Chào các huynh trên DĐ đệ vào diễn đàn từ lâu để tìm hiểu về cõi vô hình như một đam mê vậy. Nhưng càng tìm hiểu cang thấy như vô cùng vô tận. Về ngãi mà các huynh giới thiệu trên diễn đàn như cây nghê, hẹ hay một số loại hoa mà đệ đã gặp (đệ nhà ở tây bắc việt nam, từ nhỏ hay đi rừng tìm các loại phong lan, địa lan lên gặp rất nhiều) Nhưng đệ không hiểu các loại hoa đó các Huynh luyện thành ngải để làm gì? và khi luyện ngải các là các Huynh dùng một cách nào đó để các linh hồn về ngự trên cây đó và nó trở thành ngải có phải không ạ? đệ có vài suy nghĩ về ngãi rất mong được các huynh chỉ bảo thêm. có điều gì chưa phải mong được các huynh bỏ qua!