Cách điểm như sau:

Dùng song chỉ điểm vào 2 huyệt đạo phía hai bên sau cổ ngang dưới trái tai, tại hai đường hủng giáp đầu .

Cho bệnh nhân ngồi hai chân hướng phía trước, hai tay chạm ngón chân gục đầu xuống phía trước, dùng song chỉ cách 10cm vận lực điểm thật nhanh từ dưới séo lên trên vào 2 huyệt ấy, chỉ điểm môt lần hai bên cùng lúc là đủ, sau khi điểm xong cho bệnh nhân nằm xuống dùng hai lòng bàn tay xoa nhẹ trên hai mắt, bệnh sẽ khỏi ngay .

Lưu ý: tất cả phuơng pháp điểm huyệt trị bệnh không được vận lực điểm xa hơn 10cm có thể bị trọng thương, nhưng điểm đúng kình lực bệnh sẻ hết ngay sau khi điểm ...:hee_hee:
Chúc thành công .