KINH CHÙA TUYẾT

Quang Minh Tu Đức Tâm Đạo

BẠCH Y QUAN ÂM TUYẾT SƠN Giáng thi

Bát Nhã sinh chồi nảy nhánh mầm,
Nay mừng muôn nước niệm Quan Âm,
Rồng vàng quanh khúc triều Kim Quyết,
Thế giới quy về một ĐẠO TÂM.

CẢNH SẮC CHÙA TUYẾT: Nam thiên đệ nhất động

Ai về nhắn nhủ đôi lời
Có đi Chùa Tuyết cho tôi đi cùng!
Chùa Tuyết có chín con rồng
Giương vây uốn khúc lượn vòng quanh co,
Chùa Tuyết có Thái Cực Đồ,
Có điện Ngọc Quyết, có lò Kim Đan,
Chùa Tuyết có ao Sen Vàng
Có suối Thanh Tịnh, có hang U Huyền,
Chùa Tuyết có núi Thiên Nhiên,
Ông lão thổi sáo, có Tiên gảy đàn,
Chùa Tuyết có chiếc ấn vàng,
Có dấu Bách Bảo, có đàn Thất Tinh,
Chùa Tuyết có cây Ngọc Quỳnh,
Có gác Vọng Nguyệt, có đình Ô Diên,
Chùa Tuyết có bút có nghiên,
Có cung Bắc Đẩu, có hiên Tây Trì,
Chùa Tuyết có động Bạch Y
Kỳ Lân củng phục, Thần Quy khấu đầu.

Hương Sơn PHẠM NGỌC THÀNH

QUYỂN TRUNG VÀ QUYỂN HẠ

Nước Lã Hóa Hoa Sen


Tôi hằng ngày tụng kinh chùa Tuyết, niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn và cầu bài Cam Lộ. Một buổi kia tôi để ba cốc nước lã, khi cầu xong uống thì thấy ba cốc nước hiện ra ba mùi hoa khác nhau. Một cốc mùi hoa sen, một cốc mùi hoa hồng nhung và một cốc mùi hoa thủy tiên. Tôi lấy làm lạ cho cả nhà uống thì ai cũng cảm nhận là ba mùi hoa. Và thường thường cốc nước lã để trên ban cầu nguyện xong đem xuống uống thì đã hóa ra cốc hoa sen, hương vị thơm ngào ngạt. Cuối năm Mậu Dần và đầu năm Tân Mão, nội tướng tôi gặp nhiều tai ách bệnh tật nguy nan vạn tử nhất sinh, đều niệm danh hiệu và tụng kinh Đức Tuyết Sơn được tai qua nạn khỏi. Vì thấy Ngài linh ứng mầu nhiệm vô cùng, cho nên cả nhà tôi đều đeo chân tượng Đức Tuyết Sơn, niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn và tối nào cũng tụng kinh Chùa Tuyết.tôi lại kính cẩn nhờ người thợ vẽ trai giới vẽ bức chân dung Đức Tuyết Sơn, hô thần nhập định, lập một ban thờ thật nguy nga để thờ phụng Ngài.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Trịnh Hữu Mỹ hiệu Xuân Sơn
30 Phố Hàng Da – Hà Nội


ĐỨC TUYẾT SƠN hiện Kim Thân Ngọc Thể

Đêm hôm 21 tháng 4 năm Tân Mão, tôi vừa niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn và tụng kinh Chùa Tuyết xong, để ảnh Ngài lên bàn thì lạ quá! Cái ảnh Ngài cứ dần dần to mãi ra. Rồi Ngài hiện thành Kim Thân Ngọc Thể, mặt ngọc da ngà, môi son má phấn, nhan sắc cực kỳ lộng lẫy tươi đẹp, trên đầu Ngài ánh ra muôn đạo hào quang trông chói lòa cả mắt. Tôi vội vàng quỳ xuống niệm câu: Na Mô Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát. Lúc bấy giờ suốt nhà tôi hiện ra một cảnh sắc huy hoàng sán lạn, mùi tiên hương dị xạ sực nức, mùi sen tỏa ngạt ngào. Cho đến ba ngày hôm sau mùi thơm cũng chưa dứt. Vì thấy Đức Tuyết Sơn anh linh hiển hiện cho nên mắt tôi trông thấy thế nào tôi lại y theo vẽ bức chân dung Ngài, tôn lập ban thờ, hương hoa cúng dàng, để kỷ niệm muôn đời. Nam Mô A Di Đà Phật.

Lê Văn Lương, hiệu Thiện Sơn
76 Phố Hàng Điếu, Hà Nội