Chào các cao nhân và đạo hữu trên diễn đàn.

Tôi vừa liên lạc với một vị thầy trong ngành Nhân Điện và được thông báo rằng Cô Thủy, tại lớp 21 vừa rồi, yêu cầu tạm thời không tiếp tục lưu hành các ấn phẩm ngành nữa vì "ngôn từ trong đó cũng có cái thật có cái giả". Để tránh những sự đáng tiếc nào đó có thể xảy ra, với sự tôn trọng quyết định của các bậc bề trên, tôi xin phép tạm ngừng đăng giáo trình này dù thực tâm rất lấy làm tiếc vì đã định đăng từ lâu mà bận quá, đến lúc dùng cách này thì đã hết hạn. Thực tế tôi thấy cũng không có gì to tát cả, tuy những phần sau theo tôi chứa đựng những điều cũng rất quý giá; nhưng chân lý, lẽ phải có ở khắp mọi nơi, mọi truyền thống tôn giáo và tư tưởng. "Gõ cửa cửa sẽ mở, hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp", câu nói này tôi tin mọi người đều hiểu và nhiều người đã biết.

Chúc mọi người như ý.