hay quá ,cám ơn huynh . lâu quá mới thấy huynh trở lại diễn đàn .