KÍNH CHÀO CÁC CHƯ THIỆN TRÍ THỨC
KÍNH CHÀO TẤT CẢ ĐồNG TU
sở dĩ mình mở topic này là muốn cùng các bạn trao dổi về phưong pháp giãi thoát .....và chúng ta cần có những gói hành trang nào cần thiết ..đễ khi chúng ta cất bứoc có dựoc tấm bãn đồ trên tay ....và những trang bị cần thiết trên con đừong cầu đạo giãi thoát .
và đây ........ mình xin phép các đồng tu đê viết lên nhửng cảm nghĩ của mình ...
giãi thoát ..có nghĩa là chặt đứt những lệ thuộc và nhửng sợi dây ràng buộc ....chẵng khó lắm đâu các bạn ...
chĩ là các bạn có quyết tâm hay ko thôi ..
vd..mình đang hút thuốc ...đó chẵng qua chĩ là thói quen ...thế thì. để ko còn lệ thuộc vào nó nữa .chúng ta từ bỏ nó ..như vậy là đã tạm hiểu về 1 cách giãi thoát....
vì chúng ta còn đi học ..nên phải từng bứoc .từng bứoc 1 từ bõ dần dần nhửng thói quen tập nhiểm ...
nếu chúng ta thấy rõ rằng ...khi xưa ta bé ta có hút thuốc đâu ...
thì việc xả bõ hay dứt bõ có gì là khó lắm đâu .chỉ là do chúng ta thiếu quyết tậm ...
tưong tự như vậy ...uống ruoự ..cùng là do thói quen ....muốn tìm cảm giác ..
có thể bõ đựoc mà ... v.v.v.v
từ đây chúng ta thấy dựoc 1 cách rõ ràng ...những thói quen do tập nhiễm ..có thễ từ bõ chẳng khó chút nào cã ....
và từ đây chúng ta bứoc lên con đừong tu tập và tu học
cấp 1 /thế nào là giãi thoát ... giãi thoát mang lại cho chúng ta nhửng gì mà chúng ta lại cần thiết ...và tìm cầu
đó là sự an vui ko lệ thuộc ...ko dính mắc ...hạnh phúc sẻ luôn ở quanh ta
tiếp theo đó ....các bạn sẻ đi lên nữa ..
chúng ta cầu giải thoát cũng như đi học vậy
hết lớp 1 ...2 v.vv. và cuối cùng ..là kỹ sư... bác học v.v.v thì trong phật đạo
củng như thế chẳng khác chút nào cã ..
từ sơ quà tu đã hàm .nhị quả tư đà hàm tam quả a na hàm tứ quã a la hán
4 tầng ...ko vô biên ..thức vô biên .vô sở huữ xứ ...phi tửong phi phi tửong .. và sau cùng là 4 tầng diệt thọ tữong ...
từ đây chúng ta suy ra dựoc rằng
GIÃI THOÁT CŨNG NHƯ THẾ .củng có nhửng tầng lớp ..nhửng tthứ tự ..
đôi khi nhỡ thông minh ...cũng có những hành giã vựot cấp ..đây là trừong hợp ngoại lệ
bây giờ chúng ta cùng bàn đến giãi thoát cấp 2
nhửng hành trang cần thiết
1/tập trung tư tữong ....cố gắng làm sao giữ dc 1 niệm càng lâu càng tốt
vd bạn thử nghì xem tại sao khi chúng ta xem phim .nghe nhạc chơi game online
thì có thễ ngồi từ vài tiếng cho đến suốt ngảy dc .mà tại sao chĩ tập trung tư tửong khoãng 10 hay 20 phút lại ko dc
cũng chĩ là do thói quen
nếu các bạn suy nghỉ lại các bạn sẽ thấy ..đúng là chẵng có gỉ khó lắm ..chĩ là do ..mình trong lúc tập trung
để cho bộ óc ko làm việc ... tại sao ...vì các bạn ko có chũ đích ...ko có hứong đối tựong ..nên dễ bị phân tâm
do hạn chế khuôn khổ mình chĩ xin trình bãy đến đây thôi ...mong chư thiện tri thức và đồng tu .....cùng giúp sức cho topic này làm kinh nghiệm và hành trang cho những bạn đi sau
mình vốn ko giỏi văn nên cách viết ko hay .. mong các bạn chĩ lấy ý mà quên lời và cuối cùng mình mong rằng topic này đựoc xây dựng trên tinh thần cầu học
mong rằng những hiền huử nghiêm túc đễ topic này ko bị loãng chũ đề ....nếu các bạn ko thích thì chĩ xem thôi đững spam ..
trân trọng kính chào tất cả chư thiện tri thức và các đồng tu