MK: Thưa Thầy, năm 2006 Thầy đặt là “năm tình thương”, năm đón nhận tình thương của Thượng Thiên, năm mà chưa bao giờ Thầy mở 3 lớp Nhân Điện cao cấp trong cùng một năm. Vậy phải chăng tình hình đã quá gấp và ngành Nhân Điện phải khẩn trương tiếp nhận những quyền năng mới để bảo vệ trái đất?

Thầy: Nó lại tham lam rồi! Không chịu suy ngẫm hết điều Thầy đã trả lời ở câu hỏi trước, cứ hỏi lại hoài, nhưng biết nhiều mà để đấy coi chừng nghe con! Ừ năm ngoái Thầy đặt là năm tình thương và Thầy có nói: đã đến lúc Thượng Thiên không chỉ trao tình thương đầy đủ cho con người, mà Ngài còn dạy cho con người biết thương Ngài nữa.
Phải nói cho đúng là cả hai năm 2004 và 2005 là những năm ngành Nhân Điện phải chịu nhiều thử thách nhất, tưởng khó có thể vượt qua nổi. Nhưng cũng chính hai năm rồi chúng ta học được rất nhiều bài học mới tuyệt vời trong hoạn nạn, hai năm đón nhận tình thương đầy đủ của Ngài với những chìa khoá sử dụng năng lượng vũ trụ vi diệu chưa từng biết từ trước tới nay.
Thực ra còn là thể xác con người bình phàm, đôi lúc Thầy cũng nóng lòng, may sao nhiều anh chị em nhận ra tính cấp thiết nghiêm trọng này nên đã hợp tác với Thầy để tiếp nhận nhanh nhất những quyền năng tình thương mới, những công thức Nhân Điện mới, giúp cho thế giới thay đổi từng ngày xét theo góc độ hoá giải và tiến hoá.
Hoạn nạn là sự thử thách với cái mới và nhiều anh chị em đã biết tranh thủ học hỏi tập luyện để phát triển tâm linh trong thời gian nhậy cảm tổn thương này, nhiều người đã tiến hoá trưởng thành vượt bậc trong hai năm qua và Thầy vui lắm. Đặc biệt một số anh chị em đã biết “chia đắng sẻ cay” với Thầy và Thầy nhớ từng người với từng nghĩa cử chân tình khác nhau. Biết thương Thầy và biết tự chia sẻ gánh nặng để cùng Thầy để tiếp tục lộ trình Nhân Điện là Tình Thương – Giác Ngộ - Nhân Loại là biết thương Ngài đó.