Nhiều thông điệp từ cõi vô hình đã làm hoang mang một số người tập tành tìm học về huyền bí, nhất là khi các thông điệp dường như có tính cách riêng tư. Người nhận tưởng mình được ưu ái đặc biệt, người gởi dường như khuyến khích cái cảm tưởng đó.

Tôi đã biết trường hợp mà một cá nhân được mách trong đầu rằng ông ta đã là Nã Phá Luân trong kiếp trước, đã nên Thánh trong thời gian gần đây. Người ấy còn bảo hiện giờ bao quanh mình ông toàn là thần linh và lâu lâu lại được Chúa Giêsu đến thăm. Trường hợp này hết sức điển hình. Người nhận được các thông điệp như vậy đáng thương hơn đáng trách. Đáng thương hại là vì họ tưởng các lời phỉnh bợ kia là sự thật. Họ bắt đầu tin rằng họ đặc biệt thật, rồi họ sẽ hành động khác thường làm cho những người chung quanh xa lánh họ vì cái bất bình thường của họ.

Đó là tôi chưa nói đến những trường hợp mà người nhận thông điệp là người trong giới chúng ta, người chỉ mong có dịp để làm việc, để giúp đời, để lấy kinh nghiệm học hỏi. Những sự kiện này rất nguy hiểm. Ta sẽ bị phỉnh gạt mà không hay. Kẻ vô hình sẽ tự xưng là Bồ Tát; họ nhìn nhận ta là người lớn căn; họ sẽ cho biết chỉ có ta là người xứng đáng cộng tác với họ để làm lợi cho vũ trụ.

Đây là lúc ta cần đến sự sáng suốt, một sự tối cần cho người muốn tìm học siêu hình. Ai ai cũng tin rằng những gì Thầy bảo đều là hay, đều tốt cho ta. Đã là Thầy, thì họ biết nhiều thật, họ cũng biết vô cùng. Và họ cũng thật tâm muốn dẫn dắc ta. Nhưng họ cũng phải biết môn đệ của họ có khả năng học hay không. Cứ nhắm mắt tin bừa bãi là không xứng đáng học trường huyền bí, một trường chuyên biệt luôn đòi hỏi sự sáng suốt, sự suy luận và trí phán đoán. Nếu người học nặng óc mê tín, dị đoan, chỉ mong có người nói ra để tin và để làm theo thì tốt nhất là nên rút lui, vì trường này không dạy được con voi ăn thịt.

Tôi đã biết nhiều người hành động rất ngông cuồng, chỉ vì tin rằng mình khác thường hơn thiên hạ, rằng mình có căn tu, rằng mình hưởng rất nhiều ân huệ của Bề Trên. Hãnh diện biết bao khi được bảo rằng ta là đệ tử quý nhất của một Đại Bồ Tát, hay của một quyền lực siêu phàm nào. Nên nhớ, dù ta có bước được nửa bước vào lớp tâm linh học, ta cũng chưa khác đồng loại của ta đâu .

Nếu ta đã học thật nhiều, đã đọc sách thật nhiều về các Thầy và các đấng vô hình đáng được tôn thờ, về các hiện tượng đã xảy ra trong môn học này, ta tất phải biết các đấng ấy không lựa người đặc biệt tốt để dạy như ta nghĩ . Đối với một vị Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều đáng được giúp đỡ, và họ dạy ta theo trình độ hiểu biết của từng người . Lúc này còn quá sớm để tôi bàn với các bạn về căn bản thuận lợi cho sự cảm thông, sự tiếp xúc trực tiếp từ cõi vô hình. Đừng tưởng anh X hay anh Y không nghe được lời nói, không nhìn thấy vô hình, là những người thiếu căn cơ đáng tội nghiệp. Nên biết rằng ai ai dưới trần này cũng đang học, cũng đang được hướng dẫn bằng cách này hay cách khác.

Hiện giờ, nếy ai có thật sự để tâm vào môn học, nếu đã có nghiên cứu chương trình, tất cũng biết rằng các Thầy ít bao giờ thuyết giảng với từng cá nhân một. Bài giảng của Đức Phật cũng đã gửi đến hàng triệu người, bài giảng của Chúa Giêsu cũng đã có lớp lớp chúng sanh đến dự. Các Thầy của chúng ta có trả lời về những câu hỏi có ý thức. Và muốn có những câu hỏi đó, muốn được dạy thêm, ta phải có óc tìm hiểu, phải có óc thắc mắc, phải nghe thật nhiều, đọc sách thật nhiều, suy gẫm thật nhiều. Phải tự đặt cho ta những bài toán càng lúc càng khó, phải để công sức ra mà giải quyết, khi nào cần mới có sự giúp đỡ. Câu hỏi nào cũng được trả lời bằng cách này hoặc cách khác, nếu đó là câu hỏi có ý thức và sự trả lời là để giúp ta tiến bước.

Không phải riêng ta, mà tất cả đều được hướng dẫn. Phật đâu có bảo giáo pháp của ngài để cho hạng người này mà phải dấu người kia. Tất cả đều được nghe, được xem, được nghiên cứu và thi hành. Và chỉ thi hành khi nào ta thật hiểu thấu đáo và nhất là chỉ khi nào chính ta, ta chấp nhận là đúng. Chỉ hành sau khi đã rõ, đó là quan trọng. Không phải hành bởi vì đó là lời của Đức Thích Ca, là sự mong muốn của Chúa Giêsu, là lời răn của Đấng Allah.

Có những sự kiện không còn hợp với ta 2000 năm sau khi các bậc Thầy kia mong dẫn dắc nhân loại. Không phải họ dạy sai. Họ chỉ dạy cho con người của một thời đại. Những căn bản, những nguyên lý thì bất biến.

Từ khi tôi có hiểu biết hơn về nguyên lý siêu hình, tôi đã hiểu Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo nhiều hơn, hơn cả thời kỳ tôi có bổn phận dẫn dắt tinh thần cho các con chiên Thiên Chúa. Tôi đã thấy rõ những sai lầm của các bản dịch sau này từ các ngôn ngữ cổ xưa. Là vì người dịch đã dịch với trí thức, với tinh thần của một người ở thời đại này mà không hiểu, chưa học qua cách sống, sách suy nghĩ của đồng loại từ lúc Chúa Giêsu giáng phàm dạy đạo. Thiên hạ đã đọc Thánh Kinh từ 2000 năm nay, ít ai đã hiểu nó theo tinh thần của người giảng dạy. Bao nhiêu cái đẹp, cái hay trong đó, tôi tưởng chỉ có minh triết Đông Phương mới thấm nhuần và thưởng thức.

Đối với những người đang mong muốn bước vào trường tâm linh, tiện đây tôi đưa ra những cách đơn giản để theo. Cách thứ nhất là nên gần gũi những người đang đi, hoặc đã đi trên con đường đó. Cách thứ nhì là phải đọc thật nhiều sách. Đọc tất cả, phân tích tất cả.

Kinh nghiệm của bản thân tôi do cách thứ hai; đọc sách và nghiền ngẫm. Tôi đã may mắn được xem quyển “The Occult World” (Thế Giới Huyền Bí) của Sinnett, năm 1882. Tiếp theo tôi đọc quyển “Esoteric Buđhism” (Phật Giáo Mật Tông) cũng của Sinnett. Nhờ các sách đó mà tôi mong biết hơn nữa, học hơn nữa về vấn đề tâm linh. Tôi đã không ngại đi tận nguồn, tận ngọn các tài liệu để học hỏi. Sau đó tôi từ chức Giám Mục của tôi trong nhà thờ Anh Quốc để có ngày giờ nghiên cứu thêm về một môn học đã làm cho tôi say mê. Tôi sang Ấn Độ để được dẫn dắt bởi những người đã qua con đường tâm linh học.

Đó là hai cách dễ nhất: đọc sách và nghe ngóng. Cách thứ ba được nói trong các sách Đông Phương là cách phát triển trí thức bằng cách để hết tâm suy nghĩ về một vài nguyên lý căn bản. Ít có người đạt tới mức. Trong các phép Đông Phương cũng còn dạy rằng, phải hành thiện thật lâu để mở tâm, rồi sẽ đến con đường mở trí. Cứ vững dạ tin vào cái tốt, và hết lòng hành cái thiện thì ánh sáng sẽ soi đường. Tin rằng chúng sanh đều có cái loé sáng của Thượng Đế. Cái loé sáng đó chính nó sẽ thúc đẩy con người tìm đến cái sáng của Cội Nguồn. Con đường ta chọn để đi có thể dài hay ngắn.

Dù sao, được ở trong hội này, hội tìm hiểu tâm linh, ta nên mừng rằng ta đã may mắn. Ta cứ tin rằng cái duyên này là kết quả của hành động ta từ nhiều kiếp trước. Trong bao nhiêu kiếp qua, có lẽ ta mong muốn được học môn này mà không có dịp nên kiếp này ta được thỏa mãn. Ta có quyền hãnh diện, nhưng đừng tưởng được nhập vào hội là đủ. Được vào đây là lúc phải làm việc, phải phát triển cái trí cho cùng tận. Cái khó là lúc này, lúc được nhập vào hội. Trước khi trở thành một người hoàn toàn như các vị Thầy của ta là người hoàn toàn, nói theo Ấn Độ Giáo hay Phật Giáo, trước khi đắc đạo, ta phải là một người trí huệ sáng suốt, một đại triết gia, một đại khoa học gia, một đại nghệ sĩ. Hoặc ta phải phát triển tâm bi, phải vị tha, thương người như thương mình, phải có các hy sinh siêu phàm. Trước khi đắc đạo, ta phải học tất cả, hiểu tất cả, hành tất cả. Đó là một công trình vĩ đại. Nó cho ta hiểu nghĩa chữ Luân Hồi, tại sao ta cần chuyển kiếp, tại sao ta không nên bỏ lỡ một cơ hội nào để học hỏi khi mang được kiếp người.

Ta bắt đầu chương trình học bằng khoa học tâm linh là một sự may mắn, tôi lập lại. Chính sự hiểu biết nguyên lý này sẽ làm cho các lớp học tiếp theo dễ dàng hơn. Như vậy con đường của ta sẽ thâu ngắn. Ai ai rồi cũng sẽ đắc đạo. Ai ai rồi cũng sẽ được về với ánh sáng Thượng Đế, chỉ có khác là kẻ đi mau, người đi chậm. Vì ai ai cũng phải học đủ các môn, dù bắt đầu có lựa môn này hơn môn khác.

Một đứa bé đến trường phải học sinh ngữ, học toán, học sử địa, v.v… Nó sẽ thích toán và sẽ phát triển hơn các bạn về môn toán. Những đứa trẻ khác sẽ phát triển hơn về môn sinh ngữ, về địa lý, rồi thì sau này sẽ học toán, học sử sau. Ta không thể nói đứa nhỏ giỏi toán tiến hóa hơn các bạn học sử, hoặc các em học sử tiến hóa hơn những đứa học địa. Là vì rồi chúng ta cũng phải học giỏi đủ các môn mới mong ra trường. Ta cũng vậy. Đừng bao giờ đứng trong cửa trường này mà khi dễ các người chưa để chân vào. Tôi nhắc lại, ta cùng đồng loại đều nhắm về một điểm sáng để mà đi, và rồi ai cũng sẽ đến. Chúng ta có thể may mắn hơn vì được học môn này trước. Tôi nói “học trước” là vì rồi tuần tự môn nào mình cũng phải thông suốt. Đây chính là một cái may mình phải lợi dụng và tỏ ra xứng đáng.

Có những người đang trên đà học hỏi, thình lình gặp một vài thử thách, tự nhiên bị chồn chân rồi bỏ dở. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp đáng buồn. Dù sao, cái hiểu biết của họ thâu lượm được trong thời gian trước, có lúc họ sẽ dùng trở lại. Nhưng sự dang dở làm cho họ thoái hóa không ít. Những ví dụ như vậy báo nguy cho chúng ta. Nên nhớ rằng cái may mắn này cũng nhờ sự khó nhọc của ta từ các kiếp trước. Ta nên lợi dụng nó triệt để, nên sáng suốt và bình tĩnh đối với một môn học khó nhất chương trình. Nhiều người đã hiểu lầm những ấn chứng; nhiều người đã nhận được thông điệp có tính cách cá nhân, có tính cách khen tặng, tâng bốc.

Phải tập lý luận. Phải biết nghi ngờ: “Có phải đây là chuyện hoang đường? ” “Việc này vô lý, làm sao có thể như vậy được!” Phải suy nghĩ, phải phân tích, phải cân nhắc, phải bình tĩnh. Nhớ ta là ta, không phải là một siêu nhân chỉ vì một siêu nhân bảo vậy. Sau khi đã đắn đo suy nghĩ, nếu thấy còn điều gì chưa sáng tỏ, nên trình bày cho người trong hội. Nguy hơn nữa, khi thông điệp không phải là một sự phỉnh nịnh, mà là một lời hăm dọa: “Nếu không tuân sẽ có tai họa xảy đến…” Nếu ta bình tĩnh, không có sự hăm dọa nào bắt ta phải làm trái với lương tâm của ta. Hành động vô lý, thiếu suy nghĩ chính là tai họa đó. Tôi biết những trường hợp đáng buồn vì có người đã hành như loạn trí. Các bạn cứ tưởng các bạn không đến nỗi như thế, nhưng những người đã loạn trí cũng tưởng là họ không đến nỗi như vậy .

Để kết luận, tôi nhắc lại lời của Đức Thế Tôn nói với môn đệ: “Này, hỡi Kalamas, con nghi ngờ là đúng, con thắc mắc là đúng. Phải thắc mắc vì chuyện đáng nghi ngờ. Nhưng này Kalamas, khi tự con, chính con đã nhận ra rằng: “Các thuyết đó sai lầm và bị gạt bỏ bởi những người minh triết. Nếu theo nó, chấp nhận nó là đi đến sự dữ và sự phiền não” thì này Kalamas, hãy bỏ nó qua một bên, dù con đã có nghe qua về nó, dù nó trong tập truyền dân chúng, dù nó được phần đông chấp nhận, dù nó được ghi trong các kinh sách, dù bề ngoài nó xem chừng như phản ảnh khoa học, dù diễn giả rất ư là cảm kích, dù người đưa thuyết đó là thầy của con.”

“Và ta nói với con như thế này nữa, Klamas. Khi nào tự con, chính con biết rằng các thuyết đó đúng, hợp lý, được kẻ minh triết công nhận và khen tặng, và khi nào hành theo chúng sẽ mang lại lợi ích và hạnh phúc, thì này Kalamas, con hãy chấp nhận và sống theo chúng; chứ không phải vì chúng theo tập truyền xa xưa, không phải vì chúng được nhiều người công nhận, không phải vì chúng được ghi trong các thánh kinh, không phải vì chúng phỉnh nịnh ý kiến riêng tư của con, không phải vì chúng xem như phản ảnh khoa học, không phải vì diễn giả đã cảm kích con, không phải vì người đưa thuyết đó là thầy của con.”

Sau cùng, đây là một vài lời khuyên vàng ngọc chúng ta nên lấy làm khuôn, khi nào gặp sự thử thách mà ta dường như muốn sa ngã cũng vì cái ngạo mạn của cái “ngã” trong ta. “Này các môn đệ, hãy nhớ rằng cái hố ngăn cách kẻ tội lỗi với người thiện lành sâu thật. Nó còn sâu hơn nữa giữa người có trí thức và người thiện lành. Tuy vậy, nó còn thăm thẳm giữa người thiện lành và người đang vào cửa thiêng liêng. Bởi vậy, các con hãy thận trọng, đừng bao giờ tưởng mình là người đặc biệt, riêng rẽ với chúng sanh “.
nguồn internet