Thân chào các bạn :ciao:

Xin chuyển đến các bạn tài liệu tham khảo : Qur'an (âm đọc là Koran) Thánh Kinh của Đạo Hồi, Việt dịch. Tôi mới tham gia nên không biết đăng nhập vào phòng này có thích hợp hay không . Nếu không xin nhờ ban điều hành đổi giùp .

http://www.mediafire.com/?db2smkvw1z2