Chùm ảnh: Đầu năm đi chùa cầu may
15:39' 08/02/2008 (GMT+7)


- Tất cả các chùa, phủ đều mở cửa đón dòng khách thập phương tới xin lộc, xin quẻ cầu may cho một năm an lành, thịnh vượng.


Bãi xe ở Phủ Tây Hồ.Trong sân chùa Quán Sứ
Bỏ một đồng xin lộc cả năm tại chùa Quán Sứ; dòng người đổ về chùa Quán Sứ; Bày lễ trước ban thờ trong Phủ Tây Hồ.

Mâm lễ vào Phủ Tây Hồ, đọc quẻ trong chùa Phúc Khánh cũng không quên mũ bảo hiểm; góp tiền công đức tại chùa Quán Sứ; thành tâm quên hết sự đời, Phủ Tây Hồ.Bày lễ trong Phủ Tây Hồ; xem quẻ trong chùa Phúc Khánh; thành tâm cầu lộc tại Phủ Tây Hồ, mua ngay sổ số bóc xem có phát lộc không?15.000 đồng một tờ sớ!


Lê Anh Dũng