Kính gửi chú DIENBATN,
Gia đình cháu vừa xây lại mộ cho các cụ nhà cháu, đây là mộ tập trung nhiều cụ trong khoảng 7 đời. Lúc đầu gia đình chỉ dự định sửa lại mộ nhưng do có mộ gia đình khác xây án lối ra vào nên nhà cháu phải dời mộ lên hướng bắc một mét. Khi di dời cháu thấy các cụ đầu phía Đông nam, chân phía Tây Bắc, nhà cháu xây mộ mới hình chữ nhật (5x8m), ở phía Tây mộ có xây am thờ và đặt bát nhang, linh vị bên trong, Cửa của am thờ nhìn ra phía đông nam. Cháu xin chú tư vấn giúp trong trường hợp này
-Nên hiểu hướng mộ là hướng nào (hướng nhìn của các cụ (tây bắc) hay hướng nhìn từ cửa am thờ (đông nam)?
-Trong khi di dời mộ khi đào đất tới gần nơi các cụ nằm cháu thấy rất ấm (mặc dù hôm đó trời rét), trên mặt một số tiểu có tơ như mạng nhện. Vậy đây có phải một dạng mộ kết không? Nếu đây là mộ kết thì nhà cháu di chuyển các cụ các chỗ cũ một mét có thì có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì hóa giải thế nào
Rất mong được chú DIENBATN hay các thành viên tư vấn. Cảm ơn chú nhiều
haitrung