mình là một người tu luyện pháp luân công chưa được lâu,nay mình lập topic để những người đi trước có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với mọi người.ok
tiếp theo:sư phụ lý hồng chí nói có thể tự mình tu luyện được một pháp luân ở bụng dưới.Vậy đã có ai luyện được nó chưa và mất bao lâu để luyện thành
nếu chúng ta được cấp pháp luân như các học viên bên trung quốc thì hay biết mấy,có thể rút ngắn thời gian tu luyện lại