KÍNH CHÀO CHƯ THIỆN TRI THỨC VÀ CHƯ HIỀN HỮU
MÌNH TUY RẰNG CÓ CHÚT HIỄU BIẾT VỀ ...
THIỀN
TỊNH
MẬT
nhưng khi xưa lúc bắt đầu biết tu [sư phụ tại thế là 1 cư sĩ]
ngài bảo mình hãy niệm chú bạch y
thế là NIỆM 12000 NGÀN LẦN
TRONG LÚC NIỆM CHÚ ...... THÌ GIỜ CƠM ĐẾN VẨN ĂN CƠM ...VẪN NIỆM CHÚ ......LẠ THẬT ....THẤY CỦNG HƠI NGỘ NGỘ
ĐŨ 12000 LẦN THÌ THÔI
VÀ MÌNH THIỀN THEO PHÁP HƠI THỠ
HẰNG ĐÊM CỨ NIỆM PHẬT VÀ NGỒI THIỀN ...KHI MỆT THÌ ĐI NGŨ
THỨC DẬY ĂN CƠM RỒI NIỆM TIẾP
MÌNH LÚC NÀY NIỆM PHẬT DI ĐÀ
MỘT HÔM NỌ ĐANG NIỆM nam mô a di đa phật thì bên tai lọt váO âm thanh
CON MA
THÌ TỰ NHIÊN LÚC ẤY
MÌNH CỨ ĐỌC ....... CON MA A DI ĐÀ PHẬT .....KHOẢNG 10 PHÚT SAU
mình chợt nhớ ......... ŨA ...... SAO LẠI NIỆM...... CON MA A DI ĐÀ PHẬT MÀ KO NIỆM NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT....
RỒI NIỆM LẠI nam mô a di đà phật tiếp
một đêm nọ trong lúc đang niệm phật thì cãnh giới trước mặt xuất hiện
một MÀU VÀNG ĐÕ .....SÁNG RỰC RỠ ...MÌNH cứ tưởng là ánh trăng
nhưng ko phãi ......
hôm sau


cũng giờ đó cũng niệm phật ....nhưng sao gần dũ 108 biến mà cãnh giới chưa hiện ........ nghĩ thầm trong tâm
sao lạ vậy hôm qua mình nhớ cũng khoảng 8 9o lần thì cảnh giới hiện sao hôm nay ko thấy
vừa khởi niệm xong ..... cảnh giới hôm qua tái hiện lại
vẫn 1 màu vàng rực rỡ êm dịu khắp cã không gian
thời gian sau đi ngoài đường ...trong lúc đang dạp xe thì thấy ŨA MÌNH KO NIỆM PHẬT VẬY CÁI GÌ ĐANG NIỆM PHẬT ĐÂY
LÚC ấy trên trán cũa hành giã đang tự niệm phật
hành giả vẩn đạp xe tàn tàn về đến nhà ....thì hiểu ra vấn đề . thân này chĩ là công cụ tu học
và chũ của nó là cái khác
rồi 1 ngày kia
hành giả cũng đang niệm phật
thỉ cảnh giới nhất tâm xuất hiện y như lúc di ngoài đường ...chĩ có khác là
lúc này trong đầu cũa hành giả sáng rực ..... là cái ko có gì hết nhưng phật hiệu đang tự niệm trên trán
hành già quan sát nó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ
thì bà xã gọi đi ngũ
đi giăng mùng trãi chiếu rồi năm xuống
vẩn quan sát nó xem như thế nào
VÀ 1 Ý NGHĨ TINH NGHỊCH NỔI LÊN
thữ dời xuống trái tim xem sao
niệm vừa khởi thì trái tim lúc ấy niệm phật
tốt rồi
khoang gần 3 h sáng mình mới đi vảo giấc ngũ
vài tháng sau đó
đang niệm phật ......thì thấy rỏ ràng nhửng tạp niệm bay lên như bọt sũi từ đáy hồ và NGỘ THAY Y NHƯ LÀ MUỐI BỎ VÀO BIỄN
CHẰNG CÓ TÁC DỤNG GÌ CÃ
RỒI VẢO 1 BUỖI TỐI
MÌNH ĐỌC PHÁP BẢO ĐÀN KINH
thấy lục tỗ trã lời với ni sư về THƯỜNG VÀ KO THƯỜNG
KHÔNG THỄ HIỄU NỖI
mang ưu tư nãy đi ngũ
VỪA đặt lưng xuống võng ....
thì đi vào CẢNH GIỚI VÀ HIỂU RA VẤN ĐỀ

ngũ thôi ...............vì sao ???? vì hành giả hiễu rằng mình xưa nay chưa hề niệm dc câu phật hiệu nào cho ra hồn cã
và hoàn toàn là dối gạt...... là đầu môi chót lưỡi .......
vài năm sau đó .....hành giả lại tiếp tục .....tu học
lại vẩn dỡ kinh ra độc tụng hắng đêm ......thế rồi 1 hôm
hành giả thấy ...... LẠ QUÁ KO NGƯỜI TỤNG KINH
AI TỤNG KINH ĐÂY

VÀ ĐẾN BÂY GIỜ ...... hành giả vẩn còn tu ......... thân chảo chư thiện tri thức và chư hiền hữu
nếu có gĩ thiếu sót trong pháp môn ......hành giã kiến giãi ko đũ
mong chư hiền .... bỗ khuyết cho hoàn thiện đễ ..những người đi sau có kiến thức và cơ sỡ đi vào PHÁP MÔN
ĐÙNG ĐỄ NHƯ BẠN GÌ LẬP TOPIC PHÁP MÔN NIỆM PHẬT MÀ BỊ NÓI LÀ ỨC CHẾ THÌ KHÔNG NÊN
VÀI HÀNG TÂM SỰ CHƯ HIỀN HOAN HỸ