Sach dau bac. Em thich sách nha van sơn nam va vương hồng sen. Bac co up len nhé. thank yoi