bạn chanelvn, link mediafire tôi bổ sung rồi, vẫn còn sống. bạn tải lại lần nữa xem sao.

Chúc bạn vui