Chiếc ô tô ma biến mất trong suốt chặn đường cảnh sát đuổi theo