HUẤN TỬ THẬP GIỚI

Nước có nguồn, cây có cội, chúng ta từ vô thỉ đến nay đã trải vô số kiếp, chỉ biết được sinh thân ta là cha mẹ mà quên mất người Mẹ Thiên nhiên, Phật Mẫu của ta, là Vô Cực Lão Mẫu, Đấng Chí Tôn, ở Tiên Thiên ngày đêm mong đợi những người con đang lạc loài ở cõi phàm sớm trở về đoàn tụ.

HUẤN TỬ THẬP GIỚI (Lời dạy các con trong thập giới) là huấn thư do Đấng Chí Tôn từ bi đích thân xuống phàm, qua trung gian đồng tử mà phê thành. Nội dung trong thư, đã tiết lộ những gì mà xưa nay mà Thánh Phật chưa từng nói đến. Chúng ta đều là Nguyên Phật Tử đều ở Tiên Thiên, vì khai Thiên lập Địa mới phụng mệnh xuống phàm, để tạo thành thế gian. Trải qua các hội Dần, Mẹo,Thìn, Tỵ, Ngọ đã hơn năm vạn năm, nay khí số tiến dần đến hội Mùi, và vạn vật dần dần sẽ từ hữu trở về vô. Nay đương thời phổ độ, là lúc phản bổn hoàn nguyên. Nhưng hoàng hôn đã đến mà vẫn chưa thấy những người con lạc lối trở về, Đấng Từ Mẫu mới phê sách Thập Huấn để dặn dò, đinh ninh. Mong rằng đọc xong huấn thư của Mẹ, chúng ta đều noi gương Thánh Phật, phát tâm phổ độ chúng sinh, cùng nhau rời khỏi bể khổ, như thế mới làm tròn được đạo hiếu đối với người Mẹ của ta.