chào các anh chị trong diễn đàn em có một số điều thắc mắc về phương pháp quán chữ Lam, em nghe người ta nói quán chữ Lam rồi trì vào nước cho người bệnh uống thì có thể cjhu74a được bệnh. anh chị nào có thể hướng dẫn chi tiết làm sao quán ra được chữ Lam không?
Em đã học thuộc được mặt chữ Lam, em nhắm mắt lại cố gắng vẽ ra từng nét trong chữ Lam, vẽ được nét này thì mất nét kia. nói tóm lại vẽ xong chữ Lam là trước mặt chỉ có màu đen.
THANKS ALL MEMBERShug007hug007