Đối thoại với thượng đế là một cuốn sách tâm linh của tác giả Neale Donald Walsch đã có xuất bản ở Việt Nam. Tất nhiên Thượng Đế ở đây có lẽ là Thượng Đế bên trong của tác giả. Tuy nhiên những kiến thức và những thông tin cuốn sách này mang lại quả thật rất phong phú và khác xa những giáo điều của các tôn giáo hiện nay.Nó đem lại những câu trả lời đó là: Tất cả chúng ta đều là Thượng Đế - tất cả chúng ta đều là một phần của Thượng Đế. Chúng ta ở trái đất này để trải nghiệm chính bản thân mình và nhớ lại mình thật sự là ai. Mỗi con người mỗi linh hồn đều vĩ đại - hãy biết mình vĩ đại hãy xóa bỏ nỗi sợ hãi, xóa bỏ mọi giới hạn mà ta tự đặt ra cho chính mình. Có lẽ một số bạn đọc sẽ cho những thông tin trong cuốn sách là bịa đặt
Nhưng các bạn nên bỏ các thành kiến đó đi và hãy đọc hết rồi mới nhận xét.
Nguồn: ZeroKhongVo.Tk