AK có một vài thắc mắc mong được các thầy giải đáp giúp!. AK và một số huynh đệ cùng học Thần Quyền (Thần Võ Đạo) khi được thầy truyền pháp vào thường có hiện tượng choáng váng, nhưng có một số huynh đệ thì không bị choáng váng. Và cùng môn, cùng 1 thầy dạy nhưng 1 số huynh đệ lại không xuất quyền được. Thầy nói là do thể chất căn cơ mổi người. Vậy mong các thầy nào biết xin chỉ giúp thêm.