MK: Thưa Thầy có phải thầy nói lầm không ạ! Phải kêu ngành Nhân Điện là Nhân Loại – Giác Ngộ - Tình Thương chứ ạ!

Thầy: Đúng đấy không sai đâu, nói Nhân Loại – Giác Ngộ - Tình Thương là nói về tiên đề triết học, nói về ý nghĩa của thực hành Nhân Điện phục vụ nhân sinh, xã hội và tiến hoá của muôn loài. Nói dễ hiểu là nhân loại giác ngộ thì sẽ nhận được đầy đủ tình thương của Ngài mà tiếp tục đưa nền văn minh phát triển tiến hoá tới những chân trời mới lạ, vi diệu chưa từng có từ trước tới nay. Còn nói ngược lại Tình Thương – Giác Ngộ - Nhân Loại là nói về lộ trình phát triển, hay bước đi của Nhân Điện phục vụ nhân sinh. Năm ngoái là năm Tình Thương, đón nhận tình thương của Ngài rồi, thì phải sử dụng tình thường trong đời sống. Âm thầm, vô danh tánh chữa bệnh cứu người, tăng sản hoa màu vật nuôi, làm sạch môi sinh, giảm thiểu tác hại của thiên tai, chiến tranh, bằng truyền điện, truyền thần lực tình thương, năng lượng vũ trụ. Đó chính là những hoạt động thiết thực đón nhận tình thương của Ngài.
Chỉ có hành động tình thương mới minh triết được và từ đó mới Giác Ngộ, đó là bước thứ hai của lộ trình. Chỉ có giác ngộ thì tiềm năng ẩn chứa trong các tế bào siêu điện ảnh ở não bộ anh chị em mới khơi dậy một trăm phần trăm và khi đó con người mới minh tuệ, tài giỏi mới giúp Nhân Loại được. Chức còn kém về năng lực thì giúp được ai đây.
Minh tuệ là chân từ nó đến sự thông minh sáng tạo của những con người giàu tình thương, phục vụ với những sáng tạo của mình vô điều kiện cho nhân loại trong sự âm thầm vô danh tánh và đây là mẫu con người mới, tâm linh mới ở châu thứ 6. Thầy nhắc lại họ làm và phục vụ nhân loại vô điều kiện và hoàn toàn âm thầm, ẩn danh và Thầy đang đào tạo gấp rút những anh chị em này để một ngày không xa thế giới sẽ được an bình.
Thầy không có chọn lựa bất cứ ai vào chương trình đặc biệt này, tự mỗi anh chị em, nếu tự nguyện hành động minh tuệ như mẫu người kể trên thì không cần phải xin Thượng Thiên cũng sẽ chọn. Đây có thể nói là một bước đột phá để trong vài ba năm tới, một học viện Nhân Điện có thể ra đời, không chỉ có đào tạo ngắn hạn như hiện này mà còn đào tạo dài hạn ở các cấp bậc đại học chính quy, thạc sỹ, tiến sỹ Nhân Điện. Mọi dự định còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng của mỗi anh chị em chứ không phải tuỳ thuộc vào sự chấp nhận của nhân loại đâu, đây là tư duy mới nhớ cho kỹ!
Chữ Nhân Loại đặt sau cùng trong lộ trình Nhân Điện có nhiều ý nghĩa lắm, anh chị em có biết vì sao không? Là vì Thượng Thiên còn đang dành cơ hội cho loài người thay đổi tầm nhìn, thay đổi tâm linh, mà biến đối kịp với sự xoay vần của thể xác Ngài, đại càn khôn vũ trụ. Nếu biết học Nhân Điện, nếu biết sử dụng tình thương của Ngài là năng lượng vũ trụ vào tất cả các khía cạnh của đời sống thì sẽ không còn sợ cái ngày giờ không muốn sẽ đến kia, ngày Tận Số.
Đầu năm mới, nói thêm cho vui, tháng 1/2007 vừa qua, các nhà khoa học thế giới đã chỉnh lại cây đồng hồ báo ngày Tận Số xuống còn 5 phút thôi. Cây đồng hồ này được lập ra từ năm 1947 sau thế chiến Đệ Nhị và hàng năm tuỳ vào những thay đổi của khí hậu toàn cầu, các nhà khoa học làm lễ nghi tượng trưng chỉnh cây đồng hồ này để cảnh báo cho nhân loại biết ngày cùng tháng tận của trái đất.
Khi con người vẫn chưa chịu thay đổi tư duy, khai khẩn và sử dụng tài nguyên bừa bãi, vô nguyên tắc vì mục đích làm giàu thì thảm hoạ thiên nhiên, động đất, sóng thần, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh còn nhiều và nhân loại ráng mà lãnh chịu hậu quả do mình gây ra. Như vậy đầu phải chỉ có tôn giáo cảnh báo ngày tận số mà các nhà khoa học với những phương tiện theo dõi khí hậu và vật lý địa cầu hiện đại, họ còn biết rõ hơn ai hết những thảm hoạ sắp ập xuống hành tinh này, cái nôi nòi giống con người, con Thượng Đế.
“Tư duy” của Thượng Thiên là tư duy toàn thiện, đối với Ngài chỉ có vận động, vận hành không ngơi nghỉ, mà con người dịch ra là Sáng Tạo - Bảo Tồn - Huỷ Diệt. Nói cho dễ hiểu là Ngài là Đấng sáng tạo ra muôn loài, Ngài bảo tồn Minh Triết Giác Ngộ để thúc đẩy tiến hoá muôn loài ở thế gia và vũ trụ này và Ngài huỷ diệt cái cũ, để sáng tạo ra cái mới của đời sống vũ trụ, mà ở trái đất là văn minh nhân loại, một bộ phận cấu thành, trung tâm văn minh vũ trụ. Đây cũng là bài học lý thuyết mới rất đáng để anh chị em suy ngẫm. Thầy nhắc lại là: đói với Thượng Thiên không có khái niệm Sáng Tạo - Bảo Tồn - Huỷ Diệt vì Ngài là khối sáng anh linh toàn thiện, toàn năng, chỉ có con người mới cần đến khái niệm này để định hướng hành động hợp với quy luật tự nhiên, quy luật vũ trụ. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống, nói ít hiểu nhiều tuy anh chị em cảm nhận.
Năm nay, năm 2007, Thầy đặt là năm Giác Ngộ, đây là cơ hội để anh chị em học hỏi tiến hoá nhanh nhất và Thầy dự trù sẽ mở lớp 20 vào khoảng tháng 7 dương lịch gì đó, để anh chị em nào có cơ duyên thì đi học cùng với Thầy. Từ lớp 18 trở lên Thầy vừa dạy vừa học, Thầy cũng vừa học luôn trong lớp học với anh chị em đó.
Anh chị em đi học và cũng mang theo nhiều linh hồn tổ phụ ông bà và các Đấng có duyên khác đi theo và các linh hồn này cũng học hỏi cùng anh chị em mà anh chị em không biết dó, công đức công quả của anh chị em lớn lắm. Chứ đừng có thấy người ta già 80 hay 90 tuổi còn đi học lớp cao cấp là chỉ vì sức khoẻ đâu, các cụ này là sứ giả dẫn đường cho biết bao linh hồn ngang tầm các Đấng sang Úc Châu này học với Thầy đó nghe.
Đi học là đi nhận nhiệm vụ thôi, đi nhận bài học mới, đi nhận quyền năng tình thương mới mà bảo vệ chính mình, gia đình, xã hội của anh chị em trước những giờ phút cam go của hành tinh nhỏ bé rất đỗi yêu thương này, mà Thượng Đế đã gây dựng trong hàng tỷ năm qua. Nơi đó có con người, mô hình thí nghiệm về sự sống vi diệu trong không gian ba chiều của Ngài.