kê thử bất sâm – Phùng hổ giai khả ty – Phùng long khả chí thân – Giang hà giai thiếp hợp – Vạn vũ đắc hồi xuân – Xuân lai xuân bất lão – Vạn vật đắc phùng xuân – Nhân nhân giai xứng ý – Xứ xứ tổng đồng quan – Lạc Thiên Đường Lạc Quốc – Lạc Nghiêu Thuấn kỳ dân – Vạn bang đô đắc ý - Vạn hộ toại tu chân – Hoàng Thiên năng bất phụ - Đạo tâm đức tâm nhân – Cờ đảo tam thiên giám – Tam thiên liệt đế thần – Quyển quyển kinh chung sám – Thi thi điện thượng tân – Thanh Hương đàn tối hiển – Nhật nhật ứng Hồng Quân – Tam đa phúc lộc thọ - Vạn vũ khả trường xuân.
  NA MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHỠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  6. KỆ
  Sám hối nguyện giải khiên - Giải tội cứu cửu tuyền – Tam đồ cập lục đạo – Bất nạm tam chướng duyên – Đông phương phong lôi ngục – Nam phương hỏa xa thiêng – Tây phương kim đao ngục – Bắc phương nê nê biên – Trung phương hoàng thành ngục – Phá ly xuất Tổ Tiên – Ngưu đầu cập ngục lại – Độ vong vãng Tây Thiên – Trì thử kinh công đức – Vô lượng diệc vô biên.
  NA MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHỠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  6.
  Hoặc nhân hà hữu tội
  Hoặc tiền kiếp tiền khiên.
  NA MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (1 lễ)

  (Từ dưới cứ đọc 2 câu lại niệm danh hiệu và lễ đức Quan Âm như trên)

  Hoặc oan gia túc trái,
  Hoặc vạn ác vạn triền,

  Hoặc nhân nhân chấp đối,
  Hoặc báo báo Tổ Tiên,

  Niệm niệm Quan Âm lực,
  Cứu thoát chư khổ Duyên,

  Hoặc hữu nhân bạc phúc,
  Đức thụ bất chưởng điền,

  Tuệ căn giai bất chưởng,
  Tử tôn họa liên miên,

  Niệm niệm Quan Âm lực,
  Cứu thoát đắc bình yên,

  Hoặc quan môn tụng tự,
  Lưỡng tương tổn tài hao,

  Tình lý đồng thử ngộ,
  Vật hữu nhập quan hào,

  Khuyến nhân nhân tỉnh ngộ,
  Tiêu rao vật tiêu rao,

  Nghi bồi thuần cổ chế,
  Nghi bồi thiện tâm cao,

  Nghi tu kỳ tụng độc,
  Nghi giảng diễn cần lao,

  Biệt chiến sơn hà hải,
  Đồng âm niệm thanh tao,

  Niệm niệm Quan Âm lực,
  Quan Âm cứu nhi tào,

  Vạn dân giai bái lễ,
  Phùng hạn bất can tao,

  Nhược hữu bệnh khổ giả,
  Tâm phiền cập tâm hỏa,

  Chướng nghiệp cập chướng duyên,
  Thiết dà cập thiết tỏa,

  Niệm Quan Âm Như Lai,
  Nguyện hối quá hối quá,

  Xá tội rữ xá khiên,
  Đại xá giai đại xá,

  Hối quá hịu cải quá,
  Đồng hành thiện thiện tâm,

  Nhân nhân giai sám nguyện,
  Nhật nhật bái Quan Âm,

  Tam thiên tam giới nội,
  Vạn Tiên vạn Thánh lâm,

  Phương phương bách Thần hội,
  Xứ xứ liệt Vị sâm,

  Chứng kỳ tâm thiện niệm,
  Chứng kỳ biểu đan thầm,

  Bảo toàn nhân khánh cát,
  Hộ toàn xứ quy tâm,

  Tâm tâm hồi thiện niệm,
  Phúc thiện tất lai lâm,

  Ngã cáo nhữ đàn đẳng,
  Vật khả vật khi Thiên,

  Thiên cao thực ty thính,
  Tụng trì sám tâm chuyên,

  Nguyện đồng đăng Lạc Quốc,
  Nguyện hậu thế sinh Thiên,

  Nguyện cửu Huyền thất Tổ,
  Nguyện ly xuất cửu tuyền,

  Nguyện tam đồ lục đạo,
  Nguyện pháp giới hữu duyên,

  Phả nguyện chư trầm nịch,
  Phả nguyện vãng Tây Thiên,

  Nhân nhân đồng kỳ nguyện,
  Nguyện thọ khảo duyên niên.

  Quan Âm Đại Bi – Tích hiệu viên thhông – Thập nhị đại nguyện thệ hoàng thâm – Khổ hải độ mê tân – Cứu khổ tầm thanh – Vô sái bất hiện thân.

  NA MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHỠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN
  LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)
  Last edited by Love_Tamlinh; 25-12-2010 at 10:56 AM.

 9. #9

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  A DI ĐÀ PHẬT Giáng
  ĐỆ NHẤT LIÊN TRÌ VĂN


  PHẨM ĐỆ THẬP NHẤT


  1. THI
  Sen Vàng Mẹ ngự một ngôi cao,
  Hương ngát quế xông xạ ngạt ngào,
  Đất chở giời che công dưỡng dục,
  Non cao bể rộng đức cù lao,
  Nưng niu giúp đỡ lòng yêu quý,
  Mong nhớ đợi chờ dạ khát khao,
  Lã chã châu tuôn cùng lệ nhỏ,
  Kêu con mau tỉnh giấc chiêm bao.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Kêu con mau tỉnh giấc chiêm bao,
  Bước lại dơ tay Mẹ dắt nào!
  Tham tiếc hay gì mùi thế tục,
  Say mê chi mãi cảnh trần lao,
  Âm thầm thảm đạm cơn mưa kéo,
  Hiu hắt lạnh lùng trận gió phào,
  Khí độc mịt mù đen kịt tối,
  Ầm ầm sóng vỗ thét kêu gào.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Ầm ầm sóng vỗ thét kêu gào,
  Chìm nổi quanh co đảo lộn nhào,
  Ngẫm lại cảnh trần thêm chán ngán,
  Nhìn xem ảnh Phật thật thanh tao,
  Trắng ngần tuyết sạch in đầu núi,
  Đỏ ối vàng tô lót đáy ao,
  Xạ ngát hương thơm ngào ngạt tỏa,
  Hoa thêu gấm dệt đẹp xinh sao!

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. THI
  Mẹ hiện kim thân giáng ngọc đàn,
  Thấy đàn con trẻ động lòng thương,
  Ban truyền Tu Đức trong ba cõi,
  Biến chiếu Quang Minh khắp bốn phương,
  Chuyển đổi nhân gian thành Cực Lạc,
  Phá tan địa ngục hóa Thiên Đường,
  Bao nhiêu tội chúng âm tù khổ,
  Niệm tiếng Di Đà Mẹ tiếp sang.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  5. THI
  Niệm tiếng Di Đà Mẹ tiếp sang,
  Tây Phương đỏ ối đất toàn vàng,
  Long lanh điện ngọc ngời trăm vẻ,
  Chói lọi thành châu đủ bầy hàng,
  Tươi đạp rườm rà hoa Bát Nhã,
  Sạch trong mát mẻ nước Thanh Lương,
  Tòa Sen chín phẩm vàng tô thắm,
  Ngũ vị một lò tỏa khói nhang,

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  6. THI
  Ngũ vị một lò tỏa khói nhang,
  Tưng bừng thụy khí ánh tường quang,
  Dịu dàng êm ái nhời kinh kệ,
  Thánh thót du dương tiếng sáo đàn,
  Tả hữu Long Thiên thần Hộ Pháp,
  Dưới trên Bồ Tát Phật Kim Cương,
  Bốn mùa xuân sắc trăm hoa nở,
  Cánh thắm khoe tươi hé nhị vàng.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  A Di Đà Phật thân kim sắc,
  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
  Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,
  Hám mục chừng thanh tứ đại hải,
  Quang trung hóa Phật vô số ức,
  Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,
  Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,
  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  Na mô A Di Đà Phật (108 lần trở lên)
  Na mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần trở lên)
  Na mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần trở lên)
  Na mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Tuyết Sơn Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát (10 lần)

 10. #10

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  A DI ĐÀ PHẬT Giáng
  ĐỆ NHỊ LIÊN TRÌ VĂN

  1. THI
  Mở mắt nhìn xem cảnh Thế gian,
  Sông mê bể khổ ngập tràn lan,
  Muôn làn sóng vỗ tung cuồn cuộn,
  Trăm trận gió cuồng rít động vang,
  Lắm nỗi kinh ghê rùng rợn khiếp,
  Đủ điều phiền não khổ lo toan,
  Quấn mình vướng vít tơ vò rối,
  Lửa đỏ thiêu mề đốt ruột gan.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  2. THI
  Đường đời hiểm hóc đá lô sô,
  Cát bụi tung bay rối tít mù,
  Nào kẻ mê say mồi phú quý,
  Nào người đắm đuối suối dâm ô,
  Thoạt còn thoạt mất mây tan hợp,
  Khi nổi khi chìm sóng nhấp nhô,
  Cái giấc mộng trần mau tỉnh lại,
  Chắp tay con niệm chữ Na Mô.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  3. THI
  Cõi thế đa đoan thật éo le,
  Chua cay mặn chát nghĩ mà ghê,
  Khi cười lúc khóc tan còn mất,
  Hết tủi lại mừng hợp rẽ chia,
  Mối nợ vấn vương vò chín khúc,
  Giây oan chằng chịt rối trăm bề,
  Mẹ khuyên con chóng quay đầu lại,
  Mau kíp xuống đò vượt bến mê.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  4. THI
  Tây Phương Cực Lạc có xa chi?
  Uốn nắn rũa mài sửa luyện đi!
  Luyện tính trang nghiêm thân khiết tịnh,
  Rèn lòng hỉ xả dạ từ bi,
  Ngày giờ gắng sức tu rèn luyện,
  Giây phút ra công ngẫm xét suy,
  Vực thẳm đừng chồn hang chớ thoái,
  Hễ mà có trí ắt nên thì!

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  5. THI
  Cái cảnh trần gian đáng chán nhàm,
  Liên Trì cảnh Phật phải nên ham,
  Long lanh ngọc ánh thân Tiên Phật,
  Rực rỡ sen thay xác tục phàm,
  Áo mặc đủ đồ tơ gấm vóc,
  Thức ăn nhiều vị mỹ chân cam,
  Ngạt ngào sực nức tiên hương xạ,
  Cảnh Phật cực thanh cực lạc nhàn.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  6. THI
  Cảnh Phật cực thanh cực lạc nhàn,
  Con mau mau kíp kíp cầu sang,
  Con chuyên một niệm mà tinh bạch,
  Mẹ ở mười phương đã phóng quang,
  Chín kết mười triền điều rũ sạch,
  Ba trần sáu độc phút tiêu tan,
  Nặng nề phàm tục thành Tiên cốt,
  Ngào ngạt hương Tiên ánh ngọc vàng.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  7. THI
  Cảnh Phật Tây Phương đẹp tuyệt vời,
  Vô cùng sắc sảo cực an vui,
  Giời mưa hoa báu hương ngào ngạt,
  Đất ánh vàng tô ngọc sáng ngời,
  Rực rỡ trăm bông duyên đỏ ối,
  Rườm rà muôn trái phúc xinh tươi,
  Chói lòa muôn sắc hào quang chiếu,
  Thánh thót du dương tiếng nhạc giời.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  8. THI
  Thánh thót du dương tiếng nhạc giời,
  Kìa tòa Cửu Phẩm điện Tam Thai,
  Thất chân lóng lánh ngời muôn vẻ,
  Bách bảo điểm tô đủ mọi mùi,
  Khắp mặt vãng sinh nơi Thánh Cảnh,
  Đủ người thượng thiện chốn Liên Đài,
  Hương tâm nghi ngút xa gần tỏa,
  Nước Đức trong ngần chẳng cạn vơi.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  9. THI
  Tây Phương Cảnh Phật phải tìm về,
  Bừng mắt con mau tỉnh giấc mê,
  Quỳ gối bái triều tôn Phật Tổ,
  Chắp tay cung kính niệm A Di,
  Con cầu diệu đạo cho chân chính,
  Mẹ giáng linh quang tối hiển kỳ,
  Mẹ đỡ Mẹ nâng qua bể khổ,
  Thảnh thơi nhẹ bước tới Liên Trì,

  Liên Trì hải hội,
  Di Đà Như Lai,
  Quan Âm, Thế Chí tọa Liên Đài,
  Tiếp dẫn thượng Kim Giai,
  Đại thệ hoằng khai,
  Phổ nguyện ly trần ai.

  NA MÔ LIÊN TRÌ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MAHATÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  A Di Đà Phật thân kim sắc,
  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
  Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,
  Hám mục chừng thanh tứ đại hải,
  Quang trung hóa Phật vô số ức,
  Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,
  Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,
  Cửu phẩm hàm linh đặng bỉ ngạn.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  Na mô A Di Đà Phật (108 lần trở lên)
  Na mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần trở lên)
  Na mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần trở lên)
  Na mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Tuyết Sơn Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát (10 lần)

 11. #11

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT Giáng

  Tịnh Độ Văn


  1. THI
  Mất còn tan hợp chuyển vần xoay,
  Cõi thế biết bao nỗi đọa đày,
  Đau đớn mẹ cha khi khuất mặt,
  Thảm thương chồng vợ lúc chia tay,
  Rừng vàng biển bạc rồi tiêu tán,
  Núi ngọc non vàng cũng chuyển lay,
  Này cái cảnh Trần trò giả rối,
  Mau tìm Tịnh Độ cảnh Phương Tây.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT Giáng

  2. THI
  Con mau nhàm chán cảnh Ta Bà,
  Ô uế tanh hôi thật xấu xa,
  Vấn vít giây oan vương mối nợ,
  Mơ màng vía điệp loạn hồn hoa,
  Một lò than đỏ thiêu gan ruột,
  Muôn ngọn lửa phiền đốt thịt da,
  Con khá cầu sang miền Tịnh Độ,
  Khuyên con kíp kíp niệm Di Đà.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT Giáng

  3. CA
  Xưa kia Ta ngự Tây Trì,
  Sen Vàng choi chói chính vì ngôi cao,
  Cung vàng điện ngọc ra vào,
  Tưng bừng thụy khí ngạt ngào quế nhang,
  Đẹp lòng Đức Mẹ mọi đàng,
  Nưng niu qúy báu yêu thương trăm chiều,
  Thấy đời phúc ít tội nhiều,
  Tanh hôi gợn đục đủ điều xấu xa,
  Khâm tuân chiếu chỉ Ba Tòa,
  Nguyên Dương Thượng Đế Di Đà Tây Phương.
  Giáng sinh vào cửa họ Hoàng,
  Hai mốt tháng bẩy Sen Vàng khai hoa,
  Vẻ thanh trong ngọc trắng ngà,
  Giữa giời vằng vặc gương Nga đêm rằm,
  Mùi sen thơm nức toàn thân,
  Ngẫm xem cốt cách chân thân lạ kỳ,
  Trần gian ai giám sánh bì?
  Sen Vàng nước Phật liu ly cung Giời,
  Treo gương Đức Hạnh tỏ ngời,
  Công viên quả mãn tái hồi Lạc Bang,
  Linh linh ứng giáng linh quang,
  Một thiên dạy dỗ bảo ban tỏ tường,
  Các con mau tỉnh tam hồn,
  Ngắm xem cõi thế đủ đường sâu xa,
  Sắc thân này mới kể ra,
  Hiệp hòa huyết Mẹ tình Cha luyện thành,
  Bởi do một niệm Dâm tình,
  Sáu căn lừng lẫy thân hình uế nhơ,
  Tóc, lông, răng, móng, thịt, da,
  Phổi, tim, gan, óc, ruột già, ruột non,
  Bầy nhầy máu mủ dãi đờm,
  Sâu, trùng, giun, sán đủ đường kinh ghê,
  Nào là kiếp vận tai nguy,
  Bụi tung mù đất mây che đen giời,
  Đòi phen lòng dạ bùi ngùi,
  Con trùng nhấm óc cái dùi xiên gan,
  Đòi phen lòng dạ héo hon,
  Con dao cắt thịt lò than thiêu mề,
  Đòi phen như tái như tê,
  Nợ nần vướng vít chỉ tơ buộc ràng,
  Đòi phen như khóc như than,
  Bèo trôi mặt nước mây tan giữa giời,
  Đòi phen như lộn như nhào,
  Đù điều mặn chát đủ mùi chua cay,
  Đòi phen như dại như ngây,
  Phất phơ chín vía mê say ba hồn,
  Đòi phen như oán như hờn,
  Quặn đau chín khúc bồn chồn năm canh,
  Đòi phen lòng dạ bất bình,
  Oan gia gặp gỡ thân tình lìa xa,
  Đòi phen lòng dạ xót xa,
  Rẽ lầm nẻo quỷ lạc xa hang hầm,
  Đòi phen lòng dạ âm thầm,
  Da răn mấy chốc lưng còng có phen,
  Đòi phen lòng dạ rối ren,
  Má hồng phút dạ hóa nên bạc đầu,
  Đòi phen lòng dạ âu sầu,
  Cái già cái chết nó hầu đến nơi!
  Ngày nay đâu biết ngày mai,
  Đời người tựa thể ma chơi chập chờn,
  Bông hoa tươi đẹp xanh rờn,
  Một cơn gió thổi cánh tàn nhị rơi,
  Vợ chồng cầm sắt duyên hài,
  Trăm năm sum họp lâu giài mãi chăng?
  Rồi ra kẻ bắc người đông,
  Cái sầu ly biệt kim đâm buốt lòng,
  Cha con anh chị họ hàng,
  Có ngày rồi cũng đôi đàng chia tay,
  Một kho vàng ngọc chất đầy,
  Rồi ra cũng phải có ngày tiêu tan,
  Quyền cao chức trọng quan sang,
  Lầu son phủ tía tiêu tan có ngày,
  Bể Đông có lúc vơi đầy,
  Núi Thái Sơn cũng có ngày ngả nghiêng,
  Cõi đời trò thế ảo huyền,
  Sông mê bể khổ muôn nghìn bão giông,
  Con ơi! nhắc lại đồng cân,
  So xem phúc giả phúc chân tỏ tường,
  Con mau tỉnh giấc mơ màng,
  Ham chi cõi thế lầm than rãi rầu,
  Con mau mau chóng quay đầu,
  Chắp tay niệm Phật khấu đầu quy y,
  Di Đà hữu đại thần uy,
  Cầu thì tất ứng đảo thì linh thông,
  Bạch Y Nam Hải Quan Âm,
  Tuyết Sơn Bồ Tát thần thông vô cùng,
  Ai mà thành kính một lòng,
  Lập đàn siêu độ Tổ Tông ông bà,
  Đồng tôn niệm Phật Di Đà,
  Bốn mươi tám nguyện độ hòa chứng nhân,
  Na Mô Nam Hải Quan Âm,
  Tuyết Sơn cứu khổ giáng lâm đàn tràng,
  Đôi bên lọng báu tàn vàng,
  Nhạc giời thánh thót cung đàn du dương,
  Đôi bên bát bộ Kim cương,
  Thiện Tài, Long Nữ hào quang chói lòa,
  Kim Đồng, Ngọc Nữ các tòa,
  Tay cầm ngọn phướn tiếp hòa Tổ Tiên,
  Tiếp hồn sang cõi Tây Thiên,
  Đời đời hưởng phúc bình yên thanh nhàn,
  Tây Phương cung ngọc điện vàng,
  Xạ tiên sực nức quế nhang ngạt ngào,
  Tây Phương cảnh sắc đẹp sao!
  Trên đường dát ngọc dưới ao lót vàng,
  Tây Phương mát mẻ nhẹ nhàng,
  Bốn mùa xuân sắc muôn ngàn hoa tiên,
  Tây Phương có chín Đài Sen,
  Có ao bát đức có chim loan hoàng,
  Tây Phương sen đỏ sen vàng,
  Sen xanh sen chẳng rỡ ràng đẹp thay!
  Tây Phương có bẩy hàng cây,
  Có thành bẩy lớp có mây năm mầu,
  Tây Phương cảnh tuyệt nhiệm màu!
  Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm,
  Tây Phương đủ vị cam chân,
  Tơ lụa vóc nhiễu gấm nhung lượt là,
  Tây Phương chẳng chết chẳng già,
  Chẳng đau chẳng khổ khắp hòa yên vui,
  Tây Phương chẳng thoái chẳng lui,
  Nghe Phật thuyết pháp chứng ngôi Bồ Đề,
  Nay con tay chắp chân quỳ,
  Niệm Phật tức thì Phật phóng hào quang,
  Kim thân Phật hiện rõ ràng,
  Bao nhiêu địa ngục phá tan một giờ,
  Thảnh thơi chèo chiếc thuyền từ,
  Chở âm hồn chúng sang bờ Lạc Bang,
  Na mô chín phẩn sen vàng,
  Di Đà cốt ngọc mình vàng oai nghi,
  Na Mô Tuyết Sơn Bạch Y,
  Đại nhân đại thiện đại bi đại từ,
  Na Mô Bồ Tát các tòa,
  Cho con cầu được một giờ linh thông!

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  NA MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUAN THẾ ÂM
  LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT (Đọc 3 lần lễ 3 lễ)

  A Di Đà Phật thân kim sắc,
  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,
  Hám mục chừng thanh tứ đại hải,
  Quang trung hóa Phật vô số ức,
  Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,
  Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,
  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần)

  NA MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC,
  NHẤT, THẬP NHẤT VẠN CỬU THIÊN NGŨ BÁCH ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU
  ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT (Đọc 3 lần)

  Na mô A Di Đà Phật (108 lần trở lên)
  Na mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Tuyết Sơn Bồ Tát (10 lần)
  Na mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát (10 lần)

  Tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm,
  Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải,
  Tự quy y Tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại,
  Hòa nam Thánh chúng,
  Nguyện dĩ thử công đức,
  Phả cập ư nhất thiết,
  Ngã đẳng dữ chúng sinh,
  Giai cộng thành Phật Đạo.

 12. #12

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Bài thỉnh về Phật Tượng Bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn Bồ Tát

  1.
  Đôi mắt long lanh ánh hiện quang,
  Miệng cười tươi đẹp nở sen vàng,
  Nưng bầu vũ trụ đôi tay ngọc,
  Sáng tỏ đèn Tâm chiếu Thế gian.

  2.
  Bể Nam Hải Sen Vàng đua nở,
  Ngát tiên nhang bay tỏa mười phương,
  Đức Quan Âm Bồ Tát Tuyết Sơn,
  Tưới ba cõi cành dương nước phép.

  3.
  Động Hương Sơn Nam Thiên đệ nhất,
  Núi non non cao ngất từng giời,
  Chốn Dao Trì Lãng Uyển Bồng Lai,
  Ngắm cảnh sắc thêm say lòng tục.

  4.
  Đức Quan Âm thần thông vô lượng,
  Quyền quản cai thiên thượng nhân gian,
  Hiện ngọc thân giá ngự kim đàn,
  Phật phóng hiện hào quang muôn đạo.

  5.
  Thật tôn nghiêm huy hoàng sán lạn,
  Chư Thiên đồng cúng dạng tán hoa,
  Tòa Sen vàng diễm lệ nguy nga,
  Khắp sĩ tử gần xa cùng thủ.

  6. Đức Quan Âm Độ Đàn Giáo Chủ,
  Đại từ bi cứu khổ trừ tai,
  Đức Quan Âm nghìn mắt nghìn tay,
  Khắp nam, bắc, đông, tây tôn phụng.

  7.
  Đức Quan Âm giáng linh Phật Tượng,
  Đoạn ác căn diệt tội tiêu khiên,
  Đức Quan Âm giá ngự đàn tiền,
  Ban Thiện sĩ phúc duyên hà hải.

  8.
  Ai ai cũng một lòng hối cải,
  Ai ai cũng triều bái Quan Âm,
  Ai ai cũng tôn phụng đạo Tâm,
  Ai ai cũng tu nhân tích đức.

  9.
  Khắp ba cõi xạ hương phức úc,
  Khắp bốn phương đào cúc huệ lan,
  Chuyển Địa Ngục hóa cảnh Thiên Đàng,
  Hiện Thế giới hóa thành Cực Lạc.

  10.
  Thần cung thỉnh tứ vị Bồ Tát,
  Phép thần thông ứng giáng tức thì,
  Giáng Phật Tượng Quan Âm Bạch Y,
  Tối linh ứng tối kỳ tối diệu.

  11.
  Thần cung thỉnh Kim Cương bát bộ,
  Phép thần thông giáng hạ tức thì,
  Giáng Phật Tượng Quan Âm Bạch Y,
  Phá tan chất ngu si u ám,

  12.
  Đức Nội Đạo Thượng Sư tức giáng,
  Phóng hào quang soi sáng tây đông,
  Giáng Phật Tượng Bạch Y Quan Âm,
  Khai lục trí thần thông pháp bảo.

  13.
  Đệ tử con khấu đầu bái đảo,
  Mười phương Phật Tam Bảo chứng chi,
  Giáng Phật Tượng Quan Âm Bạch Y,
  Phép thần thông diệu kỳ hiển hiện.

  14.
  Đệ tử con nhất tâm nhất niệm,
  Thỉnh Dược Sư Phật hiện chân thân,
  Phật giáng hạ lục trí thần thông,
  Linh linh giáng Quan Âm Phật Tượng.

  15.
  Đức Cửu Tằng Hư Không Thiên Thượng,
  Phép thần thông vô lượng vô biên,
  Tòa Liên Hoa giá ngự điện tiền,
  Khắp vạn Thánh vạn Tiên nghênh giá.

  16.
  Đức Cửu Tằng đại hỉ đại xả,
  Động lòng thương khắp cả muôn loài,
  Ánh Quang Minh ba cõi tỏ ngời,
  Giáng Tu Đức trừ tai cứu nạn.

  17.
  Hiện chân thân thiên thiên vạn vạn,
  Giáng thần thông Phật Tượng Quan Âm,
  Ai phụng tôn công đức vô phân,
  Sắc thiên thần hộ thân hộ thế.

  18.
  Khắp bốn phương đàn na sĩ tử,
  Đồng phụng tôn Phật Tượng Quan Âm,
  Phật độ cho như ý tòng tâm,
  Tròn Quả Phúc đăng Chân thành Đạo.

 13. #13

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Bài cầu Cam Lộ về Nội Đạo Phật Thánh

  1.
  Đôi mắt long lanh ánh hào quang,
  Miệng cười tươi đẹp nở sen vàng,
  Nâng bầu Vũ Trụ đôi tay ngọc,
  Sáng tỏ đèn Tâm chiếu Thế Gian.

  2.
  Bề Nam Hải sen vàng đua nở,
  Ngát tiên nhang bay tỏa mười phương,
  Đức Quan Âm Bồ Tát Tuyết Sơn,
  Tưới ba cõi cành dương nước phép.

  3.
  Động Hương Sơn Nam Thiên đệ nhất,
  Núi non non cao ngất từng giời,
  Chốn Dao Trì Lãng Uyển Bồng Lai,
  Ngắm cảnh sắc thêm say lòng tục.

  4.
  Đức Quan Âm thần thông vô lượng,
  Quyền quản cai thiên thượng nhân gian,
  Hiện ngọc thân giá ngự kim đàn,
  Phật phóng hiện hào quang muôn đạo.

  5.
  Thật tôn nghiêm huy hoàng sán lạn,
  Chư Thiên đồng cúng dạng tán hoa,
  Tòa sen vàng diễn lệ nguy nga,
  Khắp sĩ tử gần xa cùng thủ.

  6.
  Đức Quan Âm Độ Đàn Giáo Chủ,
  Đại từ bi cứu khổ trừ tai,
  Đức Quan Âm nghìn mắt nghìn tay,
  Khắp nam bắc đông tây tôn phụng.

  7.
  Đức Quan Âm giáng linh Cam Lộ,
  Đoạn ác căn diệt tội tiêu khiên,
  Đức Quan Âm giá ngự đàn tiền,
  Ban Thiện sĩ phúc duyên hà hải.

  8.
  Ai ai cũng một lòng hối cải,
  Ai ai cũng triều bái Quan Âm,
  Ai ai cũng tôn phụng đạo Tâm,
  Ai ai cũng tu nhân tích đức.

  9.
  Khắp ba cõi xạ hương phức úc,
  Khắp bốn phương đào cúc huệ lan,
  Chuyển Địa Ngục hóa cảnh Thiên Đàng,
  Hiện Thế giới hóa thành Cực Lạc.

  10.
  Thần cung thỉnh tứ vị Bồ Tát,
  Phép thần thông ứng giáng tức thì,
  Giáng Phật Tượng Quan Âm Bạch Y,
  Tối linh ứng tối kỳ tối diệu.

  11.
  Thần cung thỉnh Kim Cương bát bộ,
  Phép thần thông giáng hạ tức thì,
  Giáng Phật Tượng Quan Âm Bạch Y,
  Phá tan chất ngu si u ám,

  12.
  Đức Nội Đạo Thượng Sư tức giáng,
  Phóng hào quang soi sáng tây đông,
  Giáng Phật Tượng Bạch Y Quan Âm,
  Khai lục trí thần thông pháp bảo.

  13.
  Đệ tử con khấu đầu bái đảo,
  Mười phương Phật Tam Bảo chứng chi,
  Giáng Phật Tượng Quan Âm Bạch Y,
  Phép thần thông diệu kỳ hiển hiện.

  14.
  Đệ tử con nhất tâm nhất niệm,
  Thỉnh Dược Sư Phật hiện chân thân,
  Giáng Cam lộ hiển hiện linh thông,
  Đoạn trừ tuyệt ác căn bệnh khổ.

  15.
  Đức Cửu Tằng Hư Không Phật Tổ,
  Phép thần thông cứu độ muôn dân,
  Tòa Liên Hoa giáng hạ phàm trần,
  Khắp vạn Thánh vạn Thần nghênh giá.

  16.
  Đức Cửu Tằng đại hỉ đại xả,
  Động lòng thương khắp cả muôn loài,
  Ánh Quang Minh ba cõi tỏ ngời,
  Giáng Tu Đức trừ tai cứu nạn.

  17.
  Hiện chân thân thiên thiên vạn vạn,
  Giáng cam lồ cứu bệnh nguy nan,
  Giải não phiền giải kết giải oan,
  Khai trí tuệ đoạn căn đoạn chướng.

  18.
  Khắp bốn phương đàn na thiện tín,
  Đồng phụng tôn Phật Tượng Quan Âm,
  Phật độ cho như ý tòng tâm,
  Tròn quả phúc đăng Chân thành Đạo.

 14. #14

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  Na Mô Cửu Tằng Thiên Phật, sắc sắc không không lục trí thần thông giáng linh Cam Lộ

  (Nếu cầu giáng Phật Tượng thì đọc: )
  Lục trí thần thông giáng linh Phật Tượng,

  (Nếu cầu giáng Tiên Phù thì đọc: )
  Lục trí thần thông giáng linh Tiên Phù,

  (Từ câu dưới trở đi cúng theo đúng nghi thức ở trên mà đọc)

  Na Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Không đại Tổ Phật,
  Na Mô Thập Phương thường trụ Tam Bảo nhất thiết Phật,
  Na Mô Tổng Thống Tam Giới Việt Nam Tổ Quốc Nội Đạo Chính Tôn, khai Đạo truyền Giáo, Thượng Không Thượng Phật, Thượng Thánh Thượng Sư, Trần Pháp Lượng Đại Phật Nhân,
  Na Mô Thượng Sư Thượng Phật Chính Phối Khôn Cung Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Bồ Tát hiệu Chân Khoa Không Phật,
  Na Mô Quang Minh Chính Phối Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát,
  Na Mô Tổng Thống Thiên Giới Linh Quân Mạnh Thừa, tả giám đàn tả thần thông Nhật Quang Tôn Thánh Bao Không Phật,
  Na Mô Tổng Thống Địa Giới Linh Bảo Trọng Thừa, hữu giám đàn hữu thần thông Nguyệt Quang Tòa Thánh Vinh Không Phật,
  Na Mô Tổng Thống Nhân Giới, Tam Thừa Giáo Chủ, trung giám đàn tiền thần thông, Ngọc Sư Tôn Thánh Tộ Không Phật,
  Na Mô Hậu Quan Tôn Thánh sắc tặng Thượng Thừa Đại Pháp Sư,
  Na Mô Thiên Triều Nguyên Súy sắc tặng Ba Chiến đại tướng quân,
  Na Mô Thượng Thừa Phật lực đại giác Tiên Sư,
  Na Mô Đại thừa Chính giác giáo đạo Tôn Sư
  Na Mô Trung thừa Chính Giác, thụ pháp Minh Sư
  Na Mô Thanh trừ Tai Kim Cương
  Na Mô Tích độc Thần Kim Cương
  Na Mô Hoàng Tùy Cầu Kim Cương
  Na Mô Bạch tĩnh thủy Kim Cương
  Na Mô Xích Thanh Hỏa Kim Cương
  Na Mô Định trừ Tai Kim Cương
  Na Mô Tử Hiền Thần Kim Cương
  Na Mô Đại thần lực Kim Cương
  Na Mô Quyến Kim Cương Bồ Tát
  Na Mô Sách Kim Cương Bồ Tát
  Na Mô Ái Kim Cương Bồ Tát
  Na Mô Ngữ Kim Cương Bồ Tát
  Na Mô Đông phương Pháp Vũ Kim Cương
  Na Mô Nam phương Pháp Vân Kim Cương
  Na Mô Tây phương Pháp Lôi Kim Cương
  Na Mô Bắc phương Pháp Điện Kim Cương
  Na Mô Thượng Phật Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Pháp Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Sư Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Thừa Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Kinh Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Chú Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Ấn Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Quyết Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Sắc Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Khai Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Giác Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Siêu Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Việt Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Giải Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Thoát Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Chiến Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Phá Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Trụ Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Trì Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Phúc Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Đức Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Uy Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Nghi Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Khoa Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Điển Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Phù Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Chân Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Đạt Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Đạo Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Quán Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Thượng Thân Không Thượng Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Hoàng Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Đế Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Tướng Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Súy Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Dũng Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Mãnh Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Anh Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Linh Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Bảo Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Trụ Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Phá Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Sát Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Kim Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Mộc Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Thủy Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Hỏa Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Phong Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Lôi Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Quang Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Chiếu Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Hiệu Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Kiểm Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Thiên Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Nhân Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Căn Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Bản Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Ngạn Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Định Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Thành Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Từ Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Bi Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Thần Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Sư Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Lực Không Đại Thánh Kim Cương
  Na Mô Đại Lượng Không Đại Thánh Kim Cương

 15. #15

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  A DI ĐÀ PHẬT Giáng

  1.
  Tây Phương Đại Đức Đại Di Đà,
  Giá ngự Tây Phương Cửu Phẩm Hoa,
  Ban tứ Tuyết Sơn đồng Lạc Cảnh,
  Vĩnh vi kỷ niệm giáng thi ca,

  2.
  Tây Phương Đại Đức Đại Di Đà,
  Cứu tận quần sinh xuất ái hà,
  Trực vãng Lạc Bang Siêu Lạc Quốc,
  Xuất chư Nam Vực tại Nam Kha,
  Hữu thời thiết thụ sinh hoa quả,
  Thử địa phồn hoa vĩnh quốc gia,
  Khả bảo âm dương đồng lợi lạc,
  Hiếu Trung hậu nhật ngự Liên Hoa.

  3.
  Ngày nay chính đản Di Đà,
  Các con nhất niệm thực là chí tôn,
  Mẹ nay độ các âm hồn,
  Dẫn sang Tây Trúc thuyền môn từ dầy( lúc này, từ đây),
  Sen vàng chín phẩm thơm bay,
  Tuyết Sơn Giáo Chủ ngày dầy ngự lên,
  Độ cho các đứng Tổ Tiên,
  Sau này cũng được dẫn lên Thiên Đường,
  Con hiền cháu thảo vẻ vang,
  Anh em thân thích họ hàng tôn thân,
  Khắp trong làng nước hương lân,
  Sau ra tứ xứ có phần đội ơn,
  Chính là Giáo Chủ Tuyết Sơn,

  4.
  Đản nhật lâm kỳ Ngã giáng thi,
  Ngã ban đàn tín khả thi vi,
  Quang Minh Chí Bảo truyền thiên hạ,
  Tu Đức chi chân chuyển địa kỳ,
  Ngã kiến vạn dân giai ảo não,
  Nhữ đương nhất niệm tụng chuyên trì,
  Sơn hà thảo mộc sinh sinh hóa,
  Sinh hóa hóa sinh tụ hữu kỳ,

  5.
  Đạo Tâm Tâm Đạo Chủ Quang Minh,
  Thắng cảnh Đào Nguyên tận chí thành,
  Ngã kiến đồng nhân nhân kính ngưỡng,
  Ban chi Phúc Lộc đức duy hinh,

  6.
  HƯƠNG SƠN chính hiệu là nay,
  Mùi hương bát ngát thơm bay tỏa giời,
  Hương thơm sực nức trong đời,
  Bốn phương thiên hạ khắp người đợi trông,
  Khuyên con chỉ giốc một lòng,
  Ra công tụng niệm cố công tu trì,
  Viên thành quả phúc một khi,
  Bốn phương xích tử quy y khấu đầu,
  Tòng tâm như ý sở cầu,
  Bốn phương ba cõi năm châu yên lành,
  Vạn dân thiên hạ thái bình,
  Cũng nhờ phúc cả Quang Minh Chủ Đàn,
  Mẹ nay mượn bút bảo ban,

 16. #16

  Mặc định Kinh chùa Tuyết

  BẠCH Y QUAN ÂM TUYẾT SƠN BỒ TÁT Giáng

  1. THI
  Tuyết Sơn Bồ Tát hiện chân thân,
  Trắc giáng linh đàn tế độ nhân,
  Khâm lệnh Di Đà lâm pháp tịch,
  Ứng linh đào bút tứ thi ngâm.

  2. CA
  Ta nay khâm phụng Ngọc Hoàng,
  Xa loan giá ngự giáng đàn hôm nay,
  Khắp trong thiện tín ngày dầy,
  Tâm thành nhất niệm Phật nay chứng lòng,
  Đạo sơn nhất niệm nhất tâm,
  Trình kinh Phát Nguyện khuyên răn cõi đời,
  Lòng thành cảm thấu chín giời,
  Hiếu trung tạc dạ muôn đời truyền ghi,
  Na mô hai chữ Từ Bi.

  3. PHÚ
  Ngô cáo Đạo Chủ Hương Sơn Đạo Nhân,
  Ngô nãi Chính Phối chi lương thê dã,
  Ngô tự sinh thời chí nhật dữ Đạo Chủ đồng tâm nhất niệm, chuyên tâm trì tụng, nhật dạ ân cần.
  Diệc năng thấu đạt ư cửu thiên,
  Khả năng khả đắc bảo toàn ư Phúc Quả,
  Dĩ thành hiếu đạo dĩ trợ gia đình,
  Thứ sử vạn toàn – ta hồ nhất thất,
  Đản ước bách niên chi trường cửu,
  Đồng sự đồng tâm,
  Bất nhiên nhất nhật hồi Thiên,
  Mạc đào Thiên số,
  Ư kim nhật dả,
  Ngô cáo Kiến ngôn,
  Nhất niệm ân cần – tu tâm luyện đạo,
  Khả bảo môn đình hưng vượng,
  Quốc thái dân an,
  Kim nhật hồi loan,
  Bút đào chỉ thị.

  Ngô hồi nghênh giá…

 17. #17

  Mặc định

  Bài tường thuật về Đức Tuyết Sơn của các Thiện Sĩ Đạo Quang Minh đọc ngày mồng 6 tháng 10 năm Ất Dậu tại đàn Vĩnh Minh và đàn Đào Nguyên.

  Đức Tuyết Sơn thật nước khôn đầy đủ, khuôn hạnh vẹn toàn – Gồm bốn Đức ba Tòng thông chín kinh mười nghĩa.

  Dung nhan Ngài thật tuyệt vời khác hẳn người trần tục, vì càng nhìn càng đẹp, càng trông càng quý, càng ngắm càng tươi. Mà trong cái vẻ xinh tươi đẹp bao hàm về đoan chính uy nghi, phảng phất tướng Thần Tiên Phật Tổ, khiến cho ai thoạt trông qua tướng mạo của Ngài cũng đem lòng tôn kính. Cho nên Nhài ngồi đâu hay đi tới đâu như đượm nhuần cảnh sắc tôn nghiêm sán lạn, rực rỡ nguy nga, bát ngát mùi tiên hương dị xạ. Tưởng như những kẻ ưu sầu phiền não đến đâu trông dung nhan Ngài cũng phải tiêu tan hết phiền não mà sinh lòng hoan hỉ. Đức Tuyết Sơn lại có một tướng vô cùng tôn qúy và kỳ lạ tưởng Thế gian không ai có thể sánh đọ được là toàn thân Ngài quanh năm, ngày tháng lúc nào cũng thơm ngát như trăm nghìn bông sen báu. Thực là:
  Thơm tho ngào ngạt như sen,
  Thân vàng cốt ngọc phẩm Tiên lạ kỳ!
  Cung Giời Bích Ngọc Liu Ly,
  Hoa sen nước Phật Tây Trì giáng sinh.

  Đức Tuyết Sơn thật là bóng viên quang hiển hiện, màu sắc tướng chói lòa, giá trong tuyết sạch nõn nà, tinh thần vằng vặc Gương Nga đêm rằm.

  Đào trên mây hạnh trên giời,
  Cổ cao ba ngấn miệng cười trăm hoa,
  Vẻ thanh trong ngọc trắng ngà,
  Giăng tròn nét mặt núi xa rạng mày,
  Ngắm xem cốt cách thanh kỳ,
  Bụi trần chẳng có mẩy may chút nào,
  Sắc tuy khác vẻ thanh tao,
  Nhưng mà đoan chính trông vào nghiêm trang.

  Khi sinh thời trí tuệ của Ngài thật là siêu nhiên, nội bao nhiêu kinh chú cho đến các sách khó khăn qua mắt một lượt là nhập tâm ngay, đọc lại không sai một chữ. Thật là vô cùng kỳ lạ. Hai con mắt Ngài sáng quắc như hai làn điện quang, trong đêm tối không có đèn đóm mà trông rõ những chữ nhỏ lý tý như con kiến. Giọng Ngài trong trẻo như tiếng chuông vàng, từ bi uyển chuyển khiến ai nấy nghe âm thanh mà sinh lòng hoan hủy cảm động; huống hồ Ngài lại có tài vô ngại mà diễn thuyết vô cùng thì ai mà không tôn quý.

  Cũng có lúc ngòi bút vân yên vẽ lòng giời đất. Cũng có khi câu thơ cẩm tú gửi hứng Thần Tiên.Thân tuy tại thế, lòng sẵn ly trần, gốc Đạo sớm giồng, nguồn Chân hầu mở. Thật là:

  Thân Tiên cốt Phật vốn từ xưa,
  Ngọc tướng kim dung nay hiển hiện.

  Chẳng những chỗ lập thân của Ngài rất đứng đắn, mà tư cách thật siêu phàm có công không kể công, có tài không cậy tài, có đức không lộ đức, lúc nào cũng khiêm nhường từ tốn, lúc nào cũng kín đáo nhiệm mầu. Thật là:

  Nhiệm mầu kín đáo như không,
  Ngọc còn ẩn bóng ở trong đá này.

  Cho đến đức trạch của Ngài lại dồi dào lan khắp cho nên ai ai cũng quý mến tôn trọng lấy mẫu là một viên ngọc liu ly trong ngần, một tấm gương Quang Minh chói lọi. Không những làm vẻ vang cho gia đình, cho tôn tộc, cho toàn bản đạo, mà lại cho khắp bên phái nữ giới. Cho nên Ngài tuy thác hóa đi rồi mà có khác chi đời đời hằng sống, Thật là:

  Bia đá còn truyền muôn thủa,
  Tiếng thơm lưu để ngàn thu,
  Đền đài miếu mạo điểm tô,
  Bốn phương ba cõi hương đưa ngạt ngào…

  Người ta sinh ra ở đời ai ai cũng có lúc phạm tội, ai ai cũng có lúc nhầm lỗi, được nết nọ hỏng nết kia, chỗ này thừa chỗ kia thiếu, không ai mà được toàn vẹn – Song đức Tuyết Sơn thật là có một, từ khi sơ sinh cho đến lúc kết hợp lương duyên, tề gia nội trợ, sử thế khai đạo, mọi đức mọi quý, mọi vẻ mọi hay, mọi nết mọi đẹp. Ngài rất nên thánh sạch, trong ngần, sáng láng, tròn chặn. Ngài thật là con cưng của Giời Phật, là tinh hoa của Nhật Nguyệt, là khí thiêng của sông núi, Giời sinh đức Tuyết Sơn khắp cả Thế gian không ai có thể so bì sánh đọ.

  Ngài có hiện thân nhiều phương nhiều xứ cứu đàn độ thế, giải nạn trừ tai và hiện nhiều phép lạ. Các vị thiện sĩ trong bổn đạo và ngoài ra nhiều vị có nhân duyên được trông thấy kim thân ngọc thể hoặc lúc thức tỉnh hay lúc chiêm bao.

  Cũng có khi trông thấy Đức Tuyết Sơn mình mặc áo trắng, chân đạp tòa sen một tay bưng bình Cam Lộ còn một tay cầm cành Dương Chi, cũng có khi trông thấy Ngài phóng những đạo hào quang trắng như tuyết rội xuống như mưa rào rất nên kỳ lạ; cũng có khi Ngài hóa hiện ra thân tăng ni. Năm Ất Dậu và năm Bính Tuất bổn đạo Quang Minh trong đàn Đào Nguyên và hầu hết các vùng lân cận, mọi người cầu xin nhiều vô kể xiết, biết bao bệnh tật tai chướng gian nguy, nhiều người trông thấy một vị sư nữ hiện đến nhà điều được tai qua nạn khỏi cả. Cho nên bổn đạo đàn Đào Nguyên và các đàn lân cận dự định lập các ngôi chùa thờ đức Bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn rất nên nguy nga tráng lệ.

  Đức A Di Đà Mẹ Báu và Đức Vô Nguyên Cổ Phật Dao Trì Vương Mẫu giáng bút đào bảo cho các vị Thiện Sĩ trong đạo Quang Minh biết rằng, tiền thân Giáo Chủ Tuyết Sơn nguyên là đức Nam Hải Quan Âm, và cho duệ hiệu Ngài là:

  “Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát”. Khi xưa Ngài tự cung giời Đâu Xuất giáng xuống làm công chúa thứ ba con vua Trang Vương. Vì công chúa xét lại cuộc đời không có chi là bền chắc. Rất đỗi giang sơn còn phải biến đổi, biển dâu còn phải chuyển dời, tháng ngày thấm thoắt như thoi đưa, giờ khắc trải qua như tên bắn, trẻ mau già, già mau chết, việc vinh hoa như giấc chiêm bao, sự phú quý tực cơn gió thổi. Sao bằng tu hành đắc quả làm Tiên làm Phật là qúy.

  Thưa rằng sắc vẫn là không,
  Thử suy giấc mộng ngắm trong người đời,
  Đua danh đua lợi chơi bời,
  Như đem trò rối mà chơi là thường,
  Dù ba mươi sáu tàn vàng,
  Tuổi ngoài ba vạn sáu ngàn ngày thôi,
  Huống chi kẻ tục trần ai,
  Lại có luân hồi mấy kiếp mà thương,
  Phu thê là đạo cương thường,
  Trăm năm chung được chén vàng mãi du?
  Nghĩ ra nên cũng buồn du,
  Sao bằng mượn cảnh mà tu lấy mình,
  May ra siêu thoát tử sinh,
  Yên thân nước Phật vui mình cõi Tiên,
  Trên thì báo đức sinh nên,
  Mai sau Người ở Tòa sen đời đời…
  Giữa thì tế độ cho người,
  Dưới những quỷ loài cứu lấy mọi nơi.

  Đến khi khôn lớn Vua Cha ép Ngài lấy chồng thì Ngài nhất định từ chối.

  Cúi đầu lạy trước thềm hoa,
  Tâu rằng con đội Đức Cha sinh thành,
  Nói sao nghe vậy mới đành,
  Nhẽ đâu con giám trái tình mẹ cha,
  Nhưng sao con khác người ta,
  Bẩm sinh từ thủa sinh ra đến dầy,
  Chỉ tin đạo Phật đêm ngày,
  Thấy đường gia thất lòng này dửng dưng.

  Đức vua nổi giận muôn phần, truyền bắt Ngài đem đầy đọa ra nơi hoa viên.

  Chúa Bà từ ấy cảm thương,
  Nghĩ đem điều hiếu suy lường mà coi.
  Thuận cha được một bề thôi,
  Trăm năm đến lúc sau rồi nào hay?
  Tưởng cha sát phạt đã đầy,
  Mai sau vào kiếp luân hồi ai lo?
  Mắt trần nào đã thấy cho,
  Lòng trần báng bổ nói dù có tin.
  Thôi thôi dốc một lòng nguyền,
  Đành thân chịu khổ dữ bên thiền già.
  Thân này thành Phật may ra,
  Hộ nước hộ nhà thì mới có phương.
  Dữ chi hiếu nhỏ tầm thường,
  Dữ điều hiếu nhớn rõ ràng báo ân.
  Càng trông nghiệp chướng cõi trần,
  Càng say đạo Phật muôn phần chẳng khuây.
  Sau vườn ở đó đêm ngày,
  Trông sao trông tuyết trông mây một mình.
  Một mình niệm Phật tụng kinh,
  Gió mát là quạt giáng thanh là đèn.

  Cho nên dù Vua Cha khuyên dỗ, dùng đến trăm mưu ngàn kế, đọa đầy hình phạt đến thế nào mà tấm lòng mộ đạo của công chúa cũng không hề chuyển đổi.

  Đã hay đạo Mẹ đức Cha,
  Giời cao bể rộng báo đà xứng chưa?
  Nhưng con khổ hạnh bây giờ,
  Mai sau cha mẹ được nhờ độ siêu.
  Bởi vì nghiệp chướng đã nhiều,
  Chẳng ra bể khổ cũng vào sông mê.

  Sau công chúa được đức Thích Ca cho trái bàn đào ăn vào không đói không khát và truyền sơn thần hóa hổ dẫn Ngài vào tu tại động Tuyết Sơn. Chín năm tu hành công viên quả mãn Ngài ra động Hương Sơn hóa thân thành Phật.

  Chúa liền theo bước đi sang,
  Trèo non qua suối đến Hương Tích Chùa.
  Núi cao xanh ngất mịt mù,
  Âm thanh cảnh vắng bốn mùa cỏ cây.
  Trên thì năm sắc từng mây,
  Dưới thì bể nước xanh rì như gương.
  Cá chim chầu lại tịnh đường,
  Hạc thường tiến quả hươu thường dưng hoa.
  Một mình tu núi Phả Đà,
  Thân là thân Phật cảnh là cảnh Tiên.
  Tu hành đã được chín niên,
  Bao nhiêu pháp Phật phép Tiên vào lòng.
  Bấy giờ tam phủ công đồng,
  Hội thành quả phúc phán trong lệnh truyền.
  Chư Phật Bồ Tát dưới trên,
  Thần linh thần tướng thiên thiên vàn vàn.
  Động nguyên hải nhạc linh quan,
  Ngũ lôi thần tướng thành hoàng xã ty.
  Điều ra tới trước lạy quỳ,
  Xin tôn Đức Chúa lên vì Tòa Sen.

  Sau khi Ngài thành đạo rồi mà lúc nào Ngài cũng thương xót muôn loài, cho nên Ngài có phát nguyện rằng:

  Hễ còn mầy khổ ở đời,
  Ta đã nguyện lời chẳng chứng ngôi cao.
  Quản chi trần thế tanh hôi,
  Giáng xuống cõi đời cứu độ chúng sinh.

  Đức bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn đã treo cao kim cổ đông tây một tấm gương, không những khắp các thiện sĩ trong đạo Quang Minh mà ai ai cũng nên hằng soi tấm gương sáng đó. Tu hành cho siêu việt – Âm Công cho tăng tiến. Đức hạnh cho hoàn toàn. Cũng có phen: Dở gót sen vàng – Dồi minh chủi ngọc – Tiêu riêu khoái lạc – Kiếp kiếp đời đời…

  Một kiếp đức Bạch Y Quan Âm giáng sinh bên nước Cao Ly lấy hiệu là Quan Âm Thị Kính, nêu lên hạnh “Nhẫn Nhục”.

  Nước ta về triều nhà Lê Ngài có giáng sinh vào cửa họ Hoàng ở tỉnh Thanh Hóa, Phủ Tĩnh Gia, huyện Quảng Xương, làng An Đông, nêu tấm gương “Đức Hạnh” Hiệu là:
  Thượng Sư Chính Phối Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Bồ Tát Hoàng Quý Thị huý Kế hiệu Diệu Chân.
  Sinh ngày: 21 tháng bẩy
  Hóa ngày: mồng 8 tháng mười
  Hiện nay có chùa thờ tại bản xã.

  Đến triều Nhà Nguyễn Ngài lại Giáng Sinh vào cửa Họ Hoàng, ở tỉnh Hà Đông, phủ Thanh Oai, tổng Thượng Thanh Oai, làng Yên Xá, cũng nêu tấm gương “Đức Hạnh”.

  Trong lúc sinh thời tu hành Ngài mộng thấy Đức Mẹ Báu A Di Đà, thân kim sắc tướng, rực rỡ oai nghiêm, ngự tòa sen vàng chói lọi, dơ cánh tay xoa đầu, đắp y và thụ ký cho Ngài. Một lần đức Phật Di Lặc đem Ngài lên cung giời Đâu Xuất ban Y Pháp và Quy Y thụ ký cho Ngài.

  Nay hiệu Ngài là:
  Quang Minh Chính Phối, Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Hoàng Qúy Thị húy Nhung hiệu Tuyết Sơn Bồ Tát.
  Sinh ngày: 21 tháng 7
  Hóa ngày: mồng 6 tháng 10

  Cổ nhân có câu:
  “Nước có nguồn – Cây có gốc”.
  Bổn đạo Quang Minh ta được vẻ vang rực rỡ, đông đúc thịnh vượng như ngày nay cũng là phần lớn nhờ Ngài. Vậy chúng ta muốn đường tu cho tinh tiến, quả phúc cho viên hoàn, cần phải có ân có nghĩa, có thủy có chung, có gốc có ngọn.

  Thiện Sĩ chúng tôi ước mong sau này đạo Quang Minh truyền khắp bốn bể năm châu, muôn nước muôn loài quy y tôn ngưỡng điều lấy ngày:
  21 tháng bẩy, 19 tháng 2 và mồng 6 tháng 10 Âm lịch
  là ngày Đại Khánh Đản. Những ngày ấy muôn dân điều trai giới, mộc dục, tu phúc, phóng sinh, bố thí, cúng dàng, tụng kinh, niệm Phật, thì thật quý hóa vô cùng!

  Vậy giờ này chúng tôi xin các đạo hữu thân mến, các anh chị em yêu qúy, cùng các cụ, các ông, các bà điều chắp tay quỳ gối để tưởng niệm đức Bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn Bồ Tát. Và xin đem hết lòng kính mến, tôn trọng, ngợi khen, tán thán, thờ phụng, cúng dàng

  NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 18. #18

  Mặc định

  Bài tường thuật về Đức Tuyết Sơn của đạo hữu Phạm Kim Sơn

  Từ cổ chí kim các bực Thánh Hiền điều lấy đạo đức làm gốc – Muôn sự trong Thế gian nếu không có Đạo Đức thì cũng như nước không nguồn, cây không gốc, nước không nguồn nước phải cạn khô, mà cây không gốc thì có vững bền sao được?

  Cho nên dẫu kinh luận thông kim quán cổ, dẫu tài giỏi dọc đất ngang giời, dẫu khoa học kinh thiên động địa, nếu không có Đạo Đức rồi cũng tan như khói, rã như tro, nào có đáng kể chi?

  Vị đạo hữu Nguyễn Trọng Trung hiệu Đạo Sơn thật đúng hai chữ tên và hiệu – Có hiếu có trung có đạo có đức – Và có nhân duyên với Đức Phật Quan Âm cho nên mới có kết quả rực rỡ như ngày nay:
  Tuyết Sơn vọng tự địa thế uy linh,
  Quan Âm Phật Tượng nguy nga sán lạn.

  Nay nhân ngày 20 tháng 3 tôn lô nhang Quang Minh, chúng tôi xin nói qua về đức Quang Minh Chính Phối Tuyết Sơn Bồ Tát.

  Năm 17 tuổi kết hợp lương duyên cho đến khi hóa thân thành đạo. Vì tôi là tế huynh cụ Đạo Chủ và lúc ấy ở chung một nhà cho nên tôi rõ biết thân thế đức Tuyết Sơn khi tuổi còn niên thiếu.

  Nếu tôi không nhầm thì lễ cưới Ngài về tiết đông thiên, tháng một. Đức Tuyết Sơn vừa bước chân vào nhà thì cái nhan sắc lộng lẫy tôn nghiêm của Ngài chuyển đổi cửa nhà hóa nên cảnh Phật. Mùi sen bay ngào ngạt. Ánh thụ khí tưng bừng. Tôi thiết tưởng một ngọn bút linh riêu tài hoa cũng không thể tả hết cái cảnh sắc sán lạn huy hoàng trong lúc bấy giờ. Cho nên cảnh sắc ấy lúc nào cũng phảng phất trong óc tôi, hiển hiện trước mắt tôi, khiến cho trong giờ này đọc bài tường thuật ở trước tượng Ngài, lòng tôi vô cùng vui vẻ mà cảm động.

  Tối hôm cưới, tiệc ngọc vui vầy, đuốc hoa rực rỡ, tôi cảm hứng có chúc cụ Đạo Chủ một bài ca, xin các đạo hữu thân mến từ mẫn cho phép tôi đọc lại:
  Nhà vừa mở tiệc đoàn viên,
  Phỉ nguyên sánh Phượng đẹp duyên cưỡi Rồng.
  Bông sen cánh thắm mầu hồng,
  Người Tiên lạc xuống cõi Trần quý sao!
  Mừng nhà phúc trạch giồi dào…
  Lan phô vẻ đẹp bích đào khoe tươi.
  Vườn xuân tươi đẹp nhất đời!

  Nhời thơ thốt ra tự tâm can mà quả nhiên ngày nay đúng thật! Đức Tuyết Sơn tiền thân là Phật Quan Âm, không những đức Mẹ Báu A Di Đà giáng bút chỉ bảo rõ ràng mà còn không biết bao nhiêu bài tường thuật nói rõ sự linh ứng của Ngài có ấn có chứng rõ ràng minh bạch.

  Đức Tuyết Sơn là Bông Sen Báu trên nước Phật – Trái Bàn Đào chốn động Tiên – Ngoài cái nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy và cái vẻ uy nghi đoan chính của Ngài, lạ nhất đôi con mắt phượng lóng lánh như ánh sao băng, sáng quắc như vừng Nhật Nguyệt, trong suốt như nước mùa thu. Đôi con mắt hàng phục tất cả bọn thiên ma ngoại đạo.

  Còn như phẩm hạnh của đức Tuyết Sơn là thật diệu kỳ! Thật tôi chưa từng thấy Ngài hoảng hốt bàng hoàng, thật tôi chưa từng thấy Ngài nóng nảy giận rỗi; lúc nào cũng khoan thai dịu dàng, lúc nào cũng thung dung nhàn nhã; lúc nào cũng đoan chính trang nghiêm; lúc nào cũng tự nhiên tự tại. Lúc nào cũng tươi đẹp như đóa HỒNG NHUNG; lúc nào cũng thơm tho như sen mặt nước; lúc nào cũng xanh rờn như cây tòng bách; lúc nào cũng tươi thắm như nén vàng mười.

  Tôi thiết tưởng dẫu người phiền não đến bực nào thấy dung nhan phẩm hạnh của Ngài cũng tiêu hết phiền não mà sinh lòng hoan hỷ.

  Khi sinh thời nội tướng tôi là Minh Sơn Thiện Sĩ thường vẫn nói: “Người ta sinh ra ở đời được nết nọ hỏng nết kia, chả ai được hoàn toàn mà chả ai không nhầm lỗi, song đức Tuyết Sơn được mọi vẻ mọi hay, mọi đường mọi quý, mọi phẩm mọi tôn, mọi nết mọi đẹp. Đức Tuyết Sơn rất nên thánh sạch – Ngài vốn cốt Phật thân Tiên. Ngài là con yêu quý nhất của đức Cha Hiền Mẹ Báu. Ngài là ngôi sao sáng chiếu vạn vũ. Ngài là vừng giăng trong tỏ rõ bốn phương – Đức Tuyết Sơn không ai có thể sánh đọ”.

  Tôi còn nhớ một khi nhà danh nho tiếp kiến Ngài đã phải thốt ra hai câu này:
  Phong tư ôn độ nhân như ngọc,
  Ứng đối văn chương khí tự hồng.

  Thật là:
  Người đẹp như ngọc – Nhời văn đẹp như ngọc – Nét bút tươi như ngọc – Phẩm hạnh trong sáng như ngọc – Tiếc rằng trên Thế gian không còn có thứ gì qúy hơn ngọc để mà đọ sánh! Đến nay tôi thấy nhiều bài tường thuật sự linh ứng mầu nhiệm của Ngài, phép thần thông vô biên của Ngài, thì tôi lại càng thêm tôn kính quý trọng.

  Đức Quan Âm vẻ lịch mầu thanh, thân vàng cốt ngọc, vì quá thương yêu nhân loại trong đời mạt pháp, giáng xuống nơi trần tục tanh nhờn ô uế để treo gương Đạo Đức Tu Hành – mà không những kiếp này, Ngài đã giáng sinh nhiều đời nhiều kiếp – Vậy chúng ta nên hằng soi tấm gương đó: lấy tế độ từ bi làm căn bản, lấy trung hiếu tiết nghĩa làm gốc nguồn, con đường đạo chân bước chẳng chồn, cái giây cương tay cầm vẫn vững – Ngõ hầu sau cùng được ấn chứng, sau cùng được tu nên. Tôi cùng các anh chị em, BỆ NGỌC TÒA SEN, đời đời họp mặt.

  NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  PHẠM ĐÌNH LUẬN
  Hiệu Kim Sơn
  102 phố Cầu Gỗ - Hà Nội.

 19. #19

  Mặc định

  Bài tường thuật về Đức Tuyết Sơn của đạo hữu Phạm Minh Sơn

  Cổ nhân có câu: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”. Nghĩa là một miếng ăn một hớp uống cũng do số giời định từ trước. Thế này ta mới rõ quyền phép của Đức Cha Hiền thật vô biên vô lượng! To vô cực nhỏ tý ty, Ngài đều xếp đặt phân lớp từ trước. Không còn cái gì ra khỏi ngoài vòng Tạo Hóa được.
  Năm Mậu Ngọ tháng 2 ngày 19 lúc giờ tý, tôi nằm chiêm bao thấy các vị ăn mặc màu áo đỏ lua tua tựa thiên y, mặt mũi vị nào cũng sáng sủa, hiền từ, xưng là Thiên thần, bảo tôi rằng: Tuân lệnh đức Mẹ Báu cho ta xuống báo để nhà ngươì rõ rằng có Đức Nam Hải Quan Thế Âm Động Hương Tích chùa Tuyết Sơn giáng thế đã 17 năm, sau Ngài sẽ được hiệu là “TUYẾT SƠN BỒ TÁT”. Hiện Ngài ở phố Hàng Áo hàng Bút số 80. Họ Hoàng huý Nhung. Ngài vốn có nhân duyên với Đức Giáo Chủ, vậy nhà người nên đến mà cầu hôn. Tôi hỏi lại rằng: “Bạch Đức Thiên thần, Đức Giáo chủ nào?”. Thiên thần mỉm cười giả nhời rằng: “ Đức Giáo chủ tức là em ruột nhà ngươi đó”.

  Lúc tôi chợt tỉnh mộng, ngồi suy nghĩ cho đến sáng lấy làm lạ kỳ vô cùng! Tôi vừa định đến nơi địa chỉ mà các Thiên thần đã báo để hỏi xem hư thực ra sao, thì chợt cụ Nguyễn Thị Chất ở ngõ Hội Vũ đến chơi, tôi thuật lại giấc mộng cho cụ nghe. Cụ giật nẩy mình lấy cái mộng đó là linh dị vô cùng! Vì cụ biết rõ cả gia thế nhà Họ Hoàng ở phố Hàng Áo Hàng Bút. Cụ xin làm mối. Quả nhiên đúng như mộng nhân duyên Giời đã định trước cho nên Họ Hoàng nhận nhời ngay, mọi sự êm đẹp mà cuộc hôn lễ định vào mùa đông tháng 11 năm Mậu Ngọ.

  Trong khoảng 10 năm, ở chung cùng nhà, tuy rằng chị chồng em dâu, mà tôi kính trọng đức Tuyết Sơn đến vô cùng cực! Và càng ngẫm đến giấc mộng bao nhiêu lại càng đúng bấy nhiêu.

  Phần thứ nhất xem như nhan sắc của Đức Tuyết Sơn thực là:
  Mây thua nước tóc – Tuyết nhường màu da – Mày ngài phơn phớt như núi mùa xuân – Mắt phượng long lanh tựa vừng Nhật Nguyệt – Miệng mỉm cười trăm hoa phô vẻ đẹp, mùi nhang bay ngào ngạt bốn phương – Chân bước đi nở đóa Sen vàng, hiện cảnh sắc huy hoàng lộng lẫy.

  Hình dung Đức Tuyết Sơn thật yểu điệu thanh tân – Cốt Cách mềm mại rịu ràng như chiều xuân dương liễu. Vẻ đẹp của Đức Tuyết Sơn không có bút nào mà tả cho xiết được. Tưởng như bao nhiêu tinh hoa của giời đất chung đúc cả vào Ngài. Thật đúng như câu:
  Mầu thanh vẻ quý nhất đời,
  Tinh hoa chung đúc Đất Giời luyện nên.

  Ta xem truyện cổ tích thấy nói Tây Thi nghiêng nước nghiêng thành; Chiêu Quân hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng tôi giám chắc so với nhan sắc Đức Tuyết Sơn thì Tây Thi tái thế cũng kém xa, mà Chiêu Quân phục sinh cũng mất vía – Thật là:
  Đào trên mây hạnh trên giời,
  Dung nhan xinh đẹp nhất đời Trần gian,
  Tây Trì một đóa Sen Vàng,
  Khoe phô cánh thắm nhi vàng xinh tươi.

  Thầy tướng sĩ đại danh là Mạch Văn Điền đã nói rằng: “Đức Tuyết Sơn đủ các tướng quý lạ, người Trần gian không ai có thể sánh đọ được cùng Ngài. Mà tướng quý nhất lạ nhất là toàn thân Ngài lúc nào cũng thơm ngát như mùi sen báu – Thật đúng như câu:
  Thân vàng ngọc cốt Phật Tiên,
  Ngát mùi sen báu ở bên cạnh mình.

  Còn như đức hạnh của Đức Tuyết Sơn thì thật là tuyệt diệu không sao mà mô tả cho xiết được. Thật là mọi vẻ mọi hay, mọi nết mọi đẹp, mọi phẩm mọi tôn, mọi cách mọi quý. Trong tề gia ngoài xử thế, mỗi nhời nói như phun châu nhả ngọc, mỗi việc làm như ánh hiện Quang Minh. Thật là muôn nết vẹn tròn, muôn đức đầy đủ.

  Còn như trí tuệ của Đức Tuyết Sơn thì thật là kỳ lạ mà cao siêu đến tột bực, người ta sinh ra phải học mới biết, nhưng Ngài tự nhiên hiểu biết hết cả. Tôi hãi còn nhớ một năm kia vào ngày 28 tháng chạp, quyển sổ giao thiệp tiền nong của tôi cùng các bạn buôn bỗng biến mất. Thành thử kẻ thiếu người đủ bao nhiêu không sao mà tính toán cho ra được. Lúc đang bối rối lo nghĩ thì bỗng Đức Tuyết Sơn đi vắng vừa về. Tôi thuật lại sự mất sổ thì Ngài nói rằng: “Xin chị đừng bối rối – Tôi đã thuộc hết quyển sổ ấy rồi”. Thì ra tuần lễ trước người thư ký đọc các số tiền để tôi tính bàn toán, Đức Tuyêt Sơn lúc bấy giờ cũng ngồi bên cạnh, nghe đọc qua một lượt mà Ngài nhớ được hết. Lúc đầu tôi còn hồ nghi, nhưng đến ngoài Giêng người bạn buôn hàng của tôi tự nhiên cầm quyển sổ lại giả - Thì ra trong khi đóng hàng, các người làm vô ý vơ lẫn quyển sổ đó vào hàng hóa mà không biết – Tôi vội đem quyển sổ mới Đức Tuyết Sơn đọc hôm gần tết với quyển sổ cũ so sánh thì các số tiền đúng nhau như in không sai một mẩy.

  Nhớ được các con số đã là khó! Mà nhớ được các con số một quyển sổ giầy thì lại càng khó vô cùng! Ngài thật là một vị Phật sống. Ngài thật thông minh đến cực điểm! Nói rút lại: “Từ nhan sắc, nết na đến trí tuệ của Đức Tuyết Sơn thực là đệ nhất – Không thể nào mà tán thán, bàn nghĩ, tính lường cho được – Người trần tục mà muốn ví với Ngài có khác chi đem hến mà múc nước bể Đông, dùng con mắt thịt mà ngó các từng giời cao vô lượng! Tôi giám chắc cổ kim đông tây không ai có thể sánh đọ cùng Ngài được.

  Ngài thật là viên ngọc quý nhất trên nước Giời – Bông Sen báu nhất trong cảnh Phật – Ngôi sao sáng nhất chiếu Càn Khôn.

  Sau đây tôi lại xin tường thuật một giấc mộng kỳ lạ của tôi, càng rõ vẻ quý báu vô cùng vô cực của Đức Tuyết Sơn.

  Năm Tân Mùi tháng riêng ngày mồng 9 lúc giờ Sửu, tôi thấy có hai vị mặc áo thiên y đến bảo tôi rằng: “Minh Sơn Thiện Sĩ mau theo ta đi xem cân phúc tội”. Tôi mừng rỡ đi theo hai vị Thiên Sứ - Tôi thấy đứng trên một đám mây, mà đám mây càng lên cao bao nhiêu cảnh sắc ở trên giời càng thấy đẹp bấy nhiêu – Bỗng đến một nơi cảnh sắc lạ lùng đến nỗi từ đất đai đến cung điện, chỗ nào cũng lóng la lóng lánh vàng ngọc cùng chân châu đẳng bảo như: liu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, san hô và hổ phách.

  Tôi trông thâý một tòa Sen Vàng thắm chói cao ngứt từng giời, mỗi một cánh sen hiện ra một vị Hóa Phật, ngự trên Tòa Sen một vị toàn thân bằng vàng, tướng mạo cực kỳ tươi đẹp, thật đúng như câu:
  A Di Đà Phật thân kim sắc,
  Tướng hảo đoan nghiêm vô đẳng luân.

  Vị Thiên Sứ nói cho tôi biết đó là Đức Vô Nguyên Cổ Phật Vô Cực Thánh Hoàng – Tức là Đức Mẹ Báu trong đạo Quang Minh.
  Vị Thiên Sứ lại chỉ cho tôi biết
  Từng thứ Nhất là các chư Phật.
  Từng thứ Hai là các chư Bồ Tát.
  Từng thứ Ba là các vị Bích chi Phật – La Hán – Thanh Văn – Duyên Giác.
  Từng thứ Tư là các vị Thiên Tử các cõi giời.
  Từng thứ Năm là các Chúa Quỷ Vương, Thập Điện Diêm Vương, các bộ Phán Quan, các bộ quỷ sứ, các Thần Linh, Thánh Chúa, Thành Hoàng, Thổ Địa, Táo Quân, Sứ Giả - Thiên thiên vạn vạn, hằng hà xa số không thể nào mà đếm cho xiết được.

  Nơi chính giữa tôi thấy để một cái cân to, rồi tôi thấy gọi tên từng người một lên cân, người nọ bước xuống người kia bước lên. Các Thiên Thần xướng bao nhiêu cân thì Thập Điện Diêm Vương cầm bút biên vào một quyển sổ to đệ trình Đức Mẹ Báu.

  Tôi còn nhớ rõ có nhiều vị Thiện Sĩ trong đạo Quang Minh lên cân như:
  Thuận Sơn – Phong Sơn – Triều Sơn – Hợp Sơn – Thời Sơn – Cách Sơn – Chất Sơn – Thịnh Sơn – Thực Sơn – Dụng Sơn – Phủ Sơn – Cương Sơn – Chấn Sơn – Trinh Sơn – Chỉnh Sơn – Hóa Sơn – Tuy Sơn – Duy Sơn – Trì Sơn – Thúc Sơn – Tăng Sơn – Ái Sơn v.v…

  Bỗng nghe xướng:
  Phủ Sơn Thiện Sĩ: 680 cân 2 lạng
  Ái Sơn Thiện Sĩ: 683 cân 3 lạng
  Tăng Sơn Thiện Sĩ: 720 cân 6 lạng
  Chỉnh Sơn Thiện Sĩ: 480 cân 5 lạng
  Tùng Sơn Thiện Sĩ: 230 cân 7 lạng
  Cử Sơn Thiện Sĩ: 183 cân 4 lạng
  Địa Sơn Thiện Sĩ: 780 cân 2 lạng

  Rồi tôi thấy gọi người chị chồng tôi là Phạm Thị Quý hiệu Vân Sơn lên cân – Bỗng thấy trên xướng một câu: nặng lắm, nặng lắm! 2283 cân 2 lạng 3 đồng cân.

  Còn cân nhiều vị thiện sĩ mà tôi không thể nhớ xiết, cuối cùng khi cộng sổ thì cả ba nghìn cõi Thế giới được có 1342 người cân được từ 10 cân trở xuống. Trong số 1342 người lọc được 40 người 6 cân – 23 người 5 cân – 1 người 3 cân 2 lạng 6 đồng cân – Sau cùng tôi thấy hai vị Thiên Thần đến trước mặt đức Tuyết Sơn chân quỳ tay chắp cung kính bạch rằng: “Xin mời Đức Tuyết Sơn lên cân”.

  Đức Tuyết Sơn vui vẻ gót sen nhẹ bước lên cân – Thì lạ quá! Cân không nhúc nhích một tí nào.

  Các vị Thiên thần đến trước Tòa Sen quỳ xuống bạch rằng: “Bạch lạy Đức Mẹ muôn trùng, Đức Tuyết Sơn nhẹ nhẹ thanh thanh như hư không vậy”.
  Đức Mẹ Báu vui mừng hé một nụ cười phóng ra muôn đạo Kim quang chói lọi – Mẹ giơ cánh tay toàn vàng thắm chói xoa lên đầu đức Tuyết Sơn mà ban khen rằng: “Này Tuyết Sơn con yêu quý nhất của mẹ, đẹp lòng Mẹ đủ mọi đàng”.

  Vừa khi ấy các từng giời điều mở, mây lành năm sắc đỏ ối, các vị Thiên Tử các từng giời và các Thiên Thần điều lấy các bông hoa rất báu rưới xuống mà tán thán cúng dàng Đức Tuyết Sơn khi ấy khi ấy tiếng nhạc giời thánh thót, tiếng đàn sáo du dương. Tôi nghe văng vẳng tiếng hát mừng như sau, câu được câu không lõm bõm, xin nhớ đến đâu biên đến đấy:

  1.
  Kính mừng Đức Tuyết Sơn,
  Thật rất nên Thánh Sạch,
  Toàn thân là vàng ngọc,
  Bay tỏa ngát mùi sen.

  2.
  Kính mừng Đức Tuyết Sơn,
  Con quý nhất của Mẹ,
  Không ai thể sánh đọ,
  Khắp ba Cõi sùng tôn.

  3.
  Kính mừng Đức Tuyết Sơn,
  Dung nhan cực tươi đẹp,
  Bông Sen báu nước Phật,
  Không ai thể sánh bì.

  4.
  Kính mừng Đức Tuyết Sơn,
  Tướng mạo thật đoan chính,
  Muôn đời điều tôn kính,
  Lập chùa miếu nguy nga.

  5.
  Kính mừng Đức Tuyết Sơn,
  Lòng từ bi vô lượng,
  Đức cảm trên Thiên Thượng,
  Ân ban khắp nhân gian.

  Bài hát mừng còn dài lắm, tiếc rằng tôi còn chướng giầu tuệ mỏng không sao mà nhớ cả được.

  Khi tỉnh giấc vào lúc 5 giờ 10 phút, trong trí còn nhớ hết mọi điều, cho nên tôi vội cầm bút biên ngay.

  Xuy xét đạo Giời báo ứng phân minh, tơ hào gang tấc, nghĩ đến rởn óc rùng mình, càng thêm nức dạ làm lành, càng thêm gia tâm ở đức. Ngày, giờ, giây, phút, xét tính soi lòng, cải quá ăn năn không hề sao nhãng. Xét trong giấc mộng, nghĩ đến Đức Tuyết Sơn, càng thêm quý thêm yêu, thêm tôn thêm trọng, thêm nể thêm vì, thêm cung thêm kính.

  NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 20. #20

  Mặc định

  Bài tường thuật về Đức Tuyết Sơn của đạo hữu Phạm Đức Sơn

  Tôi xin tường thuật một giấc mộng toàn vàng của tôi, chứng tỏ sự cao qúy và quyền phép của ĐứcTuyết Sơn Bồ Tát.

  Năm Mậu Tý tháng 10 đêm mồng 4 tôi nằm mộng thấy có người bảo tôi rằng: “Mau theo ta đi yết kiến Đức Bồ Tát, ai muốn cầu xin Ngài việc gì cũng được như ý nguyện”. Khi đi đến càng gần càng sáng, đường phố toàn đèn sáng trưng, cả đến cây cối cũng lóng lánh những đèn như bóng đèn điện.
  Bước chân vào một tòa nhà rất cao, nguy nga lộng lẫy, điện ngọc cung vàng. Phải đi qua mấy lần cửa, mấy buồng mới tới nơi chỗ Đức Bồ Tát ngự.
  Chỗ Ngài ngự cung điện cao ngút giời, chung quanh ba bức tường toàn bằng vàng, kết thành hoa như hoa gấm dệt. Ngài ngự trên một cái Ngai Vàng cao đến trên 20 thước tây. Cái ngai này to lắm toàn bằng vàng điệp thắm đỏ long lanh, ánh ra muôn đạo kim quang trông rất đẹp, quấn chung quanh ngai những con rồng vàng dương vây uốn khúc, trông rất linh diệu y như rồng thật. Trước ngai có một lộ bộ bằng vàng nhưng không cắm gươm dáo kích chùy, mà toàn những bút nghiên sổ sách toàn bằng vàng, các đồ bày biện trang hoàng không biết bao nhiêu mà kể xiết, nhưng cũng toàn bằng vàng. Chỉ tiếc rằng ngọn bút tôi không có tài tả, nếu tả cho tinh vi thì bao nhiêu trang giấy đặc nhưng cũng chưa chắc có hết. Nói rút lại hiện ra trước mắt tôi một cảnh sắc toàn vàng, một cảnh sắc lộng lẫy oai nghiêm, một cảnh sắc huy hoàng sán lạn, một cảnh sắc rực rỡ qúy tôn, một cảnh sắc lung linh diễm lệ. Một cảnh sắc không thể tưởng tượng, một cảnh sắc không thể luận bàn, một cảnh sắc mà trong Thế gian này không có cảnh sắc nào có thể sánh đọ một phần trong muôn triệu ức.

  Bỗng chốc trong đêm tối có người bảo tôi quỳ xuống, tôi vội quỳ xuống làm lễ triều bái, cúi rạp đầu xuống thềm vàng. Bỗng nghe có tiếng truyền cho phép tôi ngửng lên chiêm ngưỡng dung nhan.

  Tôi trông thấy Đức Bồ Tát khăn vàng áo vàng lóng lánh, mắt phượng mày ngài, môi son má phấn, dung nhan Ngài thật vô cùng tươi đẹp mà có vẻ phúc hậu từ bi, oai nghiêm tôn qúy, tưởng ai trông thấy cũng đem lòng cung kính mà lễ bái cúng dàng. Thật không sao mà tả xiết được. Tôi nhìn rõ ràng là Đức Tuyết Sơn Bồ Tát.

  Đức Tuyết Sơn nhìn tôi Ngài mỉm cười như muốn đóa sen hồng phô tươi khoe thắm rồi Ngài hỏi tôi rằng: Con có muốn cầu xin việc gì không?
  Tôi nghĩ bụng: “Mợ ta đã cao quý đến cực điểm như vậy thì sau này, ta muốn cầu gì mà chẳng được”. Mà cũng một phần là tôi còn ít nhân duyên cho nên tôi giả nhời rằng: “Bạch lạy Đức Tuyết Sơn, Đệ Tử con không cầu xin gì cả”.

  Đến khi tỉnh mộng tôi lấy làm tiếc vô cùng! Vì trong đời tôi không thấy một cái mộng nào qúy hóa mà rõ ràng như vậy. Bạch các đạo hữu thân mến, ngày nay tôi viết bài tường thuật này mà tôi còn tiếc, mà còn tiếc mãi…

  NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Sao ngày nay thầy chùa khác ngày xưa quá?!?
  By silicon11 in forum Đạo Phật
  Trả lời: 83
  Bài mới gởi: 16-06-2013, 03:33 AM
 2. PHƯƠNG TU THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ
  By kinhvotu in forum Đạo Cao Đài
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 22-07-2012, 12:50 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:38 AM
 4. Truyền thọ tam quy
  By phúc minh in forum Đạo Phật
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM
 5. QUANG MINH TU ĐỨC - KINH TỨ BẤT TỬ
  By Love_Tamlinh in forum Quang Minh Tu Đức
  Trả lời: 12
  Bài mới gởi: 01-01-2011, 11:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •