Gửi tất cả các bạn: Thọ cực kỳ mong có nhiều câu hỏi bởi Thọ muốn các bạn đọc và hiểu thật nhanh lý thuyết của Thọ (Thọ thật sự cảm ơn bạn Hắc Bạch Vô Thường) !!!Cực kỳ mong nhưng phản biện sắc sảo của các cao thủ khắp năm châu!!! Thọ cực kỳ thích được CHỬI bởi chính Thọ đang hết sức công phá Thuyết TÂM VŨ TRỤ. Một hoc thuyết đững vững trước phong ba bão tố thì học thuyết đó mới vững bền. Thọ đã đưa học thuyết của Thọ trên trang Vật Lý Việt Nam, Chia sẻ cuộc sống, Thế giới Vô Hìnhv.v... CHỈ ĐỂ MONG ĐƯỢC CHỬI!!!!!