Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
pặc...pặc... nà nàm rì?
cấm trẻ em dưới 18 tuổi nghiên cứu chuyện này.....