Ðề: mô phong quá trình dập thủy tĩnh trong Dynaform

mình cũng đang gặp vấn đề tương tự, nhưng mới chỉ ở giai đoạn học pm, mình cũng lưu ở IGS, nhưng còn khúc mắc 1 số thiết lập trong phần Process nen kết quả sai hết. Bạn hướng dẫn mình phần này đc không?