cho em hỏi sinh vào ngày âm,năm âm hay tháng âm là như thế nào ạg.