"Nếu tôi chỉ có thể kết luận "Đoạn thẳng AB dài 5cm có vô hạn điểm" thì cái định lý 1 của bạn cũng chỉ có thể kết luận "vũ trụ có vô hạn số tự nhiên". Tôi nói ko sai chứ."
Đúng!!! Chỉ cần Vũ Trụ chứa vô hạn các số tự nhiên là đủ khẳng định vũ trụ là vô cùng rồi (Xem khái niệm cơ bản: VÔ CÙNG)