bạn em vừa mất 1 túi cas trị giá khoảng 8 triệu bỏ vào tủ ko cánh mà bây.mong nhờ cac hung dệ tỉ mui .và cũng để trừng trị bọn xấu.